zondag 31 mei 2015

Rekenspel 100 Centurion

Groep:            5, 6,
Materiaal:       bord

Domein:         getallen
Doel:              oefenen van de bewerkingen, logisch denken en redeneren

Vorm:             2 of 3 kinderen

De groep wordt verdeeld in groepjes van twee of drie kinderen. Alle groepjes krijgen tien minuten de tijd om een optelsom te maken, met als resultaat 100, of een getal dat daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Ze moeten alle cijfers van 1 tot en met 9  éénmaal gebruiken. Het groepje dat  het dichtst bij de honderd is gekomen is de winnaar en mag zich centurion noemen.  * Een Centurion was in de Romeinse tijd een hoofdman over honderd soldaten.


Idee: @manja.weblog.nl

donderdag 28 mei 2015

Op weg naar de 100!


Op 1 september 2013 ben ik dit blog gestart. Inmiddels staan er bijna 100 spellen op! Uit de 41500 pageviews en een kleine 250 emailvolgers blijkt dat het blog in een behoefte voorziet.
Naast de rekenspellen is er een verzameling rekenboeken geplaatst en worden ook allerlei interessante links toegevoegd. Dat ook dit gewaardeerd wordt, blijkt uit de blogcijfers.


De motivatie voor dit blog was, dat naar mijn mening te gauw gegrepen wordt naar het oefenen op papier, terwijl er door spelvormen intensiever en spelenderwijs meer handelend wordt geoefend.
Mijn voorraad spellen is nog lang niet uitgeput en ik hoop nog een lange tijd met dit 
blog verder te gaan.
Kinderen en spelen zijn woorden die bij elkaar horen. Kinderen leren door spel de wereld om hen heen kennen en begrijpen. Ze spelen situaties uit en koppelen daar taal aan. Het spel geeft kans om allerlei emoties te uiten. Van jonge kinderen wordt
 gezegd: mijn spelen is mijn leren.

Spel heeft voor kinderen ook een ontspannende waarde. Na een inspannende 
schooldag is het heerlijk om te spelen. Het liefst buiten en er ook lekker bij te bewegen.


Het spelen van gezelschapsspellen komt ook aan die ontspanning tegemoet. Het samen spelen ervaren veel kinderen als plezierig. Door de regels bij het spel, ligt het verloop van het spel vast. Dat is voor sommige kinderen een prettig als het gaat met het omgaan met anderen en met materiaal. Door het spel vaker te spelen ervaren kinderen dat ze steeds beter worden in een spelletje, dat geeft zelfvertrouwen.


Door spellen in de groep te gebruiken, waar een beroep wordt gedaan op rekenvaardigheden, oefen je het rekenen spelenderwijs. Kinderen ervaren door de werkvorm het spel, dit niet expliciet als rekenen, maar als een leuke en voor hen 
zinvolle activiteit.  Door het spel kan bepaalde oefenstof vaak en langdurig worden geoefend. Met name als het gaat om automatiseren en memoriseren is het inzetten van spelvormen heel zinvol. Het oefenen wordt leuk door dit via een spel te doen.

zondag 24 mei 2015

Rekenspel 99 Straatje maken met grotere getallen

Groep:            5, 6,
Materiaal:       getalkaarten 130 t/m 260
Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip met getallen over het 100-tal,

                       willekeurige getallen te ordenen
Vorm:              2 tot 4 personenDit spel is een variant op Rekenspel 91. Maken de kinderen in het vorige spel samen een straatje, hier maakt ieder voor zich een straatje.


Doel van het spel:
Zoveel mogelijk rijtjes maken van vier kaarten. De kaarten liggen van klein naar groot.Spelregels:

1. Schud de stapel getalkaarten goed door elkaar.

2. Leg de stapel kaarten blind in het midden van de tafel.

3. Trek om de beurt een kaart om een eigen straatje van kaarten te maken.

4. Je hebt een straatje als je vier getalkaarten op volgorde van klein naar groot kan leggen, zonder dat er een kaart tussen de kaarten wordt gelegd die al op tafel liggen. Als je een getal trekt dat kleiner of groter is dan de getallen die er liggen, is het goed. Je mag het straatje dan langer maken.

(Voorbeeld: op je tafel liggen de getallen 169 en 212. Je trekt het kaartje 184. Dit getal ligt tussen de twee getallen die je al had liggen. Deze mag je dus niet wegleggen) Het getal dat je niet kwijt kunt leg je onder op de stapel. De volgende speler is nu weer aan de beurt.

5. Als je vier kaarten op een rij hebt liggen, heb je een straatje. Dit straatje laat je tot het einde van het spel liggen.

6. Het spel is afgelopen als alle kaarten van de stapel op zijn.

De winnaar is degene die de meeste straatjes heeft kunnen maken!

donderdag 21 mei 2015

Rekenspel 98 Straatje maken

Groep:            4,5,6,
Materiaal:       getalkaarten bv 1 tot 100, 
Domein:          getallen
Doel:              volgorde van gehele getallen, breuken en decimale                                                        getallen, gelijkwaardigheid van breuken en decimale                  
                       getallen ook in onderlinge samenhang
Vorm:              2 tot 4 personen


Voor dit spel heeft u getalkaartjes nodig tot 100. Maar een gedeelte van de getallenlijn tot 1000 kan ook. U kunt de kaartjes zelf maken. De SLO geeft dit spel uit onder de naam Rondje Rekenspel. U heeft dan meerdere spellen voor een bedrag van €13,95. 

In dit spel voor 2 tot 4 kinderen maken de kinderen straatjes van getallen. Een straatje is een serie getallen die netjes op volgorde ligt, het kleinste getal links. De kinderen oefenen zo het ordenen en vergelijken van getallen.

De kaartjes liggen geschud blind in het midden van de tafel. Elk kind mag 5 kaartjes pakken. Het eerste kind neemt een kaartje van de stapel  en legt deze in het midden. Bv 32. Het kind mag 1 kaartje van zijn eigen stapel redelijk passend aanleggen. Het heeft bv 23 in zijn stapel en legt deze aan. De andere kinderen proberen ook redelijk passend aan te leggen, maar eenmaal aangelegd, dan mag er geen kaart meer tussen worden gelegd. Als een kind niet kan aanleggen, moet hij een kaart pakken van de stapel in het midden en een beurt overslaan. Legt een kind het 5de passende kaartje aan, dan mag dit kind het straatje pakken. De gene met de meeste straatjes is de winnaar. Zijn de kaartjes op of kan er niet meer worden aangelegd, dan is het spel afgelopen.


Er zijn drie versies van het spel; met hele getallen, met breuken en met decimale getallen. Het is ook mogelijk om combinaties te maken, bijvoorbeeld breuken en decimale getallen samen. Met dit spel oefenen jonge kinderen het globaal lokaliseren van getallen en krijgen ze meer inzicht in de structuur van de telrij. Het kunnen lokaliseren van getallen op de getallenlijn is een basale vaardigheid voor het verkort en flexibel leren rekenen. De breukenversie en de versie met decimale getallen helpen oudere kinderen bij het oefenen van het op volgorde zetten van breuken en decimale getallen en nagaan wanneer breuken gelijkwaardig zijn. Door de laatste sets te combineren kunnen leerlingen oefenen de kinderen met het vergelijken van breuken en gelijkwaardige decimale getallen.

Tip:
Voor voorbeeldkaartjes: klik hier
Voor getalkaartjes tot 500: klik hier


Dit spel is ontworpen door Frans van Galen, Freudenthal Instituut.

zondag 17 mei 2015

Rekenspel 97 Canadees vermenigvuldigen

Groep:            5, 6, 7,
Materiaal:       2 speelvelden( klik hier) 2 rode doppen 2 gele doppen, 4 pionnen

Domein:         getallen
Doel:               oefenen van de tafels

Vorm:             2 of 3 kinderen


In dit spel voor 2 personen oefenen de kinderen spelenderwijs de tafels. Ze oefenen niet alleen het vermenigvuldigen, maar ook het delen, het omgekeerde van vermenigvuldigen. Kinderen hebben niet het idee dat ze rekenen. Ze zijn vooral bezig met vier op een rij halen om te winnen. Elk kind kan op zijn eigen niveau spelen door bijvoorbeeld vooral makkelijke tafelproducten te kiezen. Een kind moet om te kunnen winnen ook strategische keuzes maken en de tegenstander tegenwerken.


1.  Dit spel speelt kinderen een tegen één, één tegen twee of twee tegen twee.

2. In de 6x6-tabel wordt gespeeld met 2 rode doppen en 2 gele doppen . De ene partij speelt met de rode doppen, de andere met de gele doppen. Onder de tabel staan de getallen 1 tot en met 9 in hokjes. Daarbij horen twee pionnen .

3. Je wint het spel als je in de 6x6-tabel als eerste vier hokjes op een rij hebt veroverd. De richting van de rij mag horizontaal, verticaal of diagonaal zijn.

4. Als het kind aan de beurt is, probeert het een hokje van de 6x6-tabel te veroveren met een vermenigvuldiging van twee getallen. Die getallen staan in de hokjes onder de tabel en worden bedekt door de twee pionnen. Op een veroverd hokje in de 6x6-tabel legt het een dop.

5. Als je aan de beurt bent mag je maar één pion verplaatsen. Alleen degene die begint mag beide pionnen op een getal zetten. De pionnen mogen op hetzelfde getal staan. Je hoeft bij het verplaatsen van een pion niet te kiezen voor een vakje dat grenst aan het vorige vakje waar de pionnen stond.

6.  De kinderen bepalen samen wie er begint.
Dit spel is onderdeel van de Spelhoek van het Freudenthal Instituut, te vinden op het RekenWeb.
       1  
        
     2

  3

  4

  5

  6

  7
 

  8

  9

  10

  12

  14

  15
 

  16

  18

  20

  21   

  24

  25
 

  27

  28

  30

  32

  35

  36
 

  40

  42

  45

  48

  49

  54
 

  56

  63

  64

  72

  81
7

8
  

9
1


2

3

4

5

6