woensdag 29 augustus 2018

Rekenspel 210 Tafels grabbelen

Groep:             4,5
Materiaal:        
grabbelzak, voorwerpen om de tafels mee te associëren 
                       eventueel tafelkaartjes met antwoorden
Domein:           getallen: tafels
Doel:               oefenen van de getallen op concreet niveau

Vorm:              tweetallen of tafelgroepje
Kind 1 gaat zo zitten dat hij/zij de grabbelzak niet ziet. Kind 2 doet bv 4 autootjes( 4 wielen) in de zak. Kind 1 voelt in de zak en zegt de som en het antwoord. Als dat nog wat lastig is, mag hij het tafelkaartje aanwijzen.

Tip:
Laat het kind bv eerst de getallen zeggen: 4, en nog 4  en nog een keer 4....