woensdag 28 december 2016

Spreuk 23

"Er zijn mensen die niets met ernst doen,
behalve het spel."

Peter Sirius

zondag 4 december 2016

Rekenspel 156 Sinterklaas en het geheim van de verdwenen wortels

Op de valreep nog een rekenspel over het Prentenboek "Sinterklaas en het geheim van de verdwenen wortels" van Albert Verlinde. Op de website van de Sinterklaasboeken zijn ook verwerkingsbladen te vinden. Maar alleen gericht op lezen, taal en woordenschat. Jammer, helaas geen rekenen. Een gemiste kans.  Ik kan het toch niet laten om een spelletje te bedenken dit boek. De rekenspellen moeten wel liggen in het verlengde van het thema en waardoor ze het thema voor kinderen versterken. Bij dit boekje gaat het om verdwenen wortels. Piet heeft de wortels voor Amerigo opgegeten. Dus met dit thema iets bedacht.
Groep:              2, 3
Materiaal:        spelbord, dobbelsteen, echte wortels, kaartjes van                                                         wortels of echte wortels

Domein:           getallen
Doel:                de ogen op de dobbelsteen kunnen benoemen
Elk kind heeft 6 wortels. U kunt echte wortels gebruiken, stukjes wortels of plaatjes van wortels. Zie voor de link onderaan dit stuk blog.  De wortels worden gelegd op het speelbord.Zie ook voor de link hieronder.


Het spel wordt gespeeld met 1 of meerdere dobbelstenen.

Elk kind pakt een wortel. Het kind dat de langste wortel in de hand heeft mag beginnen. Hij /zij pakt de dobbelsteen.

Het kind met de dobbelsteen zegt een getal tussen de 0 en de 7 of met meerdere dobbelstenen: tussen de 0 en de 13. Ook de anderen kinderen mogen een getal zeggen.

Vervolgens gooit het kind de dobbelsteen.Gooit het kind het getal wat hij of zij heeft genoemd? Dan moet hij de wortel inleveren.  Hij / zij ligt de wortel op het spelbord. Gooit het kind een getal wat een ander kind heet genoemd? Dan ontvangt het een worteltje van dat kind.

Het kind bij wie het eerst alle wortels zijn verdwenen, heeft gewonnen.


Klik hier voor de link van het boek

Klik hier voor speelwortels

Klik hier voor het speelbord.
Tip: Je kunt ook met de kinderen het spel "Waar is het pakje verstopt" spelen.In plaats van een pakje verstoppen, verstoppen de kinderen nu  een wortel.

Klik hier voor de link van het spel Waar is het pakje verstopt

Klik hier voor een versie Hebbes met Wortels


zondag 27 november 2016

Tip voor Sinterklaas.... Jakkiebak! Kippenkak!

Getipt door een enthousiaste cursist: Jakkiebak! Kippenkak! Een leuk spel waarmee je ondertussen de rekenvaardigheden automatiseert! 

Jakkiebak Kippenkak is een originele Memory-variant: de spelers zijn kippen op een rond parcours, bestaande uit tegels met daarop een aan kippen gerelateerde afbeelding. 
In het midden van dit parcours liggen een twaalftal verdekte afbeeldingen. Nu is het zaak om de voor jouw kip liggende afbeelding te vinden tussen de twaalf verdekte afbeeldingen: heb je het goed dan mag je een stap verder en mag weer op zoek naar de volgende voor je liggende afbeelding. 
Elke kip heeft een veer in zijn kont en, je raadt het al, het is de bedoeling om alle deelnemende kippen op het parcours in te halen en dus al hun veren af te pakken. Winnaar is degene die als eerste alle veren weet te bemachtigen.

Een mooi groepscadeautje voor de groepen 3 t/m 6.

Bron: www.spellenhoek.nl

Klik hier voor een videouitleg
woensdag 23 november 2016

Rekenspel 155 Sinterklaas De strijd om Scoorsteen

Een rekenspel gemaakt door kinderen: Evaly (12j), Kaja(11j) en Eva (11j) n.a.v. het boek "De Strijd om de Scoorsteen" van Wesley Snijder & Benjamin Chaud.
Een grappig boekje dat de jongens op onze school aanspreekt.
Groep:             5,6
Materiaal:        A4tjes met getallen onder de honderd (evt een rekenmachine)
Domein:          getallen
Doel:               het oefenen van de erbij sommen  met grotere getallen
Vorm:              met groepjes 


De meisjes hebben het boek voorgelezen aan de kinderen van groep 5/6. Vervolgens groepjes van twee kinderen gemaakt.
Op het plein hadden ze tegen de muur van de buren de a4tjes met willekeurige getallen gehangen in de vorm van een schoorsteen.

Het was de bedoeling dat de kinderen met de bal op de a4tjes zouden schieten en dan het gescoorde getal noteerden op het scoreblad. Het voetballen ging niet zo goed, maar met handballen kwamen ze ook een eind. Elk tweetal mocht 5x scoren. Na de sessies telden de tweetallen de scores op. Het tweetal met de hoogste score was de winnaar.

Een leuk bedacht spelletje, dat met veel verve door groep 5/6 werd gespeeld.

Tip:
Een variatie voor in het speellokaal kan ook. Hang aan elke sport van het wandrek een kaartje met een getal. Laat de kinderen met een pittenzaak scoren. Al naar gelang het niveau kunnen kinderen bijvoorbeeld fiches in een potje doen. Bijvoorbeeld: als je 3 gooit mag je 3 fiches in het pot je doen. Na afloop worden de fiches geteld.

Klik hier voor de digitale versie van het boek


donderdag 10 november 2016

100.000 views.........Een feestje waard!


In september 2013 ben ik dit blog begonnen, om zo een aanzet te geven tot een meer dynamischer vorm van oefenen tijdens de rekenles. 
Ik vind het geweldig dat zoveel mensen het blog hebben gevonden en er een kijkje opnemen! Ik krijg er veel reacties op en zie dat het blog in een behoefte voorziet. Het blog is mijn hobby en het leuk als veel mensen deze waarderen. Ik heb nog veel materiaal om te delen! Deze mijlpaal geeft me een boost om er mee door te gaan!

Kookwekker of timetimer?

Getipt door een collega. €6,95 bij de Blokker. Mooi compact en degelijk. Met een magneet aan de achterzijde voor ophangen aan een whiteboard of kast of zo. Enige nadeel, hij tikt zachtjes..........  Bij een toets of stilwerktijd niet zo geschikt.


woensdag 2 november 2016

Voor SONedutraining ben ik docent rekenen. In de maanden november /december geef ik onderstaande cursussen:


Op 8 november a.s. in Doetinchem om 14.30 uur
Het belang van automatiseren en memoriseren


Veel kinderen lopen in de bovenbouw tegen problemen met rekenen aan. De rekenvaardigheden worden complexer en niet alle kinderen hebben de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) even goed geautomatiseerd en/of zelfs gememoriseerd, terwijl dit de basis is voor het verdere rekenen. Daarom is het van belang juist in de middenbouw veel aandacht te besteden aan automatiseren en memoriseren. Deze dag gaan we in op de begrippen automatiseren en memoriseren en wat u als leerkracht kunt doen om deze processen goed te laten verlopen

Voor meer info klik hier

Op 15 november a.s. in Utrecht
Rekenbeleid en het protocol ERWD

Het protocol ERWD is inmiddels redelijk bekend in het basisonderwijs. Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenonderwijs en planmatig
werken aan verbetering van het rekenonderwijs op school, groeps- en kindniveau. In de cursus gaan we aan de slag met het begrip goed rekenonderwijs, verbetertips en het ontwikkelen van rekenbeleid op uw school. Het protocol ERWD wordt daarin opgenomen.

Voor meer info klik hier

Op 29 november a.s. in Doetinchem om 14.30 uur
Rekenverschillen in de bovenbouw

In de bovenbouw worden de verschillen groter. De leerstof van de ene groep blijkt voor sommige kinderen echt te moeilijk. Zij kunnen de hoge moeilijkheidsgraad en het tempo niet bijbenen. De andere groep vraagt om meer uitdaging. Hoe geeft u als leerkracht vorm aan deze discrepantie in uw groep? In deze studiedag gaan we in op de onderwijsbehoeften van deze groepen en ontvangt u handreikingen om dit te organiseren.

Voor meer info klik hier


Op 13 december a.s. in Doetinchem
Boeiend rekenen met kleuters

Jonge kinderen komen al heel jong in aanraking met getallen en hoeveelheden. Vandaar uit ontstaat langzamerhand het bewustzijn voor cijfers en rekenen. Door een rijke  uitnodigende omgeving leren kinderen dit spelenderwijs. Het is van belang dat de leerkracht weet hoe zij aanbod en omgeving goed kan afstemmen op de ontwikkeling van jonge kinderen. Getalbegrip is een van de belangrijkste domeinen. Daarmee leggen ze het fundament voor hun verdere rekenloopbaan. Uw inzicht, vaardigheden en activiteiten maken het verschil voor de rekenvaardigheid van kinderen.

Voor meer info klik hier

Op 15 december a.s. in Doetinchem
Meten en meetkunde in de kleutergroepen

Meten en meetkunde zijn vaak onderbelicht in het onderwijsaanbod in de kleutergroepen. Terwijl jonge kinderen in het dagelijkse leven juist veelvuldig in aanraking komen met belangrijke rekenervaringen op dit gebied. Dit vraagt een andere rekendidactiek dan bij het ontwikkelen van getalbegrip. In een kleutergroep zijn veel dagelijkse momenten om met jonge kinderen te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren en te ervaren. Het gaat om verwonderen en ontdekken.

Voor meer info klik hier


zondag 30 oktober 2016

Rekenspel 154 Tafelhebbes

Groep:             4, 5, 
Materiaal:        kaartjes met tafel voorbeelden

Domein:           getallen
Doel:                tafels oefenen
Vorm:               in tweetallen


Bedoeling:
Dit spel is bedoeld om de tafelsommen te leren herkennen in plaatjes. Het gaat hier nog niet om de antwoorden.

Spelregels:
De kaartjes met tafel voorbeelden liggen met de afbeelding naar de tafel.
Om de beurt mag een speler een kaart pakken en opgooien. Degene die de tafelsom het eerst weet (het antwoord hoeft nog niet) roept Hebbes!
Evt. kunnen de kinderen op het antwoord blad de kaartjes controleren. Is het antwoord goed, dan mag het kind dat hebbes heeft geroepen het kaartje houden. Het kind met de meeste kaartjes is winnaar.Tip:
Als de kinderen de sommen goed kunnen herkennen mogen ze het antwoord ook geven. 

Klik hier voor de kaartjes
Klik hier voor de antwoorden

woensdag 26 oktober 2016

Cursusdag: Zwakke rekenaars en kinderen met ernstige rekenproblemen

Op 22 november geef ik weer deze  boeiende en leerzame dag! 

Er zijn nog plaatsen vrij!

In iedere klas en op elke school zijn kinderen te vinden voor wie het halen van rekendoelen lastig is. Het tempo is voor hen te hoog of de rekenstof te ingewikkeld. Voor de zwakke rekenaars zijn de leerstappen in de methode te groot. Onderzoek wijst uit dat de resultaten van een eigen leerlijn te mager zijn. Wat doet u dan? We gaan in op de vraag hoe u deze kinderen kunt helpen. Uitgangspunt is goed onderwijs! Daarna kijkt u wat extra nodig is door het gebruik van de rekenmodellen. Naast de groep zwakke rekenaars is er een kleine groep kinderen met ernstige rekenproblemen. Voor deze kinderen geldt een andere aanpak. U leert wat het verschil is tussen zwakke rekenaars en kinderen met ernstige rekenproblemen. En de verschillende aanpakken tussen beiden.

Voor wie?

Leerkrachten van groep 3 t/m 8.


Inhoud

• didactiek van het rekenonderwijs;
• gebruik van de rekenmodellen m.b.t. de zwakke rekenaars;
• voorkomen van problemen;
• didactiek van de verlengde instructie;
• het belang van hardop denken door leerlingen;
• werken met de vertaalcirkel;
• het diagnostisch rekengesprek;
• hulp aan kinderen met ernstige rekenproblemen.


Waar en Wanneer?

22 november in Doetinchem.

Klik hier voor de link

zondag 23 oktober 2016

De Grote Rekendag 2017

"Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! "
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

Het aantal deelnemende scholen groeit ieder jaar – in 2016 deden 1300 scholen mee aan de Grote Rekendag! Op woensdag 22 maart 2017 vindt de volgende Grote Rekendag plaats. Het thema van deze 15e editie is ‘Meten, bewegen en construeren’ en draait om de wiskundige geletterdheid. De kinderen zetten wiskundige gereedschappen in in hun eigen omgeving. Ze leren o.a.:
– meetkundige constructies maken;– maquettes en plattegronden;– meten via vergelijken;– verkennen van getallen en getalrelaties door deze lijfelijk te ervaren.

Klik hier voor de link naar de website waar je je kunt opgeven.donderdag 20 oktober 2016

Spreuk 22

"Bijna alle creativiteit houdt betekenisvol spelen in zich besloten."

Abraham Maslow( behoeften piramide)

Brooklyn1 april 1908 – Menlo Park8 juni 1970


zondag 16 oktober 2016

Rekenspel 153 Zeeslag met klokkentijden

Groep:             5,6
Materiaal:        spelborden( klik hier), scherm tussen beide kinderen

Domein:           meten en meetkunde
Doel:                klokkijken

Vorm:              tweetallen


Kopieer de spelborden. Er zijn twee borden per niveau. Bepaal het niveau van de kinderen. Elk kind speelt op zijn eigen spelbord. Ze mogen elkaars spelbord niet zien.

De beide kinderen kiezen een klokje en zetten daarop een blokje. De ander moet deze klok vinden. Ze stellen om de beurt vragen over de tijd, om zo de klok van de tegenspeler te vinden. (b.v.: is het vroeger dan… / later dan…)Je mag alleen antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Wie het eerst de klok van de ander vindt, is de winnaar. Speel het spel totdat iemand 5 spelletjes gewonnen heeft. 

NIVEAUS:
Niveau 1 = hele uren
Niveau 2 = halve uren
Niveau 3 = hele & halve uren
Niveau 4 = kwart uren
Niveau 5 = 10 minuten
Niveau 6 = kwart uren & 10 minuten
Niveau 7 = vijf minuten
Niveau 8  = alles door elkaar

Klik hier voor de spelborden

Naar een idee van Klokspeuders Bron onbekend

Voor andere speelborden kijk op http://www.klokrekenen.nl/

zondag 9 oktober 2016

Rekenspel 152 Op tijd remmen

Groep:            2,3,
Materiaal:       geen
Domein:         getallen
Doel:              oefenen van getallenrij 

Vorm:             klassikaal in de kring


Een kind loopt rond in de kring en telt hard op.  Bij het kind waar hij dan staat, gaat hij op de rem. Bijvoorbeeld 6.  Dan mag het volgende kind tellen en de eerste teller gaat zitten op de plek van kind waar hij heeft geremd. Bv 1,2,3,4,5,6, op de rem, volgende kind: 1,2,3,4,5,6 op de rem,. Doet het kind het fout, dan moet hij midden in de kring op de grond gaan zitten. Bij 4 fouten begint het spel opnieuw en mogen alle kinderen weer meedoen.
Tip:
Kinderen moeten wel al bekend zijn met de telrij. 
Variatie: 
Kan ook met door tellen en dan bv op een afgesproken tafel en dan bij een tafelantwoord stoppen. bv tafel van 6...

Variatie: 

Het spel kan ook buiten gespeeld worden. I.p.v. te gaan zitten wisselt de teller van plaats met het kind, waar voor hij of zij remt.

dinsdag 4 oktober 2016

Kinderenboekenweek 2016 Spel 151 Ra, ra, ra hoe oud ben ik?

Groep:                   3,4 
Materiaal:              pen en papier
Domein:                 getallen 
Doel:                      plaatsbepaling getallen 
Vorm:                    spel voor tweetallen, evt klassikaalVoor kinderen boekenweek: Een petje en een bril zijn hulpmiddelen om kinderen in de sfeer te brengen. Raad hoe oud opa is?

Een spelletje voor twee of meer kinderen; maar kan ook met een leerkracht en een hele groep. 

Kind 1 schrijft een getal onder de honderd op een stukje papier, dat de andere spelers niet kunnen zien.  Als kind 2 het getal heeft geraden, worden de rollen omgedraaid. Winnaar is het kind die het minste aantal vragen nodig heeft om het getal te vinden. 

Als het spel in de groep wordt gespeeld, is er geen winnaar: de kinderen stellen om de beurt een vraag, totdat het getal duidelijk is. Dan mag de volgende.

zondag 2 oktober 2016

Rekenspel 150 Koppelen met Romeinse cijfers

Groep:             6, evt. 7,8
Materiaal:         kaartjes met  verschillende  Romeinse cijfers,
                        (evt. de normale notatie op de achterzijde)
                        kaartjes met de gewone getallen corresponderend
                        met de bovenstaande cijfers  ( net zoveel als kinderen in de kring)
Domein:           getalbegrip
 
Doel:                leren herkennen en gebruiken van de Romeinse cijfers
Vorm:               klassikaal Kinderen zitten in de kring. U als leerkracht begint met een kaartje waarop een Romeins cijfer staat. Naast u is een lege stoel. U laat het kaartje zien aan de groep. Het kind met het juiste getal roept het getal en komt naast u zitten. Er is nu weer een lege stoel. Het kind naast de lege stoel laat haar/zijn kaartje zien. Diegene die het goede passende kaartje heeft komt weer zitten op de lege stoel. Het spel stopt als iedereen met passende kaartjes naast elkaar zit.

Tip:
Dit spel kan ook buiten worden gespeeld. De kinderen staan dan in de kring.

Tip:
Laat kinderen zelf een getal schrijven bv tussen 1 en de 100  of de 100 en 1000 en gebruik deze.

Tip:
Dit spel kan ook met tafelsommen of andere automatiseringssommen.

Tip:
Kaartjes van het spel Take 5 kun je ook gebruiken. Maar dan om de getallenrij tot 100 te oefenen.

Bron: S.Lit e.a., 2013, Actief met rekenen en wiskunde, Bussum, Coutinho

woensdag 28 september 2016

Gelukje......het Regenwormenspel

Gevonden bij de kringloop voor 2 euro. Het regenwormenspel. In uitstekende staat. Het loont de moeite om de Kringloop en Marksplaats voor rekenspelen in de gaten te houden.
Spelregels

Dit snelle compacte dobbelspelletje kun je op elk moment en overal spelen. Het duurt niet langer dan een half uurtje en het formaat zorgt ervoor dat je het thuis, in de trein of op de campingtafel kunt neerleggen. Iedereen die tot 36 kan tellen, kan meedoen!

Als je aan de beurt bent, gooi je met 8 dobbelstenen. Je legt nu alle dobbelstenen met hetzelfde getal of met een worm opzij. Daarna gooi je met de resterende dobbelstenen en legt nu alle dobbelstenen met een ander getal opzij. Als je totaal hoger is dan 20 en je hebt ten minste één worm gegooid, mag je de steen met het betreffende getal van tafel of zelfs van een andere speler pakken! Maar neem je teveel risico en gooi je alleen maar getallen die je al eens hebt gepakt, dan ben je af en moet je juist een steen inleveren.

Op elke steen staan een aantal regenwormen. Wie aan het einde van het spel de meeste regenwormen heeft, is de winnaar.


Bij het automatiseren kan dit spel gespeeld worden bij drempel 4: rekenen onder de 100

Klik hier voor filmpje over  uitleg van de regels.

Tip: Er is ook een junior versie. Deze sluit aan bij Drempel 0

zondag 25 september 2016

Rekenspel 149 Flitsspelletje

Groep:             1,2
Materiaal:        kleine voorwerpjes
Domein:           getallen
Doel:                leren zien van hoeveelheden in een oogopslag
Vorm:               in kleine groepjes


Laat kinderen kort 2 of 3 voorwerpen zien. Doe een doek over voorwerpen. Weten de kinderen hoeveel voorwerpen, bv. autootjes, onder de doek liggen?
Kinderen oefenen zo het direct herkennen van hoeveelheden. Geef kinderen een wisbordje en laat ze het antwoord allemaal op tekenen voor ze het mogen zeggen. 
Tip:Wie het goed heeft mag een fiche uit de pot. Hoeveel fiches heb je verdient? Was het meer dan de vorige keer


Tip: Als kinderen het spel goed kennen kun je de pot met fiches vervangen door elk kind een notatiebriefje te geven.

Tip: Vervang de voorwerpen door kaartjes met hoeveelheden tot 5. Kinderen moeten het  in een keer zien, maar niet gaan gokken.

Tip: kan met grotere getallen met handen, dobbelstenen, turven of kaartjes van het telrek.

zondag 18 september 2016

Rekenspel 148 Bal gooien

Groep:             4, 5, 6, 7, 8
Materiaal:        bal of pittenzak

Domein:           getallen
Doel:                tafels oefenen
Vorm:               klassikaal, kleine kringDe leerkracht geeft een tafel aan. De leerkracht gooit vervolgens een bal naar een kind. Deze geeft de eerste tafelsom van de tafel. Vervolgens gooit het kind de bal naar een ander die het antwoord geeft en de volgende tafelsom zegt. 
Variatie
Afhankelijk van de gevraagde sommen, kan het spel gespeeld worden vanaf groep 3. In plaats van een bal kunt u ook een pittenzak gebruiken.


Variatie
Dit kan ook met de getallenrij bij jongere kinderen.
Variatie
De leerkracht gooit de bal naar een kind en zegt hardop een keersom. Als het kind de bal vangt moet het ook direct het antwoord zeggen. Deze gooit de bal terug naar de leerkracht.  Of deze bedenkt zelf en som en gooit die naar de volgende.

Variatie
Kan ook met gewone sommen.

zondag 11 september 2016

Rekenspel 147 Jungle speed

Groep:             1,2,3,4,5,6
Materiaal:        kaartjes met de zelfde getallen of sommen,
                        iets wat kan dienen als  totem
Domein:           getallen
Doel:                getallen, bewerkingen
Vorm:               in kleine groepjes

U verdeelt alle kaarten onder de kinderen (ieder evenveel). De kinderen leggen de kaarten op de kop op de tafel voor hun. De totem (bv.leeg plastic flesje, wc rolletje, bal) wordt in het midden op de speeltafel gezet. Om de beurt draaien de kinderen de bovenste kaart om. (Er zijn ook spelvarianten, waar dit tegelijkertijd moet gebeuren.) Als de kinderen een kaart met dezelfde waarde omdraaien, dan moeten ze snel de totem grijpen.
De verliezer krijgt de eigen kaart en de kaart van het andere kind als strafpunten en moet deze onder zijn kaarten leggen.
Als meerdere kinderen tegelijk de totem grijpen, dan wint diegenen met de meeste vingers op de totem.

Pakt iemand per ongeluk de totem, maar had hij niet dezelfde kaart, dan krijgt hij de kaart van het andere kind als strafpunt en moet deze onder zijn  eigen stapeltje kaarten leggen.

woensdag 7 september 2016

Mep maar dan spannend......

Om spelletjes als Hebbes en Mep nog wat spannender te maken mogen de kinderen als ze het antwoord goed hebben ook nog even in de bek van de Krokodil leggen. Nou, reken maar dat de spelletjes aftrek vinden in deze kleuterklas.


zondag 4 september 2016

Rekenspel 146 365 Pingiuns

Groep:             4,5,6
Materiaal:        365 pinguïns – Jean-Luc Fromental & Joëlle Jolivet
Domein:           getallen
Doel:                inoefenen van getallenrij boven de 100, automatiseren  
Vorm:               klassikaal,  tweetallen

Spel 1:
Klassikaal en in tweetallen. De kinderen spelen in tweetallen. Ze gooien om de beurt twee dobbelstenen en tellen het aantal ogen op. Deze worden steeds weer bij elkaar opgeteld. Welk tweetal van de groep heeft het eerst 365?

Spel 2:
De kinderen bedenken sommen met het antwoord 365. Ze mogen echter elk getal tot 365 maar 1 keer gebruiken en ze moeten minimaal 4 getallen per bewerking gebruiken. Wie bedenkt de meeste sommen.


woensdag 31 augustus 2016

Filmpje met ideeën voor tafels leren

Op de website van Wijzer over de basisschool staat een aardig filmpje met ideeën en tips om tafels oefenen. Er zijn zoveel meer manieren om kinderen actief te laten oefenen dan het ouderwetse dreunen.


Klik hier voor de link

Bron: Wijzer over de basisschool.

Kijk hier voor de link

zondag 28 augustus 2016

Rekenspel 145 Ramba Zamba

Groep:             5,6
Materiaal:        3 dobbelstenen, (evt. notatie)papier

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip van getallen over de 100

Vorm:               in kleine groepjes


De kinderen vouwen hun papier in drieën. Bovenin de eerste kolom schrijven ze een H (voor de honderdtallen) in de tweede kolom een T (voor de tientallen) en de laatste kolom een E(voor de eenheden).

Het eerste kind gooit een dobbelsteen op. Afhankelijk van het aantal ogen noteert het kind de uitkomt in een van de drie kolommen. Het is de bedoeling dat de getallen zo hoog mogelijk worden. Als het kind een 5 gooit kan het de 5 in de rij van de tientallen zetten. Hij kan immers bij een volgende ronde nog 6 gooien. De volgende worp is helaas een 1. Deze schrijft het kind bij de eenheden..
De volgende worp is gelukkig een 6. Deze kan in de rij van de honderdtallen. Stel dat het kind een 1 had gegooid, dan was de enige plaats die nog over is in de rij van de honderdtallen. Dan was het getal wat hij heeft gegooid 151. Nu is het getal gelukkig 651.  Na bv 6 ronden tellen de spellers hun getallen op. Degene met de hoogste punten is de winnaar.

Klik voor een notatie papier hier.

Naar een idee van het spel Ramba Zamba: Kaart-,dobbel-, en woordspellen  van de Bankgiroloterij

woensdag 24 augustus 2016

Berekeningen opschrijven!

Mooie tip voor het nieuwe schooljaar!  Laat berekeningen opschrijven.
Natuurlijk wisten we dit al. Maar nu is hier iemand op gepromoveerd.

Zwakke rekenaars uit groep 8 presteren beter als ze bij ingewikkelde sommen de berekeningen opschrijven. Dat ontdekte psycholoog Marije Fagginger Auer. De specialist in Methodologie en Statistiek ziet perspectief: ‘Na een training kiezen deze leerlingen vaker voor deze oplossingsstrategie.’ 

Het rekenniveau van leerlingen in groep 8 is de afgelopen decennia op bepaalde onderdelen sterk gedaald, in het bijzonder bij vermenigvuldigen en delen met meercijferige getallen (bijvoorbeeld 23×56 en 544÷34). Dit hangt samen met veranderingen in de strategieën die leerlingen gebruiken om opgaven op te lossen: leerlingen beantwoorden vaker opgaven zonder daarbij een berekening te noteren en ze maken daarbij veel fouten. Promovenda Fagginger Auer: ‘We wilden meer inzicht krijgen in deze ontwikkelingen en in mogelijke oplossingen. Ons onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de oplossingsstrategieën van kinderen te bestuderen. Ook toont het aan dat kinderen baat kunnen hebben bij het opschrijven van hun berekeningen, vooral de kwetsbare groep zwakkere rekenaars.’


Klik hier voor het hele artikel.
Klik hier voor de link voor een luisterfragment  met Marije Fagginger Auer