woensdag 29 oktober 2014

Zoeken op het weblog

Inmiddels groeit dit blog gestaag. Om makkelijk thema's te vinden heb ik een zoekbutton toegevoegd. Type in de button het zoekwoord en het betreffende artikel of spel komt naar boven!

zondag 26 oktober 2014

Rekenspel 68 Slangen en ladders

Groep:             2, 3,4,
Materiaal:        blad met honderdvakjes van 1 tot 100, of  een blad 49 vakjes 1 tot 49

                        in het blad zijn meerder ladders en slangen getekend
                        1 of 2 dobbelstenen en pionnen voor het aantal spelers
Domein:           getallen
Doel:               omgaan met de getallenrij
Vorm:              tweetallen of tafelgroepje
Slangen en ladders of Ladderspel is een klassiek bordspel voor kinderen. Maar je kunt dit spel ook heel gemakkelijke zelf maken. Zie voorbeeld hieronder. Teken er enkele slangen en ladders op. Kopieer het spel enkele maken en plastificeer het. Het wordt gespeeld met 2 of meer spelers op een bord met genummerde vakjes. De vakjes beginnen links onderaan het speelveld en gaan zigzaggend heen en weer. Op bepaalde vakjes op het bord staan "ladders" die twee vakjes met elkaar verbinden en er zijn ook een aantal "slangen" die vakjes verbinden. De grootte van het bord, meestal 8×8 soms 10×10 of 12×12, varieert per bord en heeft niet hetzelfde aantal slangen en ladders. Beide  beïnvloeden de lengte van de speeltijd.

Spelers beginnen op het vakje één of het denkbeeldige vakje naast de één en gooien achter elkaar met een dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen wordt ook gelopen. Komt een speler op een vakje met de onderkant van een ladder dan gaat de speler automatisch omhoog via deze ladder. Belandt een speler op een vakje met een slangenkop dan glijdt deze speler automatisch omlaag via deze slang en komt te staan op het vakje met het uiteinde van de slang. De speler die als eerste het hele bord heeft afgelegd en bovenin aankomt is de winnaar.

Tip 1:
Je kunt het spel ook op de speelplaats tekenen  met stoepkrijt!


Tip 2:
Je kunt dit spel ook voorzien van brandweerfiguurtjes en brandweerslangen. Dan is het voor kinderen net weer een ander spel!

43

 

44

45

46

47

48

49

42

 

41

40

39

38

37

36

29

30

 

31

32

33

34

35

28

 

27

26

25

24

23

22

15

 

16

17

18

19

20

21

1413

12

11

10

9

8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

zondag 19 oktober 2014

Kleuters spelen rekenspellen: goed voor executieve functies..

In de nieuwste Volgens Bartjes* staat een lezenswaardig artikel van Anneke Noteboom en Sophie Verheyen over de inzet van rekenspellen met kleuters. Het beschrijft een project op de Aletta Jacobsbasisschool in Arnhem. In dit project worden rekenspellen in gezet op school en thuis. Spelenderwijs worden rekenvaardigheden bij kleuters ontwikkeld. Maar niet alleen de rekenvaardigheden. Door het werken met rekenspellen kunnen ook de executieve functies worden getraind. Executieve functies zijn het vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag en liggen ten grondslag aan ADHD, autisme en leerstoornissen. Het zijn dus de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. De auteurs van Slim maar… van Peg Dawson en Richard Guare onderscheiden elf vaardigheden:
 • Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
 • Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
 • Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
 • Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
 • Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
 • Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
 • Organisatie: informatie en materialen ordenen.
 • Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
 • Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
 • Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
 • Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.

©Hetty Compaan 

Noteboom (2014) geeft in het artikel “Volgens Bartjes” aan dat 7 van deze functies  in meer of mindere mate worden gestimuleerd door het spelen van (reken)spellen:

* werkgeheugen: informatie in je geheugen vasthouden bij een complexe situatie: welke kaarten hebben bv de mede spelers?,

* planning en prioritering: een plan maken over wat handig is voor het spel verloop,

* emotieregulatie: oefen in het omgang met winnen en verliezen, zien dat verliezen niet zo erg is, nieuw spel nieuwe ronde,

* reactie of respons-inhibitie: eerst denken en dan doen,

* flexibiliteit: je plannetje herzien, als een andere speler je voor is,

* volgehouden aandacht: je aandacht bij het spel blijven houden,

* metacognitie: nadenken over hoe je  het probleem tijdens het spel hebt aangepakt!

Redenen genoeg dus om de rekenspellen, naast het oefenen van rekenvaardigheden in de (kleine) kring of met ontwikkelingsmaterialen, toch maar weer eens uit de kast te halen!


* Noteboom e.a., Kleuters spelen spelletjes, Volgens Bartjes, Jaargang 34 Nummer 1,  Van Gorcum, Assen
** Peg Dawson en Richard Guare, Slim maar… Uitgeverij Hogrefe 2009, ISBN 978 90 79729 10 4

vrijdag 10 oktober 2014

Spreuk 9

"Als je creatief wilt zijn, blijf dan gedeeltelijk kind, met de creativiteit en inventiviteit die kinderen kenmerken voordat ze door de volwassenen-maatschappij worden gedeformeerd."

Jean Piaget

© Hetty Compaan

woensdag 8 oktober 2014

Wist je dat je je ook kunt abonneren op de nieuwe spellen?

Wil je een berichtje ontvangen als ik een nieuw spel heb geplaatst?
Je kunt je ook abonneren op dit blog. Dan krijg je bij een nieuw spel op het weblog, een mailtje.

Dit kan door de startpagina uit te rollen en rechts zie je een invulveld waar je je emailadres kunt intypen en bevestigen door op submit te klikken. Op het aangegeven emailadres verschijnt een Engelstalige mail. Hierin staat een bevestigingslink, met de naam van dit blog in het Nederlands.

Opgave weblog: zie rechterkant van deze paginaHet adres van het mailtje( wordt soms niet herkend en weggedaan als spam)
Soms kun je een link van google.docs niet openen.
Laat een bericht achter met je mailadres, dan stuur ik je het bestand per mail.


zondag 5 oktober 2014

Rekenspel 67 Getallenladder

Groep:             3+,4,5
Materiaal:        papier, pen,
                       10  kaartjes met daarop vier willekeurige getallen onder de 10
                       voor klassikaal gebruik kunt u de kaartjes ook op het digibord maken
                       met een zandloper erbij voor de tijd
Domein:          getallen
Doel:               automatiseren van de sommen tot 20
Vorm:              klassikaal, individueel, tafelgroepje

De kinderen tekenen een ladder met 10 sporten. Naast elke sport schrijft het kind willekeurige getallen tot 20. Het spel begint onderaan. Een kind pakt een kaartje. Alle kinderen maken een som met de getallen op de kaart. De kinderen mogen erbij- en eraf sommen gebruiken. De som en het antwoord worden in de ladder geschreven. De gebruikte kaartjes worden weer onderop de stapel gelegd. Wie lukt het om de ladder vol te krijgen?

Tip:
Je kunt voor de vlotte doorgang van het spel ook een zandloper of timetimer inzetten.

Variatie:

U kunt ook meer sporten tekenen of anderen getallen gebruiken.