zondag 25 maart 2018

Pasen Rekenspel 93

Rekenspel 93 Dottie's eieren

Groep:             peuters, 1,2,
Materiaal:        Prentenboek Dottie's eieren, Jane Chapman & Julie Sykes 
Domein:          getallen
Doel:                getalbegrip: tellen en begrippen
Vorm:              tweetallen

Klik hier voor de uitleg
Geen opmerkingen: