zondag 2 februari 2014

Rondje Rekenspel

De stichting leerplan ontwikkeling (SLO) heeft op haar site ook allerlei voorbeelden van rekenspellen. O.a. Rondje rekenspel. Rondje Rekenspel bevat rekenspellen voor groep 1 t/m groep 8. De spellen gaan specifiek in op cruciale leermomenten uit de leerlijn getalbegrip. Door de spellen in te zetten naast reguliere methoden, oefenen en onderhouden leerlingen hun basisvaardigheden rekenen op hun eigen niveau. Met de rekenspellen kunnen zij hun begrip, kennis en vaardigheden op het gebied van getalbegrip vergroten en daarmee beter leren rekenen.De rekenspellen zijn bedoeld voor alle leerlingen in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Voor leerlingen die goed zijn in rekenen en leerlingen die moeite hebben met rekenen. Bij alle spellen staat voor welke groepen de spellen geschikt zijn. Dit is te zien aan de grijze bolletjes op de leerlingbladen.

Het spel past altijd bij meer groepen. Meestal is dan de middelste groep de specifieke doelgroep. De rekeninhoud past dan bij de rekeninhoud van de rekenmethode van dat leerjaar. Voor kinderen uit de groep ervoor is het dan een extra uitdaging, voor de groep erna extra herhaling of onderhouden van de vaardigheid
In de spellen komen kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van getalbegrip in samenhang aan de orde. Rondje Rekenspel is door SLO in samenwerking met CED Groep, Edux Onderwijsadviseurs en NVORWO ontwikkeld.
Rondje Rekenspel omvat een set van vier speldoosjes met unieke  getalkaarten en spelbeschrijvingen. De spelbeschrijvingen en bijbehorende kopieerbladen kunt u gratis downloaden op deze website


Voor de leerlingen zijn er per spel spelregels, voor de leraren zijn er suggesties voor gesprekjes met leerlingen. Zo kunnen leraren de ontwikkeling van getalbegrip bij hun leerlingen peilen én extra stimuleren. De spellen kunnen zelfstandig gespeeld worden of samen met de leraar.

Je hoeft niet perse de spellen te kopen. Verschillende spellen zijn ook te spelen met een gewoon kaartspel of met bijvoorbeeld de kaarten van Take 5. Ook zou je zelf getalkaartjes kunnen maken. Zie hiervoor op het weblog bij materialen.

Klik voor de link hier

 

Geen opmerkingen: