zondag 29 september 2019

Rekenspel 240 De wedstrijd van eend

Groep:            2+, 3, 4
Materiaal:       kaartjes met eendjes en een nummer,  vijver van een blauw vel papier

                         3 dobbelstenen
Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip, eenvoudige bewerkingen,
Vorm:              tweetallen
De kinderen leggen  beide hun serie kaartjes van een eend voor zich neer. Kind 1 gooit met de dobbelstenen. Het gooit bv 1,6, en 4. Dan mag het de eendjes met 1, 6, en 4 in de vijver leggen. Maar het kind mag ook antwoord van de  alle kaartjes samen in de vijver leggen. Wie heeft als eerste eendjes in de vijver? Kun je geen kaartje of bewerking maken? Dan gaat je beurt zo voorbij.

Tip:

Bij jongere kinderen gebruik je de kaartjes tot 6 of 10  enz. Afhankelijk van de kaartjes kies je het aantal dobbelstenen.  

Tip:
Bij oudere kinderen kunnen je ook het aantal kaartjes dat de verliezer nog heeft liggen bij elkaar op tellen. Na 5 potjes bereken je wie de minste punten heeft. Die is de winnaar.

Klik hier voor de speelkaartjes

Het boek de Wedstrijd van Eend:

Eend heeft Pad, Egel en Otter op bezoek. De vrienden vervelen zich omdat ze niet naar buiten kunnen vanwege het slechte weer. Ze beginnen ruzie te maken over wie het beste kan duiken. Wanneer het droog is, stelt Eend voor om een wedstrijd te houden. Egel geeft punten omdat hij niet kan zwemmen. Om de beurt nemen Otter, Pad en Eend een duik en alledrie krijgen ze tien punten. Als Egel verdrietig is omdat hij geen kampioen is, geeft Eend hem tien punten voor het punten geven. Nu zijn ze allemaal kampioenen en dat gaan ze vieren

woensdag 25 september 2019

57 Tafeltips en tafelspelletjes

Klik hier! Dan ziet u alle 57 spellen achter elkaar.


Het domein basisbewerking vermenigvuldigen valt onder kerndoel 27: 

‘De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn’ (Buijs, Klep & Noteboom, 2009). Dit doel kan in een aantal stappen behaald worden, door de tussendoelen aan te houden. Zo beginnen leerlingen in groep 3/4 betekenis te geven aan de bewerking vermenigvuldigen in concrete situaties. In groep 5/6 wordt de tafelkennis uitgebreid door het memoriseren van tafelproducten. In de hoogste groepen van de basisschool wordt de tafelkennis onderhouden en toegepast in verschillende situaties. Van leerlingen wordt verwacht dat ze in deze groepen parate kennis van vermenigvuldigen hebben (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006). " 

Wist u dat op dit blog inmiddels meer dan 57 tafelspellen en tafeltips kunt vinden?
Voor ouders:

Klik hier voor een link naar Bureau Bijles tafels oefenen
Klik hier voor een link naar Snap je kind

zondag 22 september 2019

Rekenspel 239 Blokkenspel

Groep:            3,4
Materiaal:       
per groepje 10 blokken of 10 verschillende kleurtjes (potloden).

Domein:          getallen
Doel:              voorwerpen in een keer overzien

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderenVerdeel de kinderen in groepjes van drie of vier kinderen. Ieder groepje heeft tien blokken of kleurtjes. Kind A pakt bijvoorbeeld een aantal blokjes en laat deze aan het groepje zien. De andere spelers sluiten daarna hun ogen. Kind A verstopt enkele blokken. Hierna kijken de andere spelers hoeveel blokken er nog liggen en tellen door om erachter te komen hoeveel blokken er zijn weggenomen. Is het antwoord juist? Wissel hierna van beurt.


Bron: 5 minuten reeks rekenen van Onderwijs maak je samen

woensdag 18 september 2019

Overzichtslijst alle spelen

De overzichtslijst is weer aangepast. U vindt hier al 222 spelen op een rijtje. Als u op de naam van het spel gaat staan met de muis, wordt u door gelinkt naar het spel.  U vindt de lijst  in rechter kolom bij de Pagina's

Klik hier voor de link

zondag 15 september 2019

Rekenspel 238 Dobbeldraai Optellen over de 10

Groep:            3,4
Materiaal:       speelbord dobbeldraai Over de 10

                      36 tweekleurige fiches (bijvoorbeeld ene kant blauw, andere kant rood)                         en twee kleine blokjes, fiches of ringetjes.
Domein:          getallen
Doel:               
Automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10
                       (6+, 7+, 8+, 9+ / 5, 6, 7, 8, 9)
                      Relatie doorzien tussen optellen en aftrekken
                      Handig en strategisch spelen
Vorm:             tweetallen

Beide kinderen kiezen een kleur. 

Kind 1 neemt de twee ringetjes (blokjes) en legt die op de getallen die onder het speelbord staan: een op de bovenste rij en een op de onderste rij. De twee getallen waarop de ringen liggen, telt hij bij elkaar. Het antwoord van deze optelling vindt hij op het speelbord. Op een van deze getallen legt hij zijn fiche met zijn kleur naar boven. Hierna is kind 2 aan de beurt. Deze neemt één van de twee ringetjes: of op de bovenste rij, of op de onderste rij en kiest op welk getal in die rij hij/zij het ringetje legt. Nu telt hij deze twee getallen op en zoekt weer op het speelbord naar de uitkomst. Daar legt het kind zijn fiche neer, met zijn eigen kleur naar boven. Zo spelen de spelers door, maar… je kunt ook op een andere manier meer fiches van jouw kleur op het bord krijgen! Hoe? Als een kind tijdens zijn beurt met zijn eigen fiche één of meer fiches van zijn tegenstander insluit: horizontaal, verticaal en/of diagonaal, dan mag hij die fiches van zijn tegenstander omdraaien, Zo komt zijn eigen kleur boven te liggen (zie het voorbeeld op deze pagina). Zo spelen de kinderen door tot de fiches op zijn en het speelveld vol ligt. Als beide kinderen twee beurten achter elkaar elk niet meer kunnen, is het spel afgelopen. Dan tellen ze de fiches van hun kleur. Het kind die aan het einde van het spel de meeste fiches van zijn kleur op het speelveld heeft, is winnaar.

Klik hier naar de link van de SLO

Dit spel is er ook met varianten van de vermenigvuldigingen

zondag 8 september 2019

Rekenspel 237 Cijfers vissen

Groep:             1,2,3,4,
Materiaal:        getallen met een magneetj
e( regelmatig te vinden in de kringloopwinkel)
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en redeneren
Vorm:               tweetallen
Voor dit spel heeft u magneetcijfers nodig. Plus een “hengeltje” met een paperclip. Als het goed is zitten er in het cijfermagneetjes van elke cijfer 2 in de verpakking.
De kinderen mogen om de beurt een poging doen om een cijfer te hengelen. Als ze het cijfer aan de hengel hebben, moeten ze het getal ook benoemen. Doen ze dat goed, dan mogen ze het cijfer houden.  Lukt het niet dan, moet het cijfer weer terug in de kom!

Variatie:
De kinderen hengelen een cijfer. Ze moeten beginnen met de 1, bij de volgende beurt de 2, enz enz. Net zolang tot ze alle cijfers hebben gehengeld.

Tip:
Misschien is op school nog wel een oud magnetisch honderdveld. De kaartjes van dit bord bieden ook nog veel spelmogelijkheden. De kinderen hengelen een kaartje. Ze mogen het kaartje houden als:
ze de goede buurgetallen kunnen noemen,
ze er 10 bij op kunnen tellen of 10 er af kunnen trekken,
ze er 5 bij tellen en 5 eraf kunnen noemen,
enz.....

woensdag 4 september 2019

Spreuk 37

Je ontdekt meer in een uur spelen, dan in een jaar converseren.

bron: onbekend


zondag 1 september 2019

Rekenspel 236 Grote getallen

Groep:            6,7,
Materiaal:       rekenmachine

                       pen en papier
Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip van grotere getallen
Vorm:              tafelgroepje van 4


Een kind heeft de rekenmachine. De 3 andere kinderen mogen 1 of 2 cijfers noemen. (afhankelijk van het niveau)  Degene met de rekenmachine maakt van de cijfers een z’n hoog mogelijk getal op de rekenmachine. Als een van de andere kinderen denkt dat hij een hoger getal weet zegt: meer. Degene die het eerst meer zegt, mag ook de eerste poging wagen om te bewijzen dat hij meer heeft.  Hij schrijft het getal op een briefje en spreekt het getal uit. De rest van de groep controleert of de poging klopt! Is het tweede getal inderdaad goed, dan is het verschil tussen de getallen, de winst voor de tweede persoon. Is het niet goed dan is het verschil de strafpunten  voor degene die het tweede getal in bracht. Is er nog iemand in de groep die denkt dat hij hogere getal kan maken, dan mag dit kind het getal noemen en wordt het verschil berekend met de tweede speler.

Uiteraard mag de rekenmachine gebruikt worden om de getallen uit te rekenen.