zondag 22 februari 2015

Rekenspel 87 Vliegenmepperspel

Groep:            1+,2, 3
Materiaal:       vliegermeppers, kaartjes met getallen of sommen
Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip, eenvoudige bewerkingen, tafels
Vorm:              tweetallen
In deze verzameling met spellen mag het vliegenmepperspel zeker niet ontbreken. Inzetbaar bij alles wat je met kinderen wilt oefenen, van letters, tot getallen tot topografie! Laat kinderen die wat meer aankunnen sommen bedenken of woordenschat woorden. 

Teken bloemen op een groot vel papier. Schrijf in het hart van de bloem getallen tot 20. Geef het kind een vliegenmepper. Zeg een getal en laat het kind op het goede getal slaan. Kinderen kunnen dit eventueel ook zelf. Geef een kind getalkaartjes tot 20. Deze noemt het getal en de ander mept op het getal.

Variatie:
Teken stippen in de dobbelsteenstructuren en noem het getal. Lat het kind op het juiste aantal stippen slaan.


Variatie:
Speel het spel met 2 spelers. Een rode en groene mepper. Wie weet het snelst het antwoord?

Variatie:
Je kunt de kinderen op deze wijze ook sommen laten automatiseren. Voor sommenkaartjes: klik hier  Leg deze op een tafel of plak deze op een muur.


Tip:
* Je kunt zo ook tafels automatiseren.
* 
Je kunt de getallen/antwoorden op een vel papier schrijven, maar je kunt ook een stuk stof gebruiken. Je kunt dit dan vaker gebruiken.
* In plaats van een stuk papier kun  je de getallen ook met een uitwisbare stift op de deur schrijven.

Geen opmerkingen: