woensdag 18 april 2018

Gezien: inwisselen met geld bij aftrekken van sommen onder elkaar

Gezien op een school: de stappen van het handelingsmodel op het school bord! 


zondag 15 april 2018

Rekenspel 201 Oudhollandsrekenspel

Groep:             1,2,3,4,
Materiaal:        kartonnen spelbord, fiches en een dobbelsteen

Domein:           getallen
Doel:                getallen oefenen
Vorm:              in tweetallen


Op een gezellige avond van een vrijwilligers club kwam ik dit spel tegen. Een houten blok met 5 gaten en de getallen 1 t/m 5 er naast. Aan de top een bakje. Niemand wist de naam van het spel. Een leuk kort spel, waar geluk de hoofdrol speelt.


Het spel gaat als volgt. Elk kind heeft 15 fiches. Het jongste kind mag beginnen. De dobbelsteen wordt gegooid. Het kind gooit bv 5. Dan moet het een fiche leggen op de 5. Kind 2 gooit 2 die legt een fiche op de 2. Gooit kind 2 een  5, dan moet het de fiche pakken die ligt op het getal 5. Wordt er 6 gegooid? Dan wordt de fiche op de 6 gelegd. De fiches op de 6 blijven er liggen. Doel van het spel is om alle fiches zo snel mogelijk op de 6 te krijgen. Het spel stopt als een kind alle fiches op heeft.

Tips: 

Als 15 fiches te lang gaat duren gebruikt u 10 fiches of 6.


Tip: 
U kunt ook een spel tekenen met de dobbelsteenstructuur in plaats van getallen.

Klik hier voor het spelbord


zondag 8 april 2018

Bijna Buitenlesdag

Bijna is het zo ver. 10 april Buitenlesdag.  Het populairste vak om buiten te geven? Rekenen! Leerkrachten gingen tijdens de Nationale Buitenlesdag 2017 het meest naar buiten voor een rekenles. Taal en natuur kwamen op de tweede en derde plaats, zo bleek uit de enquête. Meer dan de helft van de scholen deed met de héle school mee, anderen met een paar klassen of één klas. En goed nieuws: 9 op de 10 leerkrachten willen door de Nationale Buitenlesdag vaker buiten lesgeven. Er is daarom veel behoefte aan goede buitenlessen. Bijna alle leerkrachten zijn op zoek naar buitenlessen, en ¾ wil ook eigen buitenlessen delen met andere leerkrachten.

Heeft u het bericht gemist?
Hier de link naar het bericht!

woensdag 4 april 2018

Buiten rekenen

Nu het voorjaar er weer aan komt is bij mij altijd de drang om buiten activiteiten te doen met de kinderen . Buiten kun je naast bewegen ook prima rekenen. Op het internet vond ik bij toeval een lessen serie voor buiten rekenen.
Kinderen op de basisschool houden van onderzoeken en ontdekken. Wetenschappers wijzen erop dat er een positief verband bestaat tussen regelmatig buiten zijn en onze gezondheid. We voelen ons beter en daarom is het gewoon leuk om buiten te zijn. En voor motivatie om te leren is dit laatste van groot belang.
Als kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met mathematische begrippen, gebruiken ze automatisch ook hun zintuigen, wat bevorderlijk werkt voor hun inzicht in wiskundige kwesties.
Rekenlessen kun je goed buiten laten plaatsvinden waarbij kinderen het rekenen op deze manier ook leuker zullen gaan vinden.
De opdrachtkaarten zijn in principe activiteiten die aansluiten en/of toepasbaar zijn op de meest algemene rekenmethodes van de groepen 3 en 4. Ze zijn makkelijk en zonder al te veel voorbereiding uitvoerbaar in een natuurlijke omgeving. Op elke voorkant van een kaart staat een activiteit/opdracht uitgelegd.
Deze kunnen worden ingedeeld in de domeinen Meten, Meetkunde en Tellen (Basisvaardigheden getallen t/m 20 (groep 3) en t/m 100 (groep 4)). Dit is te zien rechts bovenin de kaart.
Links staat weergegeven welk materiaal er vanuit school nodig is, hoeveel tijd de activiteit kost en welke organisatievorm erbij hoort. Een enkele extra aanvullende opdracht voor groep 4 staat met een * weergegeven.
Op de achterkant staat weergegeven welke doelen worden gesteld en welke didactiek erbij hoort. 

Klik hier voor de handleiding
Klik hier voor de kaarten

zondag 1 april 2018

Spreuk 29

"Je ontdekt meer over een persoon in een uur spel, dan in een jaar conversatie.

Plato