maandag 30 september 2013

Rekenspel 12 Tafelkampioen

Groep:             5,6,7
Materiaal:        geen

Domein:           getallen
Doel:                automatiseren van tafels
Vorm:               klassikaal

Alle kinderen staan in een kring voor hun stoel. Of achter hun tafel. De leerkracht wijst een 2tal aan en zegt een tafelsom. Diegene die als eerst het antwoord geeft , mag blijven staan de ander gaat zitten en doet mee op het wisbordje. Wie van de kinderen ziet kans om het langst blijven staan? Deze is de kampioen!

Tip:
Regel een echte beker. De kampioen mag deze op zijn tafel houden tot het spel weer wordt gespeeld en er een nieuwe kampioen is!

donderdag 26 september 2013

Rekenspel 11 Klaar voor de start: Boekenestafette

Groep:             3,4,
Materiaal:        boeken

Domein:           getallen
Doel:               optellen, oriëntatie op de tafels..
Vorm:              klassikaalZorg voor een hele partij boeken die tegen een stootje kunnen.  Verdeel de boeken in vijf stapels.  Verdeel de kinderen in 5 groepjes. Kinderen brengen in estafettevorm in stapeltjes van 2 ,of 5 of 4 de boeken naar de overkant. Bij de overkant staan controleurs. Zeg: Klaar voor de start: 1,2,3 en zoeken!!!!!
De rennende kinderen leggen de boeken neer en roepen tegen de controleurs hoeveel boeken hun groepje al heeft gebracht. Kind 1 2 boeken, kind 2 4 boeken. Wie is het eerste klaar?

Rekenspel 10 Klaar voor de start: Boeken verzamelen

Groep:             1,2, - 3
Materiaal:        boeken

Domein:           getallen
Doel:                tellen en optellen
Vorm:              klassikaalZorg dat er verspreid door het lokaal boeken liggen.  Zet de timetimer of stopwatch op 30 sec. Maak 3 verzamelplaatsjes in de kring of. Benoem 3 kinderen als zoekers. Deze staan bij de verzamelplaats. Stel bij elke verzamelplaats ook een teller aan. De zoekers mogen 1 voor 1 de boeken in de klas verzamelen en zet naar hun aangewezen verzamelplaatsje brengen. Zeg: Klaar voor de start: 1,2,3 en zoeken!!!!!
Wie kan de meeste boeken verzamelen in deze tijd? Maak samen met de kinderen hiervan een klasse grafiek.
Als de tijd om is kunnen anderen kinderen de boeken weer verspreiden en kan het spel met andere zoekers en tellers weer van start gaan.

Rekenspel 9 Klaar voor de start: Op zoek naar bladzijden

Groep:             5,6,7
Materiaal:        boeken

Domein:           getallen
Doel:                bewerkingen, optellen
Vorm:              klassikaal, maar ook twee groepjes tegen elkaar


Verdeel de klas in groepjes van 2 of 3. Geef de opdracht: Verzamel  pagina’s. Dit mogen meerdere boeken zijn. Op het sein:  Klaar voor de start: 1,2,3 en zoeken!!!!! gaan de kinderen op zoek naar boeken. Ze moeten de pagina’s in de boeken optellen en een strookje leggen in het boek op exact de plaats van het aantal pagina’s van het genoemde getal.  Leg het stapeltje boeken op je tafel. Welk groepje kan dit binnen 1 minuut? Of welke groep is het snelst.  Laat het aantal pagina's controleren door het buurgroepje!

Tip:
Maak kaartjes met getallen. Laat kinderen in groepjes dit spel ook tegen elkaars
spelen.

Variatie:
Pas de tijd aan, al naar gelang het niveau van de groep.
Neem hogere aantallen bladzijden.....

maandag 23 september 2013

Rekenspel 8 Hoge Ogen

Groep:             5,6,7 
Materiaal:        1 dobbelsteen

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip tot 1000, redeneren, optellen
Vorm:              in groepjes van 3 of 4


 
Er worden verschillende groepjes gevormd. Het meest gewenst zijn groepjes van 3-4 leerlingen. Ieder kind tekent drie hokjes naast elkaar. Per groepje is er één dobbelsteen beschikbaar. Om de beurt mogen de kinderen uit het groepje de dobbelsteen gooien. Het cijfer dat gegooid wordt moet door het kind en medespeler(s) steeds in één van de drie hokjes worden geplaatst. Maar eens geschreven blijft geschreven en het getal mag dus niet veranderd worden.  In welk hokje, mag ieder voor zich bepalen. Het is de bedoeling dat na drie worpen een zo'n hoog mogelijk getal afgelezen kan worden als je de cijfers samenvoegt en opleest als één getal. De winnaar krijgt 4 punten, de tweede 3 punten, de derde 2 punten en het vierde kind 1. Tel na 5 of 10 ronden de punten op. Wie heeft gewonnen?H
T
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variatie:
Je kunt het spel moeilijker of makkelijker maken door te werken met 2 hokjes( getallen onder de honderd) of met 4 ,5 hokjes( getallen boven de 1000 of 10.000).

Tip:
Maak een voorraad spelbriefjes.


Naar een idee: @manja.weblog.nl

woensdag 18 september 2013

Rekenspel 7 Bonken

Groep:              1+,2, 3-,
Materiaal:         kaartspel waar alle azen, boeren en vrouwen uit zijn verwijderd.

Domein:            getallen
Doel:                 getalbegrip: cijferkennis en getalwaarde
Vorm:                in twee-of drietallenDe kaarten worden verdeeld over alle spelers. Om de beurt keren de kinderen een kaartje van hun stapel om. Het kind dat het hoogste getal heeft omgekeerd, mag de opgegooide kaarten houden. Degene die het snelst alle kaarten in bezit heeft, heeft gewonnen.

Variatie:
Wie heeft het laagste getal?
 

maandag 16 september 2013

Rekenspel 6 Tjoepen

Groep:              3, 4
Materiaal:        2 , 1 of 3  dobbelstenen

Domein:           getal en getalrelaties
Doel:                getalinzicht: het begrip even en oneven oefenen
Vorm:               tafelgroepje


Start:
De kinderen  gooien elk met een dobbelsteen. Degene met de hoogste worp mag beginnen. Deze bepaalt of het potje gaat om even of oneven. Spreek van te voren af, hoeveel ronden het spel heeft.

De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Degene met het afgesproken begrip: even of oneven wint. Zijn er meerdere winnaars, dan wint degene met de hoogste ogen. De winnaar krijgt 3 punten, de verliezer 2. Bij gelijkspel, krijgt ieder 1 punt. De winnaar bepaalt weer om het potje gaat om even of oneven. Is er geen winnaar dan mag de winnaar van de vorige ronde bepalen of het even of oneven wordt. Vervolgens wordt er weer op gegooid. Wie heeft na de afgesproken ronden de meeste punten?

Variatie:
Als kinderen verder zijn met rekenen in groep 4, kun je ook de ogen van de dobbelsteen gebruiken als punten.
Al naar gelang het niveau,  kun je 1, 2 of 3 dobbelstenen gebruiken.

woensdag 11 september 2013

Rekenspel 5 Het Cijferspel

Groep:              6+,7,8
Materiaal:         van alle getallen tot 10, 25, 50, 75  2 kaartjes

Domein:            getallen
Doel:                 getalbegrip en bewerkingen oefenen
Vorm:               klassikaal, tafelgroepje, plusgroep

Bekend van de TV: Cijfers en Letters: Onderdeel: Cijfers.  Doel van het spel is, om het getal van drie cijfers dat d.m.v. de cijfermolen gevormd is, te berekenen of zo dicht mogelijk te benaderen door het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en/of delen van 6 willekeurig getrokken cijfers.


Je kunt in plaats van de cijfermolen ook een kind een willekeurig getal laten schrijven tussen de 100 -999. Schrijf deze voor de kinderen op een duidelijk zichtbare plaats. Schudt de getalkaartjes goed. Pak van de stapel 6 kaartjes. De kinderen moeten proberen met de getrokken getallen dit getal te verkrijgen door ze te combineren met de elementaire rekenkundige bewerkingen: optellen - aftrekken - vermenigvuldigen - delen  . Het kind die het gezochte getal het dichtst benadert wint.  De volgende is de tweede. Enz.

maandag 9 september 2013

Rekenspel 4 BOE-BAH

Groep:              4+, 5,6,7
Materiaal:          geen
Doel:                 tafels automatiseren
Vorm:                klassikaal, tafelgroepje, plusgroep


Dit spel kan gespeeld worden op verschillende niveaus. Voor het plezier van de kinderen niet op een te hoog niveau beginnen. Eerst moet er spelvaardigheid worden geoefend. Leent zich ook bij uitstek voor het herhalen van het oefenen met tafels in een klein groepje. Als kinderen het spel kennen kunnen ze dit ook zelfstandig spelen.
De kinderen zitten in de kring. Om de beurt zeggen de kinderen een getal uit de getallenrij, te beginnen bij 1.  Als een  getal deelbaar is door 3, dan wordt er 'Boe' gezegd. Is het deelbaar door 5, dan wordt er 'Bah' gezegd. Is het deelbaar door 3 en 5, dan wordt er 'BoeBah' gezegd èn de richting wordt omgedraaid. Na het getal  50, begint het spel gewoon weer over nieuw.
Variatie:
Dit kan natuurlijk ook met andere tafels en ook met nog meer tafels. Bedenk er dan een woord en opdracht bij. Bijvoorbeeld Bob.  Bij boebahbob, deelbaar door drie tafels  geef je ook een klap!

donderdag 5 september 2013

Start van het Blog Rekenen is top!

Rekenen is Top! is een nieuw blog. Vanaf 1 september verschijnt hier regelmatig een rekenspel voor  kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en hun leerkrachten. Spel en spelen in welke vorm  dan ook is een natuurlijke bezigheid van kinderen. Wat is er mooier om dit te combineren met leerinhouden waar kinderen in hun fasen van ontwikkeling op het gebied van rekenen mee bezig zijn.

Waarom is spel belangrijk:
* Past bij natuurlijke ontwikkeling
* Is een realistische manier van oefenen
* Er wordt geleerd in een zinvolle context
* Kinderen worden natuurlijk uitgedaagd om zich willen verbeteren
* Er wordt actiever geleerd
* Spel oefent vaak getalbegrip
* Getalbegrip is noodzakelijk voor leren rekenen
* Bij sommige leerlingen moeten de vaardigheden rond getalbegrip intensiever worden geoefend en onderhouden.


Spelen is leuk, maar leuk is niet automatisch zinvol. Via dit blog krijgt u tips om het spel leuk te houden, maar vooral ook zinvol te laten zijn.

U bent vrij om de spelen ook te verspreiden onder ouders van uw school.

woensdag 4 september 2013

Rekenspel 3 Ren je rot

Groep:               1, 2, 3
Materiaal:          vellen papier met getallen of met stoepkrijt geschreven getallen
Domein:            Getallen
Doel:                 getalbegrip: cijferkennis
Vorm:                klassikaal, in kleine groepjes
 

Leg in de gymzaal vellen papier met daarop geschreven de getallen 1 tot en met 10 of hoger. Of schrijf de getallen op het schoolplein met stoepkrijt. De leerkracht of spelleider noemt een getal en de kinderen moeten dan zo snel mogelijk bij het goede vel papier gaan staan.

Variaties:
*Maak een kleine som: 2 + 1 = ? De kinderen moeten bij het vel papier met het goede antwoord gaan staan.
*Geef als opdracht: één lager dan…. of één hoger dan…. .

Tip:
In plaats van in de gymzaal kan het spel ook buiten worden gespeeld.

maandag 2 september 2013

Rekenspel 2 Zoek het ontbrekende getal

Groep:                   3 t/m 6
Materiaal:              pen en papier
Doel:                     getalbegrip:  getallenrij

Vorm:                    klassikaal, in kleine groepjes
 

Alle kinderen schrijven de getallen 1 tot en met 20 kriskras op een blad papier. Maar… ze moeten één getal ‘vergeten’. Het papier wordt daarna doorgegeven aan een ander kind. Dit kind moet het ontbrekende getal zoeken.

Variaties
*Gebruik bij oudere kinderen andere getallen: bijvoorbeeld 62 tot 82.
*Maak een getallenrij met sprongen: bijvoorbeeld 5 – 10 – 15 etc. of 1 – 11 – 21 etc.
*Gebruik geen getallenrij maar alle antwoorden van een tafel.

zondag 1 september 2013

Rekenspel 1 Raad mijn getal

Groep:                   3 t/m 8
Materiaal:              pen en papier
Domein:                 getallen 
Doel:                      plaatsbepaling getallen
Vorm:                     spel voor kleine groepjes, evt klassikaal
Een spelletje voor twee of meer spelers; kan ook met een spelleider en de hele groep. Speler 1 of de spelleider schrijft een getal onder de honderd op een stukje papier, dat de andere spelers niet kunnen zien. De andere spelers stellen vragen (“Is het getal groter dan  ...?” “Is het getal kleiner dan ...?”) Deze vragen worden alleen met “ja” of “nee” beantwoord.

Als speler 2 het getal heeft geraden, worden de rollen omgedraaid. Winnaar is de speler die het minste aantal vragen nodig heeft om het getal te raden. Als het spel in de groep wordt gespeeld, is er geen winnaar: de kinderen stellen om de beurt een vraag, totdat het getal duidelijk is.