woensdag 26 augustus 2015

Rekenspel 106 Wasknijperkring

Groep:             2,3,
Materiaal:       10 wasknijpers
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip
Vorm:               klassikaal
Leg 10 wasknijpers in het midden van de kring. Alle kinderen sluiten hun ogen. Loop achter de kinderen door en zet bij enkele kinderen een wasknijper achter op hun rug. Als de kinderen hun ogen weer open doen, mogen ze zeggen hoeveel kinderen een wasknijper op hun rug hebben zitten. Op deze manier worden alle kinderen actief betrokken en leren ze om te gaan met de structuur van 10.

Tip: Begin als kinderen het nog te moeilijk vinden met 5.

Tip: Als de kinderen het spel begrijpen ze zelf de wasknijpers verdelen. Wie het antwoord goed heeft is dan aan de beurt.

Tip: Denk er aan dat je niet steeds het antwoord laat controleren. Als een antwoord goed is, is het goed. Maak kinderen niet lui!

zondag 23 augustus 2015

Rekenspel 105 Tafelbordspellen

Groep:            4,5,6,
Materiaal:       spelborden, een dobbelstenen en pionnen
Domein:          getallen
Doel:               automatiseren van tafels
Vorm:              in 2,3,4 tallen

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is het leuk om wat nieuwe spellen in de groep te hebben. Op Lesidee 1,2,3 staat een uiterst eenvoudig, maar zeer effectief tafelspel, gemaakt door Ilse.
De kinderen bepalen door het opgooien met de hoogste ogen wie mag beginnen. De kinderen gooien met de dobbelsteen en gaan naar het betreffende plaats op het speelbord. Dan komen ze (mogelijk)  bij een tafelsom. Als ze op een som komen, zeggen ze het antwoord en mogen de pion op het antwoord zetten. dan mag de volgende. Komt het kind nu op een antwoord, dan zeggen ze de betreffende som erbij.


Klik hier naar de link van de tafel van 4
Klik hier naar de link van de tafel van 6
Klik hier naar de link van de tafel van 7
Klik hier naar de link van de tafel van 8
Klik hier naar de link van de tafel van 9


Tip:
Voor de tafels van 2,3,5 kun je heel eenvoudig zelf het spelbord maken. Of het bord aanpassen aan de schoolstijl, of thema van de groep.

zondag 9 augustus 2015

Spreuk 15

'Ik ben met het denkbeeld opgegroeid dat spelen het synoniem van werken is."
Frans toneelschrijver
(ps. van Alexandre Pierre-Georges Guitry) 1885-1957