zondag 30 november 2014

Rekenspel 76 December spel

Groep:             1,-2
Materiaal:        per kind een speelbord, een dobbelsteen en een kleurpotlood
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip en tellen
Vorm:               twee- of drietallenVoorbereiding:
Teken op een strook papier een Piet links en een stoomboot rechts. Teken 24 rondjes van het poppetje naar de stoomboot. Het mooist is het als u dit plastificeert, want dan kunt u het spel vaker gebruiken.
Het spel:
Dit spel wordt gespeeld in twee- of drietallen. Om de beurt gooit een kind met de dobbelsteen. Als er 6 wordt gegooid, mag het betreffende kind 6 rondjes kleuren. Wie heeft als eerste alle rondjes gekleurd? Als u het spel plastificeert, leg dan op de rondjes pepernoten of fiches.  

Variatie:
Het spel kan natuurlijk ook worden gespeeld als het 5 december spel: teken dan 25 rondjes en spel met het getal 5!


variatie:
In plaats van het sinterklaas thema kan ook kerst het onderwerp zijn.

Variatie:

U kunt kinderen ook zelf zo'n spel laten maken.

Variatie:

Voor peuters kunt u de kleurendobbelsteen gebruiken en minder rondjes tekenen.Het kind kan dan een kleur uit kiezen en een rondje kleuren als het de kleur werpt.

zaterdag 29 november 2014

Sinterklaaskadootje: Ik kaart, ik reken

Vandaag gekregen:
Rekenkaartspelletjes om te spelen in groepjes, soms individueel, op school vanaf groep 2 tot en met groep 6. Door het spelen van rekenspelletjes met gewone speelkaarten wordt oefenen zinvoller voor de leerlingen.

Met IK KAART, IK REKEN varieert u speels de oefeningen bij elke rekenmethode en werkt u aan  de  leerdoelen van uw groep. Elk rekenspelletje begint met  een overzicht van de inhoud- het doel, de doelgroep. Daarna volgt de spelbeschrijving met en de voorbereiding, spelregels en verhelderende tekeningen.
Een aardig boekje met leuke spelvormen! 

Henk van der Wijngaart,
Uitgeverij: Schoolsuport
ISBN: 9789059323537

zondag 23 november 2014

Rekenspel 75 Sinterklaas op drift.....

"Kinderen die veel lezen, schoppen het vaak verder in het onderwijs." André Kuipers

Sinterklaas op drift, een boek van de Unox reeks(voorheen DE). De kapitein van de stoomboot is ziek. Daarom staat Sinterklaas zelf achter het roer. Tot ongenoegen van de techniek-Piet die liever op zijn wegwijscomputer vertrouwt. Maar als Sinterklaas per ongeluk voor kortsluiting zorgt, ontploft de computer. Sinterklaas raakt de weg kwijt op zee. Helpen de poolster, een kompas en een zeekaart hem? Of heeft hij toch de techniek-Piet nodig die in allerijl aan een nieuwe uitvinding werkt? Klik hier voor de link van het digitale boek.
In de handleiding staan geen rekenspellen.  Juist het verwerken van het boek en kinderen te laten oefenen in betekenisvolle contexten, zijn voor mij aanleiding om een paar te bedenken. Wie ook nog ideeën voor me heeft mag ze mailen.

Klik hier voor de link naar het digitale boek


Groep:            1,2,3,
Materiaal:       voor elk kind een speelbord, fiches of pepernoten en een dobbelsteen
 
Domein:          getalbegrip
Doel:               tellen tot 6
Vorm:             groepjes van twee- of drietallen


De kinderen hebben een speelbord voor zich. Om de beurt gooien ze de dobbelsteen. Als je 2 gooit mag je op het rijtje met de twee rondjes de fiches leggen. Dan gooit de volgende. Die goot 3 bv. Dan plaatst dit kind de fiches op het rijtje van 3. Wie het eerst alle rijtjes klaar heeft heeft gewonnen.

Variatie:
Omdat het best een moeilijk boek is heb ik op verschillende niveaus speelborden gemaakt. Kies een naar keuze.  Natuurlijk kun je zelf ook regels bedenken die passend zijn bij je groep.

Spel 1 voor jongste kleuters klik hier

Spel 2 voor oudste kleuters en groep 3 klik hierSpel 3 voor groep 3 en 4 klik hier
donderdag 20 november 2014

Rekenspel 74 Sinterklaas Pietje Pienter pakt uit

Meerdere jaren  bracht Douwe Egberts een succesvolle reeks sin­ter­klaas­boeken op de markt.
2013 was een jubileumjaar, dat extra feestelijk was omdat prinses Laurentien der Nederlanden een van de drie sinterklaasboeken heeft geschreven. Zij zet zich al jaren in om - vanuit de door haar opgerichte Stichting Lezen & Schrijven - lezen en schrijven onder kinderen aan te moedigen en om laaggeletterdheid onder volwassenen tegen te gaan. Douwe Egberts ondersteunt haar stichting sinds 2008. In totaal zijn er de laatste tien jaar dertig sinterklaasboeken gemaakt. Pietje Pienter pakt uit is van de reeks van 2013.


Prentenboek Pientje Pienter

Dit jaar is Pietje Pienter de baas van het inpakpapier. Hij luistert op een avond naar de verhalen van Sinterklaas. Pietje Pienter vraagt Sint de tabbert van het lijf. Maar wat zou Sint nu eigenlijk wensen?
Klik hier voor de digitale versie van het boek!

Spel: Pakpapier spel

Groep:            1,2,3,
Materiaal:       voor elk kind een papier met een vorm als maat,

                       stukjes verschillende soorten pakpapier in diverse maten 
Domein:          meten en meetkunde
Doel:               schatten en passende vormen kunnen vinden
Vorm:              kleine kring, groepjes van twee- of drietallen
In een mandje liggen stukjes pakpapier in de 
verschillende soorten en maten. Over het mandje ligt een doek. Elk kind heeft een blad met een vierkante vorm voor zich liggen. Deze hoeven niet voor elk kind gelijk te zijn. De jongste speler mag beginnen. Het kind pakt uit het mandje een stukje papier en past of dit in zijn of haar vorm past. Lukt dit, dan mag de speler het papier houden. Zo niet, dan moet het weer terug in het mandje. Als alle stukjes papier op zijn of geen van de stukjes papier meer passen, stopt het spel. Wie heeft nu de meeste stukjes pakpapier verzameld? 

Tip:
Laat kinderen eerst schatten! Denk je dat het past?Variatie:
Je kunt ook andere vormen gebruiken.

Variatie:
Laat kinderen zelf het papier in vormen knippen en daarna een grondblad maken.

Voorbeelden van vierkanten en vormen: klik hier   klik hier

Lukt het downloaden  niet? Mail dan via het contactformulier en ik stuur het formulier via de mail.
donderdag 13 november 2014

Rekenspel 72 Blauwe bonen

Groep:             1,2,
Materiaal:        stevige plastic beker,  bonen
Domein:          getallen
Doel:               tellen, leren noteren in schema
Vorm:              tweetallen

Neem een krant en leg daarop een partij droge bonen. Met een spuitbus verf je bonen blauw. Bewaar de bonen in een pot.


Het spel zelf gaat als volgt:
Je speelt het met zijn tweeën. Pak een bekertje en doe daar een oneven aantal bonen in. Met oudste kinderen zeven, maar met jongere kinderen kun je er ook drie gebruiken en met oudere (of meer vaardige) kinderen natuurlijk veel meer. Zolang het maar een oneven getal is.
Spreek af wie welke kleur is: bruin of blauw.
Schud de bonen in de beker (á la Yahtzee) en gooi ze op tafel(op evt. een doek)


2014-10-07 12.43.14 (Copy)
Van welke kleur liggen nu de meeste bonen? Die heeft gewonnen! Dus als er meer met de blauwe kant omhoog liggen heeft die speler een punt.

2014-10-07 12.43.18 (Copy)Voor elk punt zet je een streepje op de scorelijst (optioneel, maar we leggen zo de koppeling met het platte vlak en het schematisch weergeven van een spelstand).2014-10-07 12.44.11 (Copy)


"En eigenlijk…is dat alles! In elk geval wat de spelregels betreft. Want in dit kleine, simpele spel zitten enorm veel vaardigheden verborgen. Tellen bijvoorbeeld. Groeperen van hoeveelheden (want er ontstaan steeds twee groepjes bonen). De begrippen meer, minder, meest, minst en evenveel (bij de scorelijst, evenveel punten) én het schatten daarvan, want de kinderen ontdekken dat je niet altijd de bonen hoeft te tellen om te zien wie de meeste heeft: ‘Dan zie je gewoon dat er heel veel blauw ligt. Of heel veel bruin. En die wint dan’." Juf Henrike
Met toestemming overgenomen van juf Henrike van www.kleuterklasse.nl

Tip:
Met Koningsdag maak je oranje bonen.  Bij het thema zeerovers verf je ze goudkleurig!

zondag 9 november 2014

Rekenspel 71 Potje 1000

Groep:             6,7,
Materiaal:        pen en papier 

Domein:          getallen
Doel:               bewerkingen tot 1000
Vorm:              tweetallen of tafelgroepjeMet een gewone dobbelsteen drie getallen maken die samen zo dicht mogelijk bij 1000 uitkomen. De worpen van de dobbelsteen kunnen daarbij ingezet worden als honderdtallen, als tientallen of als eenheden. het aantal spelers is onbeperkt. Alleen pen, papier en een gewone dobbelsteen zijn nodig.


Spelbeschrijving:

Ieder kind maakt op zijn vel papier een tabel zoals in figuur 1.Die tabel is een soort positiekaart (zie figuur 2).De spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen en noteren de waarde van hun worp in een van de 9 dun omlijnde vakken. Dat gebeurt negen keer. Daarna worden de getallen (cijferend) opgeteld en de uitkomst wordt genoteerd in de dik omlijnde vakken. Tenslotte wordt het verschil met 1000 bepaald. De speler met het kleinste verschil is de winnaar.


Tabel 1:
Tabel 2


H
T
E

H
T
E

H
T
E
D
H
T
E
Varianten

1. Een variant voor groep 4 is het spel ‘Bijna 100?’. Een spelbeschrijving daarvan is op internet wel  te vinden.
2. Een aantal rondjes spelen. De punten (de verschillen met 1000) van de rondjes worden opgeteld. Wie aan het eind het kleinste aantal punten heeft, is de winnaar.

3. Er zijn in totaal maar negen worpen. Elke worp geldt voor alle spelers.
Deze variant leent zich goed voor een spelletje met de hele klas.

vrijdag 7 november 2014

JSW: Vroege signalen van dyscalculie

In het oktobernummer van de JSW  2014 staat een interessant artikel van  Sylke Toll en Hans van Luit over het het herkennen van rekenproblemen.
"Leerlingen met dyscalculie of ernstige reken-wiskundeproblemen laten vaak op jonge leeftijd al bijzonderheden zien in hun (voorbereidend) rekengedrag. Het vroegtijdig herkennen van deze signalen maakt passende hulp mogelijk. Maar wat zijn precies de signalen die in de kleutergroep of onderbouw opgemerkt kunnen worden?Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor de vroege rekenontwikkeling en het voortijdig signaleren van achterstanden in (voorbereidende) rekenvaardigheid, komt het nog regelmatig voor dat de eerste aanwijzingen voor rekenproblemen gemist worden. In dit artikel wordt ingegaan op de meest voorkomende vroege signalen, waarbij een indeling gemaakt wordt tussen signalen in de kleutergroepen en signalen in groep 3 en 4. De signalen uit groep 1 en 2 kunnen echter ook worden opgemerkt in groep 3 en 4 en vice versa. De signalen kunnen worden ingezet als globale richtlijn die leerkrachten én ouders alert en bewust maakt op het vroegtijdig opmerken van een mogelijk rekenprobleem. Voorbeelden van signalen in groep 1 en 2: een beperkte interesse in getallen, getalsymbolen hebben geen betekenis en de kennis van talige rekenconcepten ontbreekt. In groep 3 en 4 kan worden opgemerkt dat het automatiseren en memoriseren van eenvoudige bewerkingen (zoals de tafels) niet op gang komt, ‘trucjes' niet worden toegepast als strategie of kinderen een beperkt (werk)geheugen hebben.
Toll en Van Luit duiden de diverse signalen in hun bijdrage en geven handvatten om rekengedrag onder de loep te nemen"


Bron: JSW oktober 2014

woensdag 5 november 2014

Rekenspel 70 Valkuil

Groep:              5,6,7,8
Materiaal:         een of twee dobbelstenen,  kladpapier
Domein:            getallen
Doel:                 automatiseren en memoriseren optellen en aftrekken tot ..........
Vorm:                groepje van 4


Vooraf spreken de kinderen een getal af:  bv 72. Elk kind houdt zijn eigen worpen bij. De kinderen gooien om de beurt de dobbelsteen en tellen steeds verder. Gooi je 6, dan beland je in de valkuil en zijn al je punten weg. Je moet dan weer op nieuw beginnen. Wie komt het eerst bij het afgesproken getal?


Tip:

Voor jongere kinderen spreek je een lager getal af.  Daarnaast kan je de getallen een betekenis geven. 1 is eraf, 2 erbij, 3 eraf, 4 erbij, 5 eraf en 6 valkuil.

Tip:

Gebruik voor oudere kinderen 2 of meer dobbelstenen.
Spreek bv af dat samen 8 eraf is, en samen 6 de valkuil.
Ook kun je afspreken dat als je samen 2 gooit, je het getal dat je al hebt x 2 mag doen.

zondag 2 november 2014

Rekenspel 69 Strokenspel

Groep:             1+, 2, -3
Materiaal:        strook met 11 getallen van 2 tot 12

                        2 dobbelstenen
Domein:           getallen
Doel:               omgaan met de getallenrij, omgaan met hoeveelheden
Vorm:              tweetallen


Maak een strook met 11 rondjes. Schrijf daarin de getallen 2 tot en met 12. De kinderen gooien om de beurt met de 2 dobbelstenen. Hoeveel is het samen? Leg op dat getal een fiche. Wie heeft als eerste de strook vol?

Variatie:
Maak een strook tot 6

(1 dobbelsteen) of tot 18
( met 3 dobbelstenen)