woensdag 20 december 2017

Speciaal Rekenspel 29 Kerstboomspel

Rekenspel 29 Kerstboomspel

Groep:             1,2, 3,
Materiaal:        (groene) doppen en een dobbelsteen
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip:  getallenrij tot 6
Vorm:               twee, drie, viertallen


Elk kind begint met 1 dop. Alle kinderen gooien een keer met de dobbelsteen. Het kind met het laagste getal mag beginnen. Als je 6 gooit mag je 6 doppen voor de onderkant van de boom leggen. Vervolgens moet er 5 gegooid worden. Dan mag het kind de tweede laag leggen. Enz enz. Wie het eerst de boom klaar heeft, is de winnaar.Klik hier voor de spelregels

zondag 17 december 2017

Rekenspel 28 Kerstspel

Groep:             4,5
Materiaal:        3 pionnen, dobbelsteen, opdrachtkaartjes,
                        pen en papier, speelgeld.
Domein:           getallen
                        meten en meetkunde: onderdeel geld
Doel:                getalbegrip en geldsommen
Vorm:               drietallenDit kerstspel kent verschillende versies. De eerste versie is bedoeld voor groep 4,5. Het gaat hier onder andere om het inwisselen en het optellen van geld. Het speelbord is ook in een Publisher bestand, zodat u de opdrachtkaartjes kunt aanpassen aan uw situatie of uw groep.


Versie 1 voor groep 4/5:

Elk kind begint met een briefje van €5,00. In de pot zit “muntgeld” om te wisselen.
Als het spel gespeeld wordt op á3 formaat, dan kunnen waxine lichtjes gebruikt worden als pion. Het is handig om deze even te nummeren. Gewone pionnen kunnen natuurlijk ook gebruikt worden. Het jongste kind mag beginnen. Komt het kind op een vakje met een ster, dan moet het kind een opdrachtkaartje pakken. De boetes worden betaald aan de pot, de beloning mag uit de pot worden gehaald
De boetebedragen moeten de kinderen noteren en optellen.

Er zijn 3 winnaars:
De eerste winnaar is degene die het snelst het spel heeft gedaan.
De tweede winnaar is degene met het meeste geld.
De derde winnaar is degene met de minste boete!

Speelbord Publisher: klik hier

Speelbord PDF: klik hier

Versie 2 voor groep 2/3:

Het jongste kind mag beginnen. Gooi met de dobbelsteen en ga net zoveel rondjes vooruit als stippen op de dobbelsteen. Komt het kind op een rondje met een dichte ster, dan mag het 2 rondjes verder gaan. Het kind moet eerst het getal zeggen, wat onder de ster zou moeten staan.  Komt het kind op een open ster, dan moet het een beurt over slaan.
Wie is het eerste bij de boom?

Speelbord Publisher: klik hier
Speelbord PDF: klik hier

Versie 3 voor groep 1:

Gebruik een dobbelsteen met 1 en 2 stippen. Gooi met de dobbelsteen en ga net zoveel rondjes voor uit als stippen op de dobbelsteen. Komt het kind op een rondje met een dichte ster, dan mag het 2 rondjes verder gaan. Het kind moet eerst het getal zeggen wat onder de ster staat.  Komt het kind op een open ster, dan moet het een beurt over slaan.

Wie is het eerste in de boom?

Speelbord Publisher: klik hier
Speelbord PDF: klik hier


Tip:
Gebruik als pionnen elektrische waxinelichtjes. Deze mogen branden als het waxinelichtje op de boom staat. 
donderdag 14 december 2017

Rekenspel 77 Kerstboom versieren

Groep:            1,2,3
Materiaal:       spelbord,  dobbelstenen,  rode fiches, of "gouden" doppen

Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip tot 20, automatiseren tot ....
Vorm:              twee-of drietallen


De kinderen hebben ieder een speelbord met boom voor zich. Kies een getal, bv 6 of 12. Nu gooien de kinderen om de beurt met de dobbelstenen. Wie het afgesproken getal heeft gegooid, mag de boom versieren door er een fiche of gouden dop op te leggen.  Met 10 fiches is de boom klaar! 

Klik hier voor het speelbord!

Tip: 
U kunt de regels aanpassen naar het niveau van de groep.

dinsdag 12 december 2017

Rekenspel 196 Kerstboom versieren 2

Groep:              1,2
Materiaal:        schilderstape, logic blocks of id.
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 patronen leggen
Vorm:                tweetallen


Een simpel spel met materiaal uit je groep. Plak op een tafel een kerstboom met schilders tape. Je kunt kinderen de kerstboom laten versieren met reeksen. Op mijn school heeft de leerkracht doppen, glitters etc. 

Maar je kunt er ook een spel mee spelen. Geef kinderen verschillende materialen. Ik heb rood en witte driehoeken, cirkel en vierkanten gebruikt.  Om de beurt mag het kind een kleur/ vorm aanleggen. Voorwaarde is dat het passend moet zijn in de reeks. In dit geval rood/wit. Past het niet, dan moet het kind een beurt overslaan. Diegene die het snelst alle vormen kwijt is heeft gewonnen.

Tip:
Met meer kinderen en meer vormen.zaterdag 25 november 2017

Rekenspel 195 Sinterklaasganzenbord

Groep:             2,3,4,5,
Materiaal:       speelbord
Domein:          getalbegrip
Doel:               erbij en eraf...( wat u maar wilt)
Vorm:              groepjes van 3 a 4Op internet vond ik nog een mooi speelbord voor een Sinterklaas Ganzenbord. Je kunt de opdrachtkaartjes behorende bij het spel gebruiken, maar je kunt ook een stapel rekenkaartjes pakken. Is het antwoord goed, 2 plaatsen vooruit. Is het antwoord fout 1 plaats achteruit. Of laat kinderen zelf een regel bedenken.

Klik hier voor het speelbord
Klik hier voor de uitleg
Klik hier voor de opdracht kaartjes


Bron: www.piekie.com

De ervaring heeft geleerd dat als ik het document niet download, ik het later niet meer terug kan vinden of de website bestaat niet meer. Vandaar dat ik ook alles via mijn eigen google drive publiceer.

donderdag 23 november 2017

Rekenspel 193 Pakjesspel

Groep:              1,2
Materiaal:        kaartjes met pakjes( begin met twee soorten ), pepernoten
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 herkennen van patronen
Vorm:                tweetal


Het is best een pittige opdracht en vraagt dus eerst wat begeleiding!1. Alle kinderen krijgen evenveel, dezelfde kaartjes.
2. Kind 1 legt een patroon van pakjes. 
3. Kind 2 bekijkt het patroon en draait zich om en legt met zijn
kaarten hetzelfde patroon terwijl hij niet kijkt
4. De twee patronen worden vergeleken. Is het goed dan verdient
kind 2 een pepernoten.
5. Het eerste kind die het eerst 5 pepernoten heeft wint.

Tip: 
uiteraard eerst niet zoveel kaartjes, daarna steeds meer soorten kaartjes geven.

Variatie: kan met allerlei verschillende onderwerpen


Klik hier voor een blad met pakjes

dinsdag 21 november 2017

Kadoku's van Julie Menne

Bij mijn  mail zaten vandaag deze spellen van Julie Menne. Leuk om met iedereen te delen.

Klik hier voor de link

Kadoka voor groep 1 en 2   Klik hier voor de link

Kadoka voor groep 3 en 4   Klik hier voor de link

Kadoka voor groep 5 en 6   Klik hier voor de link

Kadoka voor groep 7 en 8   Klik hier voor de link

Als je het principe weet, kan dit natuurlijk voor elk thema worden gebruikt!

woensdag 15 november 2017

Rekenspel 194 Sinterklaas memorie

Groep:              peuters  1,2
Materiaal:        speelbord gekopieerd op A3, pepernoten
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 onthouden van juiste kleur op de juiste plek
Vorm:                2 a 3 kinderenGevonden op internet bij www.piekie.com  Een grappig memoriespelletje voor jonge kinderen.

Werkwijze:
Leg op elk rondje een pepernoot.
Til om de beurt 2 pepernoten op.
Is de kleur hetzelfde?
Pak dan de pepernoten.
Klaar? Wie heeft de meeste? Die wint. En dan? Mmmmm!

Klik hier voor de website
Klik hier voor het speelbord 1
Klik hier voor het speelbord 2

zondag 5 november 2017

Rekenspel 188 Sint Martinusbisschop

Groep:              1,2
Materiaal:        kaartjes met lampions( eerst niet te veel soorten kaartjes )
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 herkennen van patronen
Vorm:                tweetal
1. Alle kinderen krijgen evenveel, dezelfde kaartjes.
2. Kind 1 legt een patroon van lampions. 
3. Kind 2 bekijkt het patroon en draait zich om en legt met zijn
kaarten hetzelfde patroon terwijl hij niet kijkt
4. De twee patronen worden vergeleken. Is het goed dan verdient
kind 2 een fiche 
5. Het eerste kind die het eerst 5 fiches heeft wint.

Tip: 
uiteraard eerst niet zoveel kaartjes, daarna steeds meer kaartjes geven.

Variatie: kan met allerlei verschillende onderwerpen


Klik hier voor een blad met lampionnen 

woensdag 1 november 2017

Week van het geld 2018

De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 t/m 16 maart. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld.Tijdens de Week van het geld worden activiteiten georganiseerd om kinderen te leren omgaan met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas.Je kunt je weer aanmelden!
Klik hier voor de link.

Er is ook al veel materiaal beschikbaar van vorige "Weken van het geld"'. Wil je meer weten?  Klik hier voor meer info!

woensdag 25 oktober 2017

Spreuk 27

 “Het spel is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn.” 

Martinus J. Langeveld


zondag 22 oktober 2017

Verveling in de herfstvakantie?Misschien dat in de herfstvakantie de verveling toeslaat? Vermaak dan uw kinderen met een spel van dit blog. Samen een spelletje doen, vinden kinderen erg leuk. Om te weten wat uw kind aan kan kunt u een spel op maat zoeken.  Op verschillende manieren zijn de spellen op dit blog te vinden:1. Via labels aan de rechterkant van dit blog
2 Via de overzichtslijst. Deze vindt u bij de pagina's ook te vinden in mijn rechterkolom.woensdag 18 oktober 2017

225 x samen

Op school ontvangen we een prachtig boek van ThiemeMeulenhoff. Ze bestaan 225 jaar. Daarom bieden zij ter ere van onze 225e verjaardag alle scholen het inspiratieboek 225 x SAMEN aan.  Een boek met 225 leuke ideeën.  Ze hebben samen met docenten, schrijvers, managers, sporters, wetenschappers, leerlingen en andere kenners 225 les-ideeën verzameld. Ze vroegen hen wat zij
leerlingen zouden willen leren. Hoe zij uitdagen en inspireren en welke tips zij anderen willen meegeven. Uit al die ideeën hebben ze dit inspiratieboek samengesteld.Ik trof ook rekenideeën aan.  Bv een rekenestafette spel, werken met meetlintjes en tafelspringen van Margriet Nienhuis (spel 31)
"Tafels leren door ze in je hoofd te stampen met rijtjes is zooooooo saai. Dat kun je veel leuker aanpakken. Hou het lekker actief: touwtjespringen naar het goede antwoord. Een leerling noemt een som, bij voorbeeld 4×5, een andere leerling moet springen tot het goede antwoord. Dit kan individueel, maar je kunt ook meerdere kinderen tegelij k laten springen met één touw. Mocht een
leerling het aantal niet halen maar halverwege ergens stoppen, kun je de leerlingen ook laten nadenken of er bij het gehaalde aantal een keersom te bedenken is of dichtbij ligt. Op internet zijn ook veel tafelliedjes te vinden. Maar maak ook gebruik van de natuur. Ga met je klas erop uit, en zoek bij voorbeeld de som 7×5 op: 7 takjes met 5 blaadjes."

zondag 15 oktober 2017

Rekenspel 183 Pijlenrace

Groep:             4,5,6,7
Materiaal:        ruitjespapier, rode en groene pen
Domein:           meetkunde
Doel:                richtingen, draaiing, vergroten, verkleinen, verhoudingen en daarbij                             vooruitplannen, voorspellen, redeneren
Vorm:              in tweetallen

In het tijdschrift Volgens Bartjens beschrijft Anneke Notenboom altijd een spel. 
Een zinvol, maar eenvoudig spel is pijlenrace. Ook leuk voor gewoon thuis in de herfstvakantie bijvoorbeeld. 
Het spel speel je op ruitjespapier. De ruitjes kunnen het beste een halve centimeter bij een halve centimeter zijn. Maar 1 cm bij 1 cm kan ook. Hoe meer hokjes je op het blaadje hebt en hoe groter je je racebaan tekent, hoe langer het spel duurt. Je tekent zelf de racebaan waarop je gaat spelen. En die kun je zo makkelijk of moeilijk maken als je wilt: hoe smaller de baan, hoe moeilijker je er snel overheen kunt, en als je obstakels tekent, is het ook lastiger om daar langs te komen. We gaan even uit van het voorbeeld in afbeelding 1.Dit is een eenvoudige racebaan zonder obstakels. We hebben twee spelers. Kind 1 werkt met rood en Kind 2 werkt met groen. Ze kiezen zelf vanuit welk punt aan de startlijn ze beginnen. Beide kinderen starten met het tekenen van een pijl van ‘één stukje’. Eén stukje is de afstand tussen twee kruispuntjes op het ruitjespapier. Vervolgens mogen de spelers om de beurt een nieuwe pijl tekenen. Het doel van Pijlenrace is, om de racebaan af te leggen en als eerste met je pijl over de finish te komen. Je mag je pijl groter en kleiner maken, maar daar zijn wel enkele regels aan verbonden.
We nemen het voorbeeld van speler Rood. De startpijl van Rood is één stukje recht vooruit. Groen heeft de pijl ook één stukje groot getekend bij de start, maar is schuin gegaan. Vervolgens was rood weer aan de beurt. Rood tekent in gedachten dezelfde pijl als hij had en stelt zich voor waar de pijl dan terecht zou komen (zie de rode stip in afbeelding 2).

Vanuit dat punt zijn er 8 aangrenzende kruispunten. Rood mag nu vanuit zijn laatste pijlpunt naar één van deze kruispunten een lijn trekken óf naar het punt waar de rode stip staat (dan tekent hij dus eenzelfde pijl als die hij had). Eén kruispunt is het punt waar de pijl al eindigde, die telt niet mee. In afbeelding 3 zie je de acht mogelijkheden die rood heeft als stippelpijltjes getekend. Rood kiest voor de mogelijkheid die in rood is getekend. We zien dat speler Rood van richting verandert én zijn pijl langer maakt (afbeelding 4). 

4. Als hij daarna weer aan de beurt is, zien zijn keuzemogelijkheden eruit zoals in afbeelding 5 is getekend. 
5. De rode stip geeft weer de plaats aan waar de pijl denkbeeldig met de zelfde lengte en dezelfde richting terecht zou komen. De nieuwe pijl (zet) van rood, mag dus weer getekend worden tot één van de kruispunten rond de rode stip, óf het kruispunt waar de stip getekend is (zie afbeelding 5). Wat zou jij doen als je naar de racebaan kijkt? Zou je de pijl toch weer langer maken? En van richting laten veranderen? Ook Groen is aan de beurt geweest. Je ziet dat Groen nog nét in de baan blijft. Schiet je met je pijl toch uit de baan of gaat dat in een volgende beurt gebeuren, dan heb je twee keuzes als speler: 
a. je schiet er uit en je gebruikt volgende beurten om er weer in te komen, maar wel op de plek waar je er bent uitgeschoten;
b. je slaat 3 beurten over en begint dan weer met een pijltje van één stukje groot, op de plaats van je laatste pijl, niet bij de punt van die pijl maar bij de achterkant    


Spelers kunnen elkaar in principe niet dwarszitten. Dat kan een nadeel zijn, zeker als een van de twee spelers ver voor ligt en de achterste speler weinig meer kan doen om in te halen. Een spelregel die je kunt inbouwen is, dat als de ene speler over de andere speler heen gaat (dus zodat de lijnen elkaar kruisen), de achterste speler een beurt extra krijgt. Dit maakt het spannender voor beide spelers. Het spel is afgelopen zodra één van de spelers met zijn pijl over de finishlijn komt. Hij heeft gewonnen!

Tip:
Leg het spel goed uit op het digibord, laat dan de kinderen in tweetallen het spel spelen op papier. 


Tip: 
Vorm tweetallen van kinderen die aan elkaar gewaagd zijn.

Bron: Volgens  Bartjens  klik hier voor het artikel.

woensdag 11 oktober 2017

Draagkracht creëren voor het maken van rekenbeleid.

Het versterken  van reken-wiskundeonderwijs is teamwork. Marc van Zanten heeft een rekenprioriteitenspel bedacht voor schoolteams. Dit staat beschreven in een artikel in Volgens Bartjes. Het prioriteitenspel biedt een werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over het rekenonderwijs en te komen tot een breed gedragen beleid, waarvoor het hele team zich in wil zetten.
Ik heb de genoemde prioriteiten van het artikel op kaartjes gemaakt. Deze kun je hier downloaden. 

Het doel van het prioriteitenspel is dat er een diepgaand gesprek wordt gevoerd over het reken- wiskundeonderwijs op de eigen school. Zodoende kan een team komen tot een gedeelde visie en beleidsprioritering. Het idee is eenvoudig. Je hebt de bovengenomede kaartjes nodig, een grote flap papier, een dikke stift en lijm.
Op de kaartjes staan uitspraken als leerlingen kennen de lesdoelen en zwakke rekenaars krijgen meer instructie. Er zijn kaartjes over alle zaken die van belang zijn voor het onderwijzen en leren van rekenen-wiskunde.
Uiteraard kun je er zalf van allerlei onderwerpen die voor je school van belang zijn bij bedenken. Deze kaartjes moeten op de flap papier worden geplakt in een schema met vier kwadranten 

Daarvoor moet steeds worden besproken in welke mate de tekst op een kaartje van invloed is op het eigen reken-wiskundeonderwijs en de mate waarin het onderwerp op
de eigen school op orde is. Als de leerkrachten bijvoorbeeld vinden dat zwakke rekenaars krijgen meer instructie erg belangrijk is, maar ook vinden dat ze daar te weinig aan toe komen, krijgt het een plek ergens in het kwadrant rechtsonder (van grote invloed, nog niet goed in orde). De kaartjes die het verst naar onder (nog niet goed in orde) en naar rechts (van grote invloed) worden opgeplakt, leveren breed gedragen prioriteiten op voor het rekenbeleid.

Het prioriteitenspel laat het team in gesprek gaan over alle aspecten van het reken-wiskunde onderwijs op de eigen school. Dat alleen al is zinvol en levert veel informatie op. Het gesprek biedt gelegenheid om te werken aan een gedeelde visie en te komen tot beleidsprioriteiten waar elk teamlid zich voor in wil zetten. Doordat de kaartjes met uitspraken in overleg een plekje binnen de kwadranten krijgen, wordt letterlijk zichtbaar wat een team belangrijk vindt en waar hun prioriteiten liggen.

Klik hier voor de kaartjes


Bron: Volgens Bartjes, Marc van Zanten, VB35-3

zondag 8 oktober 2017

Rekenspel 182 Het zonnespel

Groep:              4,5,6
Materiaal:         spelbord, dobbelstenen, doorzichtige fiches
Domein:           getalbegrip
 
Doel:                structuur van de getallenrij tot 100
Vorm:               in groepjes van 2 of 3


Het zonnespel is vergelijkbaar met het aloude ganzenborden, waarbij alle getallen tot 100 in ‘zonnestralen’ op het speelveld staan. De stralen zijn niet willekeurig gekozen, maar bestaan steeds uit 10 hokjes, die op hun beurt weer zijn verdeeld in 2 keer 5 hokjes. De zijn extra geaccentueerd (zou daar iets mee zijn?).

De kinderen gooien om de beurt met de dobbelste(en)en en zetten hun fiches op de juiste plek. Wie het eerst bij de honderd is, heeft gewonnen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om, het gaat om verkenning van de de getalstructuur tot 100. 

Variatie in regels
- als je op een tiental komt
o krijg je een extra beurt
o mag je het gegooide aantal nog een keer verder
- als je op dezelfde plaats als je tegenstander uitkomt is hij/zij af
- kiezen voor andere bewerkingen naast optellen, bijvoorbeeld aftrekken of
vermenigvuldigen
- schatten/uitrekenen hoeveel je moet gooien om je tegenstander in te halen
- schatten/uitrekenen waar je komt te staan na een gooi
- spelen van 100 naar 1 in plaats van andersom
- gebruik van 1 dobbelsteen (groep 3)

Punten voor de nabespreking:
Kinderen beginnen vaak een voor een tellend, maar al spelend kunnen ze diverse
ontdekkingen doen:
- de getallen tot 100 komen allemaal voorbij;
- de structuur van de getallen tot 100 (tienen en vijven) wordt spelend verkend
- veel kinderen ontdekken al snel dat je als je 10 verder moet, niet stap voor stap
verder hoeft te gaan, maar naar hetzelfde hokje in de volgende straal kunt
springen;

Klik hier voor het spelbord

Variatie 2
Maak gebruik van twee pionnen per speler en gebruik twee dobbelstenen (liefst met de cijfers 6 t/m 10 en 0). Maak een verslag van het verloop van het spel op een lege getallenlijn (sprongen van de worpen en zetten per pion).

Spelregels:
Als je op een tienvoud komt mag je nog een keer gooien;
Als je pion uitkomt op een plaats waar de pion van je tegenspeler staat, moet de tegenspeler met zijn pion terug naar de start;

Elke keer als je de 100 passeert krijg je een punt (blokje of fiche). Je telt dan weer verder vanaf het begin.


dinsdag 3 oktober 2017

Kinderboekenweek 2017: Knikkeruil.

PRENTENBOEK VAN DE KINDERBOEKENWEEK 2017
Wat een mooi boekje om rekenspelletjes mee in te leiden,
Schrijfster Maranke Rinck maakte samen met illustrator Martijn van der Linden het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2017: ‘Knikkeruil.‘ Dit spannende verhaal gaat door als je het uit hebt, er worden knikkerzakjes bijgeleverd om net als Uil door de poortjes te rollen, het prentenboek is namelijk niet alleen een boek maar ook een knikkerspel.
Knikkeruil is vanaf de eerste dag van de Kinderboekenweek te koop voor € 6,95

Juf Janneke heeft dit thema uitgewerkt met allerlei activiteiten. De moeite waard.

Klik hier voor de link


zondag 1 oktober 2017

Rekenspel 181 Het balletje van familie Muis

Er is een oud prentenboekje uit de reeks Instap Schatkist: Het balletje van familie Muis. Een leuk boekje om interactief met kinderen te bespreken. Daar moest ik gelijk aan denken toen ik de handschoen met muisjes zag voor een aftelversjes van Speelplezier:

5 Muisjes zaten op een stukje kaas
Roetjsie 1 muisje foetsjsie
toen waren er nog maar .......1,2,3,4
4 Muisjes........
Klik hier voor de ppt van het boek

Bespreek samen met de kinderen het boek.

Laat dan de kinderen met de muizenhandschoen het balletje wegtikken. Welk balletje komt het verst?

Je kunt ook het balletje met de lepel. Zie voorbeeld.

woensdag 27 september 2017

Nieuw boek: Sterke rekenaars in het basisonderwijs

Er is een nieuw boek uit over rekenonderwijs aan sterke rekenaars. Suzanne  Sjoers is de auteur. Dit geeft antwoorden op vraag: hoe geef goede instructie aan juist de sterke rekenaars in mijn klas of kinderen die onvoldoende laten zien dat ze goed kunnen rekenen. Beslist de moeite waard om aan te schaffen.
"In elke groep zitten er een paar: leerlingen die zich moeiteloos bewegen in de getallenwereld, ingewikkelde oplossingsstrategieën gebruiken en rekenen pas een leuk vak vinden wanneer de reguliere lesstof ophoudt. Sterke rekenaars hebben vaak meer leerhonger dan de rekenmethode kan stillen. Er is wel veel plusmateriaal rekenen verkrijgbaar, maar in de praktijk betekent dit dat de sterke rekenaar hiermee, vaak buiten het lokaal, zelfstandig aan het werk moet.

In dit boek worden verschillende typen sterke rekenaars aan u voorgesteld en wordt besproken welke onderwijsaanpassingen er mogelijk en nodig zijn binnen een reguliere rekenles. Ook wordt aandacht besteed aan het realiseren van onderwijsaanpassingen buiten de groep en in voltijds hoogbegaafdenonderwijs.


Elk hoofdstuk bevat veel praktijkvoorbeelden en sluit af met een stuk gereedschap om direct in jouw eigen rekenles in te zetten."


Klik hier voor de inhoudsopgave

Suzanne Sjoers
CPS 2017 ISBN: 9789065080998

Bestellen? Klik hier

zondag 24 september 2017

Rekenspel 180 Getallen maken

Groep:             5,6,7,8
Materiaal:         
A4-tjes met de cijfers 0 tot en met 10 (eventueel cijfers dubbel)
Domein:           getallen
Doel:                
leren van grote getallen
Vorm:               groepsspelDit spel is een variatie op het letterpakkenspel van het tv-programma De Jongens tegen de Meisjes. Met het spel wordt het maken en opschrijven van getallen geoefend.Benodigdheden
  • A4-tjes met de cijfers 0 tot en met 10 (eventueel cijfers dubbel)
  • Plakband
  • Papier en pen of potlood
  • Eventueel een stopwatch
Een aantal leerlingen gaan voor de groep staan. Hoeveel leerlingen dit zijn hangt af van de grootte van de getallen. Voor elk cijfer in een getal moet er in elk geval 1 leerling zijn. De leerlingen krijgen een vel met een cijfer aan de voorkant en aan de achterkant opgeplakt. Leerling 1 heeft bijvoorbeeld het cijfer 1 aan de voorkant en het cijfer 2 aan de achterkant. Zorg dat er minimaal 5 leerlingen zijn zodat alle cijfers gebruikt worden.
De leerkracht noemt een getal, bijvoorbeeld 4259. De leerlingen voor de groep moeten nu zo gaan staan dat het getal te zien is. Sommige leerlingen moeten bij deze opdracht dus met hun rug naar de groep gaan staan. Leerlingen waarvan het cijfer niet in het getal voorkomt gaan aan de kant staan.De rest van de groep schrijft ondertussen het getal op en controleert of de leerlingen het getal goed laten zien.
Variaties/tips/opmerkingen
  • Let erop dat niet elk getal gemaakt kan worden. Het getal 1234 kan bijvoorbeeld niet. Het kan handig zijn om vooraf vast een lijstje met de te vragen getallen te maken.
  • Neem de tijd op met een stopwatch. Hoeveel getallen kan het groepje in 2 minuten maken? Welk groepje verbetert dat aantal?
  • Is het spel lastig? Wijs dan eventueel 1 leerling aan die geen cijfer heeft maar de taak krijgt om de leerlingen voor de groep te helpen.
Bron: www.leswiki.nl Paul Koning

zondag 17 september 2017

Rekenspel 179 Cijferpuzzel

Groep:             4+,5,6,7
Materiaal:        kleurpotloden en een 
stevig kartonnetje voor elk kind
Domein:           getallen
Doel:                automatiseren van bewerkingen: optellen

Vorm:              groep  of tafelgroepje
Geef alle kinderen een stevig kartonnetje. Laat ze op dat kartonnetje 20 cijfers willekeurig opschrijven in 3 kleuren. Bijvoorbeeld: De rode kleur telt als dubbel, de bv groenen telt driedubbel en de blauwe telt 4 x mee. Laat de kinderen zelf de kleuren kiezen, maar dan moeten ze  een legenda maken.  Dan moet de buurman of buurvrouw het getal uit rekenen. Voor elk goed antwoord ontvangt het kind een punt. Laat alle kaartjes rouleren onder de kinderen. Wie verdient de meeste punten?

Tip:
Nummer de kaartjes, zodat kinderen weten welk kaartje ze al gehad hebben.