woensdag 31 augustus 2016

Filmpje met ideeën voor tafels leren

Op de website van Wijzer over de basisschool staat een aardig filmpje met ideeën en tips om tafels oefenen. Er zijn zoveel meer manieren om kinderen actief te laten oefenen dan het ouderwetse dreunen.


Klik hier voor de link

Bron: Wijzer over de basisschool.

Kijk hier voor de link

zondag 28 augustus 2016

Rekenspel 145 Ramba Zamba

Groep:             5,6
Materiaal:        3 dobbelstenen, (evt. notatie)papier

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip van getallen over de 100

Vorm:               in kleine groepjes


De kinderen vouwen hun papier in drieën. Bovenin de eerste kolom schrijven ze een H (voor de honderdtallen) in de tweede kolom een T (voor de tientallen) en de laatste kolom een E(voor de eenheden).

Het eerste kind gooit een dobbelsteen op. Afhankelijk van het aantal ogen noteert het kind de uitkomt in een van de drie kolommen. Het is de bedoeling dat de getallen zo hoog mogelijk worden. Als het kind een 5 gooit kan het de 5 in de rij van de tientallen zetten. Hij kan immers bij een volgende ronde nog 6 gooien. De volgende worp is helaas een 1. Deze schrijft het kind bij de eenheden..
De volgende worp is gelukkig een 6. Deze kan in de rij van de honderdtallen. Stel dat het kind een 1 had gegooid, dan was de enige plaats die nog over is in de rij van de honderdtallen. Dan was het getal wat hij heeft gegooid 151. Nu is het getal gelukkig 651.  Na bv 6 ronden tellen de spellers hun getallen op. Degene met de hoogste punten is de winnaar.

Klik voor een notatie papier hier.

Naar een idee van het spel Ramba Zamba: Kaart-,dobbel-, en woordspellen  van de Bankgiroloterij

woensdag 24 augustus 2016

Berekeningen opschrijven!

Mooie tip voor het nieuwe schooljaar!  Laat berekeningen opschrijven.
Natuurlijk wisten we dit al. Maar nu is hier iemand op gepromoveerd.

Zwakke rekenaars uit groep 8 presteren beter als ze bij ingewikkelde sommen de berekeningen opschrijven. Dat ontdekte psycholoog Marije Fagginger Auer. De specialist in Methodologie en Statistiek ziet perspectief: ‘Na een training kiezen deze leerlingen vaker voor deze oplossingsstrategie.’ 

Het rekenniveau van leerlingen in groep 8 is de afgelopen decennia op bepaalde onderdelen sterk gedaald, in het bijzonder bij vermenigvuldigen en delen met meercijferige getallen (bijvoorbeeld 23×56 en 544÷34). Dit hangt samen met veranderingen in de strategieën die leerlingen gebruiken om opgaven op te lossen: leerlingen beantwoorden vaker opgaven zonder daarbij een berekening te noteren en ze maken daarbij veel fouten. Promovenda Fagginger Auer: ‘We wilden meer inzicht krijgen in deze ontwikkelingen en in mogelijke oplossingen. Ons onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de oplossingsstrategieën van kinderen te bestuderen. Ook toont het aan dat kinderen baat kunnen hebben bij het opschrijven van hun berekeningen, vooral de kwetsbare groep zwakkere rekenaars.’


Klik hier voor het hele artikel.
Klik hier voor de link voor een luisterfragment  met Marije Fagginger Auer

zondag 21 augustus 2016

Rekenspel 144 De goede 10

Groep:             5,6
Materiaal:        
3 dobbelstenen en pen en papier
Domein:           getallen
Doel:                
automatiseren van de tafels en het optellen van grotere bewerkingen  Vorm:               in kleine groepjesDe kinderen schrijven onder elkaar de getallen 1 tot 10 en erachter het keerteken.

Dan gooit het eerste kind de 3 dobbelstenen. Deze telt het gegooide aantal ogen bij elkaar op. Dan schrijft het kind de uitkomst achter een van de 10 cijfers. Het is het slimst om de hoge getallen ook bij de hoogste getallen te schrijven. Eenmaal op geschreven dan mag het getal niet meer worden veranderd.
Dan mag het volgende kind. Alle kinderen gooien en tellen de worpen en noteren deze achter  de 10 getallen. Het gaat er om dat de uitkomsten zo hoog mogelijk worden. Als alle kinderen 10 keer zijn geweest vermenigvuldigen zij alle uitkomsten. Deze worden vervolgens bij elkaar opgeteld. Wie heeft de hoogste score?Wilt u een spelbord? Klik hier.

Naar een idee van het spel De Goede 10: Kaart-,dobbel-, en woordspellen  van de Bankgiroloterij

woensdag 17 augustus 2016

Drempelspellen voor automatiseren

Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. De sommen die de basiskennis vormen, zijn verdeeld over vijf zogenaamde rekendrempels:

Drempel 0:
A: Getalbegrip tot 12 (telrij, hoeveelheden, getallen)
B: Getalbegrip tot 20 (telrij, hoeveelheden, getallen)

Drempel 1:
optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10, bijvoorbeeld: 4 + 3, 7 − 4, 8 splitsen in 5 en 3

Drempel 2:
vlot kunnen ‘springen’ op de getallenlijn tot 100.

Drempel 3:
optellen en aftrekken over 10 (tot 20), bijvoorbeeld: 8 + 7, 15 − 7.

Drempel 4:
bouwsteensommen tot 100, zoals: 47 + 30 en 77 − 30, 28 + 7en 35 − 7.

Drempel 5:
eenvoudige tafels: 2, 3, 4, 5 en moeilijke tafels: 6, 7, 8, 9.
Na de fase van de begripsvorming en de fase van het ontwikkelen van oplossingsprocedures volgt de fase van het vlot leren rekenen: automatiseren van de sommen. Veel leerlingen hebben echter moeite om bepaalde somtypen bij de basisbewerkingen vlot uit te rekenen. Hierdoor wordt de kans op vastlopen in de complexere sommen in de bovenbouw groter.
Rekenspellen kunnen zeer goed aanvullend worden gebruikt om tot automatisering te komen. Door drempelspellen vooral in de midden- en bovenbouw gericht in te zetten kan geautomatiseerde beheersing alsnog tot stand komen cq. worden onderhouden.
De spellen dragen bij aan het motiveren van leerlingen om te blijven oefenen. Door niet in de volle breedte te oefenen, maar heel gericht, bieden de drempelspellen de mogelijkheid om lastige oefenonderdelen onder de knie te krijgen.Hieronder treft u per drempel een beschrijving van een spel aan die u thuis met kinderen makkelijk kunt spelen.

Voor ouders en leerkrachten heb ik een lijst met makkelijk te maken spellen of te kopen spelletjes. Klik hier voor een link naar de lijst met Drempelspellen in dit blog.

Klik hier naar de site van de SLOdonderdag 4 augustus 2016

Spreuk 21

"Kinderen leren als ze spelen.
En het belangrijkste is
dat ze leren hoe ze moeten leren
door te spelen."

O. Fred Donaldson