woensdag 30 januari 2019

Nieuw : Rekensprint Triangels

Manlief bracht iets mee van de NOT. Zelf was ik helaas geveld door griep. Rekensprint Triangels bedacht door Marijke Theunissen.

De Rekensprint Triangels-serie bestaat uit Rekensprint Triangels Plus en min en Rekensprint Triangels Keer en deel.


Automatiseren is de basis voor de rekenontwikkeling van elk kind.  Rekensprint Triangels een spelvorm waarmee kinderen op een laagdrempelige manier (deel)tafels, plus- en minsommen en splitsingen t/m 10 kunnen oefenen.

Zo werkt het:

Kies het oefenniveau: de (deel-)tafels van 1 t/m 5 en 10, de (deel-)tafels 6 t/m 9 óf alles door elkaar.
Leg de triangelkaartjes met de getallen naar beneden op tafel zodat het Rekensprint mannetje zichtbaar is.
De begeleider of het maatje pakt een triangelkaartje en houdt de duim op één van de hoeken, zodat nog maar twee getallen zichtbaar zijn. 
- Duim op blauw: de leerling maakt een keersom. 

- Duim op geel of : de leerling maakt een deelsom.

Met de Triangel spelen worden bij de plus - en minsommen de drempels 1 en 2 geoefend en bij de tafels drempel 5.

Zelf vind ik wel als voorwaarde dat kinderen moeten begrijpen wat ze aan het doen zijn. De Triangel kaartjes helpen dan bij het automatiseren. Zonder begrip naar mijn idee geen automatisering.

Klink hier voor de link

zondag 27 januari 2019

Rekenspel 223 Getallen 'verzamelen'

Groep:             1,2
Materiaal:        alles wat voor handen is

Domein:           getallen
Doel:                
getalrelaties; oefenen van getallen
Vorm:               klassikaal of kleine kringLeg in de kring of op de tafel een kaart met een cijfer, bijvoorbeeld 2. De kinderen mogen allerlei spulletjes zoeken in de klas en op de tafel leggen, als het maar klopt met het cijfer: 2 potloden, 2 autootjes, 2 blokken etc.. Geef de kinderen eerst tijd om zittend op hun stoel rond te kijken en te denken. Geef dan een van de kinderen de beurt.

Variatie:
Leg op 2 of meer tafeltjes een kaartje met een getal. Zet de time timer of stopwatch op 1 minuut.  Laat de kinderen in groepjes spulletjes verzamelen. Welk groepje kan de meeste spulletjes verzamelen.  Laat de kinderen van het groepje wel 1 voor 1 iets halen, zodat elk kind aanbod komt. U kunt kiezen voor hetzelfde getal, maar ook voor verschillende getallen.

woensdag 23 januari 2019

Tafels flitsen

Bij de website Wijzer over de basisschool vindt u voor ouders een zinvol artikel over tafels oefenen. Met filmpjes van verschillende spelletjes.
Er wordt uitleg gegeven over de verschillende stappen bij het aanleren van de tafels.

"Het leren vermenigvuldigen is namelijk geen gemakkelijk klus. Veel kinderen hebben er moeite mee. De rekenmethodes starten in groep 4 met het aanleren van de tafels zoals wij die kennen: het opdreunen van de rijtjes.
De ene methode leert in groep 4 de tafels 1 tot en met 5 en de tafel van 10, de andere leert meteen alle tafels tot en met tien aan. Maar voordat hiermee wordt begonnen is er al heel wat aan vooraf gegaan.


De tafels aanleren op 3 manieren gedaan om zo het vermenigvuldigen inzichtelijker te maken:

het rechthoekmodel,
het groepjesmodel en
het lijnmodel.

Een voorbeeld van een rechthoekmodel is een bak met zomerplantjes.
De bak is 3 rijen breed en 5 rijen lang.
De structuur van de bak, de plantjes staan netjes op een rij, nodigt uit tot versneld optellen. Namelijk 5+5+5. Dit model staat getekend in het werkboek op school, met mooie plantjes erin, zodat kinderen er een goede voorstelling van kan maken.
Een volgende stap is het zelf tekenen van het model. Dan zullen de plantjes al vrij snel veranderen in symbolen. De versnelling in het rekenproces zal hierdoor ontstaan.

Een ander model is het groepjesmodel.
“Maak groepjes van 5 koekjes en tel hoeveel groepjes je hebt getekend.”

Tot slot het lijnmodel. Bij dit model wordt gebruik gemaakt van een getallenlijn. Op deze lijn laat je sprongen zien. Het herhaald optellen wordt zo heel inzichtelijk gemaakt.

In deze drie modellen is er sprake van voorbereidend vermenigvuldigen. De kinderen zien wat er gebeurt, maar maken nog geen gebruik van van formele taal. Het woord ‘keer’ blijft nog achterwege. Het leren verwoorden en handelen vindt tegelijkertijd plaats, zodat kinderen een koppeling leren maken tussen wat ze zeggen en doen. Zo blijft de taal betekenisvol.

De kinderen leren eerst wat vermenigvuldigen inhoudt en dan pas hoe ze de sommen noteren.

Nu kinderen weten wat vermenigvuldigen inhoudt, kunnen ze verder naar de volgende stap. Ze mogen nu zelf een betekenisvolle situatie bedenken bij de opgegeven som. Op deze manier blijft de keersom betekenis houden en weten de kinderen wat ze doen.

In deze begripsvormingsfase, krijgen de rechthoek- en groepsmodellen veel aandacht. Deze modellen zorgen ervoor dat kinderen begrijpen wat ze doen. Deze ondersteunende modellen verklaren dat het bij vermenigvuldigen gaat om herhaald optellen.

Als kinderen het principe kennen kunnen strategieën worden gebruikt om de tafels te oefenen:

Bijvoorbeeld:
de omkeerstrategie (8×4 = 4×8),
verdubbelen (3×4= 12 dus 6×4 = het dubbele van 12) en
halveren (10×4=40, 5×4=20, de helft van 40)."Klik hier voor de link voor  het hele artikel en de de tafelideeën 

Klik hier voor de link voor de flitskaartjes

zondag 20 januari 2019

Rekenspel 186 Dobbelstenen sommen

Groep:             3,4,5
Materiaal:        2 of meer dobbelstenen

Domein:           getallen
Doel:               optellen
Vorm:              tweetallen, evt drietallen


Een kind gooit de dobbelstenen en maakt de som. Het andere kind controleert. Kinderen kunnen ook samenwerken, de ene gooit de stenen en de andere maakt de som. Bij de volgende beurt wisselen ze van rol. Je kunt ook drie of vier dobbelstenen gebruiken. Vanaf herfst groep 3.

Variatie:

* Je kunt in plaats van optelsommen ook tafels laten maken.

* Vanaf eind groep 3, kun je kinderen ook met een dobbelsteen laten werken en de om de beurt verder tellen. Hoever komen de kinderen? 6 + 5 = 11+ 4 =14+ 6 = 20

* Vanaf groep 4: begin bij honderd en doe steeds het getal wat je gooit, eraf.

woensdag 16 januari 2019

Week van het geld 2019

Op 25 t/m 29 maart 2019 wordt weer de  jaarlijkse week van het geld gehouden. Wijzer in geldzaken ontwikkelt het materiaal voor deze weken. 

Dit jaar is het materiaal voor het basisonderwijs vernieuwt.  Het nieuwe lesmateriaal van Wijzer in geldzaken sluit aan bij de 21ste eeuwse vaardigheden en competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. 
Het lesmateriaal is gericht op het ontwikkelen van financiële vaardigheden en verantwoord financieel gedrag. De lessen zijn interactiever door de inzet van video’s en groepsopdrachten.
Centraal staat het ontwikkelen van verantwoord financieel gedrag.  Klik hier voor de link voor een kijkje op de site.


zondag 13 januari 2019

Rekenspel 221 Blikgooien

Groep:            1,2,3,4,
Materiaal:        blikken, evt. plastic bekers, bal of een pittenzak
Domein:          getallen
Doel:               omgaan met hoeveelheden
Vorm:              groepje
Verzamel 10 of 15 blikken. Stapel de blikken op de rand van zandbak of een tafeltje.
Kinderen gooien van een afstand de blikken. Ze mogen drie keer gooien. Wie gooit de meeste blikken.

Tip:
* Het spel kan ook binnen gespeeld worden. Gebruik dan plastic bekers i.v.m. het geluid.
* Maak een grafiek van de klas: wie gooit het hoogst?

Variatie:
Je kunt ook op de blikken getallen schrijven. Kinderen kunnen dan de punten tellen. Vinden ze dat nog moeilijk dan kunt u ze opganghelpen door een doos met fiches erbij te zetten en de kinderen laten tellen met fiches.

woensdag 9 januari 2019

Kwaliteitskaarten School aan zet

Wist je dat je via de downloads (zie rechten kolom)  veel van de Kwaliteitskaarten van School aan zet rekenen kunt vinden? Ik zie aan de bezoekersaantallen dat er veel naar wordt gekeken.


In de nieuwsbrief van Onderwijs maak je samen las ik dat zij van alle vakgebieden de kwaliteitskaarten hebben verzameld. Klik hier voor de link.

zondag 6 januari 2019

Rekenspel 187 Boem patat

Groep:             3+,4,5,6
Materiaal:         -
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip:  getalinhouden
Vorm:               klassikaal, tafelgroepje

Extra:               plusopdracht


Het eerste kind begint te tellen tot 20 of 50 of 100 of...
Telkens wanneer hij/zij aan een veelvoud van 5 komt zegt hij/zij boem.
Komt hij/zij aan een veelvoud van 4 dan zegt hij/zij patat.
De andere kinderen zijn de juryleden, zij houden alles nauwlettend in het 'oor'.
Als het kind een vergissing begaat is de beurt voorbij en noteert je het getal waar dat kind gekomen is.
Het kind wat het verst komt zonder zich te vergissen is de winnaar.
Tip:
Laat kinderen die meer aankunnen  verder tellen tot ..........
U kunt ook nog het getal 3 toevoegen en het woordje friet gebruiken.

www.kidzz.be