woensdag 31 mei 2017

Meetkunde met Zoefi

Een paar eenvoudige voorbeelden voor meetkunde:


Aanzichten van een object bepalen

Leerlingen bepalen welke tekeningen een aanzicht zijn van een gegeven ruimtelijke figuur.


Klik hier voor de link!Een meetkundig patroon voortzetten

Leerlingen krijgen een patroon te zien dat gedeeltelijk is ingevuld en geven aan hoe de verdere invulling eruit gaat zien.


Klik hier voor de link!

zondag 28 mei 2017

Rekenspel 171 Horen en doen

Groep:             1,2,
Materiaal:        geen

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip
Vorm:               klassikaal


Kinderen lopen rustig door de ruimte. Speellokaal, buiten, misschien in de klas. Van te voren heeft u met de kinderen  besproken wat kinderen bij 1 tik en 2 tikken moeten gaan doen.
U laat 1 tik horen en de kinderen gaan zitten. Dan laat u 2 tikken horen en de kinderen springen twee keer. Dit spel kun je uitbreiden met net zoveel tikken  als de groep aankan. Eerst op volgorde. Daarna ook door elkaar.

Variatie:
Als leerkracht roep je een getal en kinderen springen dit getal. Of kinderen stampen dit getal.

Tip voor groep 3 en 4:
Kinderen lopen door de ruimte. De leerkracht roept een getal boven de 10. Kinderen springen de tientallen in huppen en eenheden in hupjes.

Variatie:
De meisjes doen de even getallen en de jongens de oneven. De kinderen moeten eerst goed nadenken of het gaat om een even of een onevengetal en dan het getal nog springen.

woensdag 24 mei 2017

Rekenen met Fidget Spinners

Getipt door een collega: rekenen met Fidget spinner van juf Anne van het Blog In mijn hum 
(klik hier voor de link)
"Zoals je misschien ook wel voorbij hebt gemerkt, is er een nieuwe rage aan de gang. De Fidget Spinners worden massaal door kinderen (of eigenlijk ouders van kinderen) gekocht en meegenomen naar school. Nu besloot ik van een nood (want continu die spinners in de lades van de kids laten leggen) een deugd te maken! Ik maakte opdrachtkaarten, waarbij de kinderen alleen of gezamenlijk met de spinners kunnen rekenen! De opdrachtkaarten kunnen uitgeprint worden, gelamineerd voor duurzaamheid en vervolgens in de les worden ingezet.

Elke spinner krijgt voor aanvang van het rekenspel een stickertje op één van de drie uitsteeksels. De kinderen leggen de spinner op het midden van een draaischijf. Ze mogen de spinner laten draaien en het getal waar de sticker op terecht komt, wordt genoteerd op een rekenblaadje. Vervolgens mogen ze uit de andere cirkel ook een getal draaien. Deze getallen vormen een som."  Juf Anne


Klik hier voor de link met de tafelsommen tot 5
Klik hier voor de link met de tafelsommen tot 10
Klik hier voor de link met de sommen tot 20

zondag 21 mei 2017

Rekenspel 163 Tafelvierkantjes

Groep:             4 t/m 6 
Materiaal:        werkblad  zie hier onderaan de link en twee dobbelstenen

Domein:           getallen
Doel:                oefenen van  de tafels
Vorm:               in tweetallen of in een groepje twee tegen twee
Als er een spel is wat kinderen heel erg leuk vinden is het wel dit spel. Ik heb geen idee van wie het spel is.  Maar de kinderen op mijn school vinden het de topper.

Kinderen gooien om beurt met 2 dobbelstenen en voeren de vermenigvuldiging uit. Eén zijde van het passende vierkantje wordt aangestreept in die leerling zijn/haar kleur. Wanneer een leerling vier zijden van een vierkantje heeft kunnen aanstrepen, mag hij/zij het vierkantje inkleuren. Wie het meeste vierkantjes heeft kunnen inkleuren wint het spel.


Klik hier voor de link met de tafels tot met 6 x 6
Klik hier voor de link met een tafelblad tot en met de tafels tot 10

Tip voor pluskinderen:
Laat kinderen zelf een getallenblad ontwerpen met dobbelstenen met de getallen van 4,5,6,7,8,9. Wat gaat er dan gebeuren? Welke getallen moeten er op het blad?
Laat vervolgens de andere kinderen dit spelen.

Klik hier voor de link met sommen tot 20. 

woensdag 17 mei 2017

Rekenen met de tablet

Wist je dat je op de site van het Freudentalinstituut ook allerlei spelletjes kunt vinden voor de tablet. Elke maand wordt er een nieuw spel toegevoegd.Klik hier voor de link

zondag 14 mei 2017

Rekenspel 169 Landje pik 2

Groep:             3,4,5,6,7,8
Materiaal:        werkblad 

Domein:           getallen
Doel:                
• Feitenkennis en rekenstrategieën zowel het getalgebied tot 20 als in                          het getalgebied tot 100.
                        • Deelbaarheid van getallen. Getallen die alleen maar deelbaar zijn                               door 1 en door zichzelf (priemgetallen).
                        • Patroonherkenning.
Vorm:               in tweetallen  

.

Nog een keer Landje pik maar dan anders. Deze versie komt van de website van het Freudentalinstituut. Een site met veel meer spel ideeën.  
Bron: klik hier voor de link

In Landjepik versterken twee spelideeën elkaar. Eén daarvan is ‘landje veroveren’, het andere spelidee lijkt op dat van het bekende 24-game. Het spel is een pen-en-papier-spelletje waarbij de basisvaardigheden geoefend kunnen worden. Dat oefenen verloopt niet alleen speels maar ook productief: leerlingen komen door eigen inbreng in korte tijd in aanraking met veel vertrouwde en minder vertrouwde getalrelaties en rekenstrategieën. Ook allerlei spelstrategieën kunnen worden ingezet. Naast slim rekenen kun je dus ook slim spelen en … slim samenspelen. Daarnaast is Landjepik een spel dat uitnodigt om de spelregels naar je hand te zetten. En het speelveld inspireert tot andere spelideeën. Leerlingen zijn vaak heel goed in staat om (samen) zinvol te knutselen aan de spelregels en komen ook vaak op leuke, alternatieve spelideeën.

Het speelveld bestaat uit 9x9 getallenlandjes (zie kopieerblad). Het is de bedoeling dat de spelers beurtelings zoveel mogelijk landjes veroveren. Dat gaat als volgt: Eén van de spelers streept een getal aan in het getallenblok dat zich voor het speelveld bevindt. Dat getal is het landjepikgetal voor de andere speler. Die gaat op zoek naar drie aan elkaar grenzende getallen(landjes) die samen het landjepikgetal kunnen vormen. Dat gaat op de manier van het 24-game via optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met een tussenuitkomst mag verder gerekend worden. Het gevonden drielandjesgebied wordt gemarkeerd en de jacht op meer gebieden wordt voortgezet totdat de afgesproken tijd om is. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Varianten:
1. Twee tegen twee. Dan is het mogelijk om het zoekwerk te verdelen. Bijvoorbeeld als het landjepikgetal 50 is. De ene speler zoekt patronen met 4, 6 en 9, de andere speler met 5, 5 en 2 (of andere combinaties).

2. Slangen maken. Een slang is een serie van drie of meer opeenvolgende getallen(landjes) die aan elkaar grenzen of met hoekpunten aan elkaar vast zitten (diagonaal).

3. Samen … Iedere speler heeft een eigen speelveld. Tegelijk begint het zoeken naar twee aan elkaar grenzende getallen(landjes) die samen bijvoorbeeld 5 zijn.

4. Schipper mag ik overvaren, ja of nee? Steek de rivier over vanaf één kant naar de tegenoverliggende kant en reken je vaargetal uit. Dat rekenen begint met het eerste getal waar je op terecht komt. Elk volgend getal tel je daarbij op of trek je daarvan af. Als je aan de overkant bent, moet je aan je tegenspeler een bedrag betalen dat overeenkomt met het vaargetal. Zorg er dus voor dat het vaargetal zo klein mogelijk is. Maar wees op je hoede. Als het vaargetal onder nul duikt, ben jij in het water gevallen.

Klik hier voor de link

zondag 7 mei 2017

Rekenspel 168 Landje pik met tafels

Groep:             4 t/m 6 
Materiaal:         twee dobbelstenen en een  papier met vakjes, rode pen en blauwe                             pen, 
time timer
Domein:           getallen
Doel:                oefenen van  de tafels
Vorm:               in tweetallen of in een groepje twee tegen twee

Om de beurt gooien de kinderen de twee dobbelstenen. bv 3 en 4. Dat wordt het landje: 3 bij 4 blokjes en in het midden schrijven ze het antwoord van de tafel. Ze moeten steeds aansluitend een landje pikken. Als dat niet lukt is hun beurt voor bij. Zet  de time timer op bv 10 minuten. Wie heeft het grootste land gepikt?

Bron: Klik hier voor de link