Rondje rekenspel voorheen de Drempelspellen rekenen SLO

Veel scholen worstelen met automatiseren. Het SLO heeft een opzet gemaakt om met spellen de drempels van het automatiseren te oefenen. In verband met vragen hierover heb ik de drempels en spellen op deze pagina op genomen.


Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. De sommen die de basiskennis vormen, zijn verdeeld over vijf zogenaamde rekendrempels:

Drempel 0:
0A: Getalbegrip tot 12 (telrij, hoeveelheden, getallen)0B: Getalbegrip tot 20 (telrij, hoeveelheden, getallen)

Drempel 1:
optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10, bijvoorbeeld: 4 + 3, 7 − 4, 8 splitsen in 5 en 3

Drempel 2:
vlot kunnen ‘springen’ op de getallenlijn tot 100.

Drempel 3:
optellen en aftrekken over 10 (tot 20), bijvoorbeeld: 8 + 7, 15 − 7.

Drempel 4:
bouwsteensommen tot 100, zoals: 47 + 30 en 77 − 30, 28 + 7en 35 − 7.

Drempel 5:
eenvoudige tafels: 2, 3, 4, 5 en moeilijke tafels: 6, 7, 8, 9.


Na de fase van de begripsvorming en de fase van het ontwikkelen van oplossingsprocedures volgt de fase van het vlot leren rekenen: automatiseren van de sommen. Veel leerlingen hebben echter moeite om bepaalde somtypen bij de basisbewerkingen vlot uit te rekenen. Hierdoor wordt de kans op vastlopen in de complexere sommen in de bovenbouw groter.
Rekenspellen kunnen zeer goed aanvullend worden gebruikt om tot automatisering te komen. Door drempelspellen vooral in de midden- en bovenbouw gericht in te zetten kan geautomatiseerde beheersing alsnog tot stand komen cq. worden onderhouden.
De spellen dragen bij aan het motiveren van leerlingen om te blijven oefenen. Door niet in de volle breedte te oefenen, maar heel gericht, bieden de drempelspellen de mogelijkheid om lastige oefenonderdelen onder de knie te krijgen. Hieronder treft u per drempel een beschrijving van een spel aan die u thuis met kinderen makkelijk kunt spelen.

De spellen:
( Voorheen verkrijgbaar vi de SLO. Nu verkrijgbaar op www.rondjerekenspel.nl.   Daar zijn ook de kopieerbladen en de spelbeschrijvingen verkrijgbaar .)

Drempel 0:A. Getalbegrip Telrij tot 10
Grabbelen
Halli Galli
Rupsenspel
Stippenrijtje

Drempel 0: O.B. Getalbegrip Telrij tot 20
Regenwormenjunior
Wie het meeste gooit


Drempel 1.A.Optellen onder de 10
Haaibaai onder de 5
Haaibaai onder de 10
Vier op een rij optellen onder de 10

Drempel 1.B. Aftrekken onder de 10
Haaibaai aftrekken onder de 5
Haabaai aftrekken onder de 10
Haasje over 
Joppen onder de 10

Drempel 1.C. Splitsen onder 
de 10
Samen 10
Samen 10 met vier op een rij

Drempel 2
Take 5
Take 10

Drempel 3.A. Rekenen over de 10
Canadees rekenen over de 10
Dubbeldraai rekenen over de 10
Haaibaai over de 10
Haasje over de 10

Drempel 3.B. Aftrekken over de 10
Haaibaai aftrekken over de 10
Haasje over aftrekken over de 10
Joppen aftrekken over de 10

Drempel 4 Vlot rekenen onder 100 
Geheimgetal
Spaarspel
RegenwormenDrempel 5.A. De kleine tafels
Canadees vermenigvuldigen
Dobbeldraai vermenigvuldigen
Haaibaai vermenigvuldigen

Drempel 5.B. De grote tafels
Canadees vermenigvuldigen
Dobbeldraai vermenigvuldigen
Haaibaai vermenigvuldigen
Candadees vermenigvuldigen
Jippen

Geen opmerkingen: