zondag 30 oktober 2016

Rekenspel 154 Tafelhebbes

Groep:             4, 5, 
Materiaal:        kaartjes met tafel voorbeelden

Domein:           getallen
Doel:                tafels oefenen
Vorm:               in tweetallen


Bedoeling:
Dit spel is bedoeld om de tafelsommen te leren herkennen in plaatjes. Het gaat hier nog niet om de antwoorden.

Spelregels:
De kaartjes met tafel voorbeelden liggen met de afbeelding naar de tafel.
Om de beurt mag een speler een kaart pakken en opgooien. Degene die de tafelsom het eerst weet (het antwoord hoeft nog niet) roept Hebbes!
Evt. kunnen de kinderen op het antwoord blad de kaartjes controleren. Is het antwoord goed, dan mag het kind dat hebbes heeft geroepen het kaartje houden. Het kind met de meeste kaartjes is winnaar.Tip:
Als de kinderen de sommen goed kunnen herkennen mogen ze het antwoord ook geven. 

Klik hier voor de kaartjes
Klik hier voor de antwoorden

woensdag 26 oktober 2016

Cursusdag: Zwakke rekenaars en kinderen met ernstige rekenproblemen

Op 22 november geef ik weer deze  boeiende en leerzame dag! 

Er zijn nog plaatsen vrij!

In iedere klas en op elke school zijn kinderen te vinden voor wie het halen van rekendoelen lastig is. Het tempo is voor hen te hoog of de rekenstof te ingewikkeld. Voor de zwakke rekenaars zijn de leerstappen in de methode te groot. Onderzoek wijst uit dat de resultaten van een eigen leerlijn te mager zijn. Wat doet u dan? We gaan in op de vraag hoe u deze kinderen kunt helpen. Uitgangspunt is goed onderwijs! Daarna kijkt u wat extra nodig is door het gebruik van de rekenmodellen. Naast de groep zwakke rekenaars is er een kleine groep kinderen met ernstige rekenproblemen. Voor deze kinderen geldt een andere aanpak. U leert wat het verschil is tussen zwakke rekenaars en kinderen met ernstige rekenproblemen. En de verschillende aanpakken tussen beiden.

Voor wie?

Leerkrachten van groep 3 t/m 8.


Inhoud

• didactiek van het rekenonderwijs;
• gebruik van de rekenmodellen m.b.t. de zwakke rekenaars;
• voorkomen van problemen;
• didactiek van de verlengde instructie;
• het belang van hardop denken door leerlingen;
• werken met de vertaalcirkel;
• het diagnostisch rekengesprek;
• hulp aan kinderen met ernstige rekenproblemen.


Waar en Wanneer?

22 november in Doetinchem.

Klik hier voor de link

zondag 23 oktober 2016

De Grote Rekendag 2017

"Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! "
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

Het aantal deelnemende scholen groeit ieder jaar – in 2016 deden 1300 scholen mee aan de Grote Rekendag! Op woensdag 22 maart 2017 vindt de volgende Grote Rekendag plaats. Het thema van deze 15e editie is ‘Meten, bewegen en construeren’ en draait om de wiskundige geletterdheid. De kinderen zetten wiskundige gereedschappen in in hun eigen omgeving. Ze leren o.a.:
– meetkundige constructies maken;– maquettes en plattegronden;– meten via vergelijken;– verkennen van getallen en getalrelaties door deze lijfelijk te ervaren.

Klik hier voor de link naar de website waar je je kunt opgeven.donderdag 20 oktober 2016

Spreuk 22

"Bijna alle creativiteit houdt betekenisvol spelen in zich besloten."

Abraham Maslow( behoeften piramide)

Brooklyn1 april 1908 – Menlo Park8 juni 1970


zondag 16 oktober 2016

Rekenspel 153 Zeeslag met klokkentijden

Groep:             5,6
Materiaal:        spelborden( klik hier), scherm tussen beide kinderen

Domein:           meten en meetkunde
Doel:                klokkijken

Vorm:              tweetallen


Kopieer de spelborden. Er zijn twee borden per niveau. Bepaal het niveau van de kinderen. Elk kind speelt op zijn eigen spelbord. Ze mogen elkaars spelbord niet zien.

De beide kinderen kiezen een klokje en zetten daarop een blokje. De ander moet deze klok vinden. Ze stellen om de beurt vragen over de tijd, om zo de klok van de tegenspeler te vinden. (b.v.: is het vroeger dan… / later dan…)Je mag alleen antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Wie het eerst de klok van de ander vindt, is de winnaar. Speel het spel totdat iemand 5 spelletjes gewonnen heeft. 

NIVEAUS:
Niveau 1 = hele uren
Niveau 2 = halve uren
Niveau 3 = hele & halve uren
Niveau 4 = kwart uren
Niveau 5 = 10 minuten
Niveau 6 = kwart uren & 10 minuten
Niveau 7 = vijf minuten
Niveau 8  = alles door elkaar

Klik hier voor de spelborden

Naar een idee van Klokspeuders Bron onbekend

Voor andere speelborden kijk op http://www.klokrekenen.nl/

zondag 9 oktober 2016

Rekenspel 152 Op tijd remmen

Groep:            2,3,
Materiaal:       geen
Domein:         getallen
Doel:              oefenen van getallenrij 

Vorm:             klassikaal in de kring


Een kind loopt rond in de kring en telt hard op.  Bij het kind waar hij dan staat, gaat hij op de rem. Bijvoorbeeld 6.  Dan mag het volgende kind tellen en de eerste teller gaat zitten op de plek van kind waar hij heeft geremd. Bv 1,2,3,4,5,6, op de rem, volgende kind: 1,2,3,4,5,6 op de rem,. Doet het kind het fout, dan moet hij midden in de kring op de grond gaan zitten. Bij 4 fouten begint het spel opnieuw en mogen alle kinderen weer meedoen.
Tip:
Kinderen moeten wel al bekend zijn met de telrij. 
Variatie: 
Kan ook met door tellen en dan bv op een afgesproken tafel en dan bij een tafelantwoord stoppen. bv tafel van 6...

Variatie: 

Het spel kan ook buiten gespeeld worden. I.p.v. te gaan zitten wisselt de teller van plaats met het kind, waar voor hij of zij remt.

dinsdag 4 oktober 2016

Kinderenboekenweek 2016 Spel 151 Ra, ra, ra hoe oud ben ik?

Groep:                   3,4 
Materiaal:              pen en papier
Domein:                 getallen 
Doel:                      plaatsbepaling getallen 
Vorm:                    spel voor tweetallen, evt klassikaalVoor kinderen boekenweek: Een petje en een bril zijn hulpmiddelen om kinderen in de sfeer te brengen. Raad hoe oud opa is?

Een spelletje voor twee of meer kinderen; maar kan ook met een leerkracht en een hele groep. 

Kind 1 schrijft een getal onder de honderd op een stukje papier, dat de andere spelers niet kunnen zien.  Als kind 2 het getal heeft geraden, worden de rollen omgedraaid. Winnaar is het kind die het minste aantal vragen nodig heeft om het getal te vinden. 

Als het spel in de groep wordt gespeeld, is er geen winnaar: de kinderen stellen om de beurt een vraag, totdat het getal duidelijk is. Dan mag de volgende.

zondag 2 oktober 2016

Rekenspel 150 Koppelen met Romeinse cijfers

Groep:             6, evt. 7,8
Materiaal:         kaartjes met  verschillende  Romeinse cijfers,
                        (evt. de normale notatie op de achterzijde)
                        kaartjes met de gewone getallen corresponderend
                        met de bovenstaande cijfers  ( net zoveel als kinderen in de kring)
Domein:           getalbegrip
 
Doel:                leren herkennen en gebruiken van de Romeinse cijfers
Vorm:               klassikaal Kinderen zitten in de kring. U als leerkracht begint met een kaartje waarop een Romeins cijfer staat. Naast u is een lege stoel. U laat het kaartje zien aan de groep. Het kind met het juiste getal roept het getal en komt naast u zitten. Er is nu weer een lege stoel. Het kind naast de lege stoel laat haar/zijn kaartje zien. Diegene die het goede passende kaartje heeft komt weer zitten op de lege stoel. Het spel stopt als iedereen met passende kaartjes naast elkaar zit.

Tip:
Dit spel kan ook buiten worden gespeeld. De kinderen staan dan in de kring.

Tip:
Laat kinderen zelf een getal schrijven bv tussen 1 en de 100  of de 100 en 1000 en gebruik deze.

Tip:
Dit spel kan ook met tafelsommen of andere automatiseringssommen.

Tip:
Kaartjes van het spel Take 5 kun je ook gebruiken. Maar dan om de getallenrij tot 100 te oefenen.

Bron: S.Lit e.a., 2013, Actief met rekenen en wiskunde, Bussum, Coutinho