zondag 29 januari 2017

Rekenspel 160 Roll on to 100

Groep:             4,5,6
Materiaal:        2 of drie dobbelstenen, 100veld

Domein:           getallen
Doel:                bewerkingen tot 12 of 18 memoriseren  en tot 100 automatiseren
Vorm:               in twee of drietallen
Elk kind heeft een blad voor zich. Gooi allemaal een keer met de dobbelsteen en degene die het hoogste gooit, begint.  Deze gooit de dobbelstenen en telt de ogen bij elkaar op. Dan wordt het desbetreffende vakje aangekruist. Dan is het volgende kind aan de beurt.
Bij iedere beurt tel je de uitkomst van de twee dobbelstenen bij elkaar op en tel je die op bij de vorige score. Ieder houdt zijn eigen score bij. Zo blijf je doorgaan tot je bij honderd aankomt. Wie het eerst bij de 100 is, heeft gewonnen!

Met 3 dobbelstenen
Idem aan twee, echter wordt de rekensom wat moeilijker door de hogere getallen. Gebruik dan wel het blad van 0 tot 120 (deze zit ook bij de gratis printable van Inspired Elementary)


Tip: Van 100 tot 0
Waar optellen kan, is aftrekken natuurlijk ook mogelijk. Zodra de plus-sommen redelijk tot goed geautomatiseerd zijn, dan kan je hetzelfde spelletje ook met min-sommen doen. Begin dan bij 100 en gooi de dobbelsteen. De uitkomst trek je van de 100 af. Ga zo verder tot je bij 0 aankomt. Degene die het eerste bij 0 is heeft gewonnen.

Bron: http://www.inspiredelementary.com/2015/11/roll-to-100.html

woensdag 25 januari 2017

De sorteermachine

Af en toe krijg ik op school een reclame mailtje van Het Menne instituut. Dit keer kwam er een leuke oefening langs. Voor wie hem gemist heeft, ik heb hier voor u de download.

Hoe werkt het?


Zes kinderen kiezen een kaart en gaan in een willekeurig vierkant op de eerste rij staan. Vervolgens lopen ze tegelijkertijd via de verbindingspijl naar de eerste rij met cirkels. Daar komen ze een maatje tegen. Met dit maatje vergelijken ze wie van de twee het laagste dan wel het hoogste getal heeft. Wie het laagste getal heeft, volgt de pijl naar links (of houdt links aan ten opzichte van de weg die zijn maatje moet vervolgen). Wie het hoogste getal heeft volgt de pijl naar rechts (of houdt rechts aan ten opzichte van de weg die zijn maatje moet vervolgen). In het geval is gekozen voor kaarten met een bewerking vergelijken ze wie van de twee de laagste dan wel de hoogste uitkomst heeft.

Het spel kan gespeeld worden met de getallen tot 100, Maar natuurlijk ook met grotere getallen, kommagetallen, geld of met breuken. Mogelijkheden dus ook voor grotere groepen.

Download hier de beschrijving

Bron: Menne Instituut

zondag 22 januari 2017

Rekenspel 159 Sommenbingo

Groep:             3, 4 
Materiaal:        digibord met dobbelstenen

Domein:           getallen
Doel:                automatiseren tot 10
Vorm:               klassikaalLaat alle kinderen op een papiertje 5 getallen schrijven, maar niet hoger dan 10.
Laat op het digibord twee dobbelstenen rollen. Met de de ogen van de worp bedenken ze een som. Dit mag erbij zijn of eraf. De som noteren ze op het papier. Als het antwoord op hun getallenlijstje staat mogen ze deze aftekenen. Wie het eerst alle getallen heeft doorgestreept heeft de BINGO!

Tipt:
Laat kinderen getallen schrijven tot de 20 en gebruik 3 dobbelstenen.


Tip:
Geef per tweetal twee echte dobbelstenen.

Klik hier voor een link naar een dobbelstenen

woensdag 18 januari 2017

Tafelgrapjes

Op mijn school hangen we voor kinderen, op verrassende plekjes, opdrachtkaartjes op om kinderen te herinneren aan het tafels leren.
Onderstaande opdracht hangt in de wc.Een groot succes! De kinderen wassen tenminste de handen langdurig en ze hebben het met elkaar over de tafel!

zondag 15 januari 2017

Rekenspel 158 Speel de rij

Groep:             4,5,6,
Materiaal:       niets
Domein:           getallen
Doel:                automatiseren van sommen
Vorm:              hele groep


Bij ‘Speel de rij weg’ spelen 2 teams tegen elkaar en proberen ze te winnen door zo snel mogelijk antwoorden te geven.
Verdeel de groep in 2 rijen die even lang zijn. De eerste 2 leerlingen van de rij spelen tegen elkaar. De leerkracht zegt een som en de leerling die als eerste het goede antwoord zegt wint. De andere leerling is dan af en gaat op weer op zijn plaats zitten. De rest van die rij schuift een plaats op en het spel wordt opnieuw gespeeld. Geeft een leerling een verkeerd antwoord dan is hij zelf af. Als er geen leerlingen meer in een rij zijn heeft de andere rij gewonnen.
Variaties/tips/opmerkingen
  • Bij een fout antwoord moet de andere leerling nog steeds het antwoord op de som geven. Is dat antwoord fout dan is de andere leerling ook af.
  • Laat de leerlingen die af zijn weer achteraan sluiten. Elk goed antwoord levert een punt op. Welke rij heeft na 5 minuten de meeste punten?
Bron: www.leswiki.nl

zondag 8 januari 2017

Rekenspel 157 Tafelrondje met terugtellen

Groep:           2,3,4
Materiaal:      
geen
Domein:         getallen
Doel:              oefenen van getallenrij 

Vorm:             klassikaal in de kringKinderen oefenen het terugtellen. Er wordt gebruik gemaakt van de werkvorm tafelrondje per viertal. Per tafelgroepje hebben de kinderen een blokje of een ander voorwerp. Een van de kinderen( bijvoorbeeld de nummers een van alle groepjes) heeft het blokje en begint met terug te tellen vanaf een afgesproken getal. Na 2 ,3,4, getallen, het kind bepaalt dat zelf, geeft het kind het blokje door. Niet perse aan het kind dat direct naast hem zit. Deze telt verder waar de teller is gebleven. Door het onverwachte moeten alle kinderen opletten. Zijn ze bij nul, dan begint het spel gewoon weer opnieuw.

Variatie:
Dit kan bij de getallen onder de 20, of onder de honderd.

Variatie: 
Dit kan ook met doortellen met sprongen van 2 of 3 bijvoorbeeld.

Tip: Uitleg werkvorm Tafelrondje Per Viertal

Ieder groepje heeft een pen en papier  bij deze structuur. De leerkracht geeft een opdracht waarop meerdere (korte) antwoorden mogelijk zijn. De eerste leerling schrijft één van de bedachte antwoorden op en geeft het papier door aan de tweede leerling. Deze schrijft vervolgens ook zijn/haar antwoord op. Zo wordt steeds verder gegaan tot alle opdrachten gemaakt zijn.

woensdag 4 januari 2017

Start HBO+ Opleiding rekencoördinator in januari in Doetinchem

Heeft u nog (leer)voornemens voor het nieuwe jaar? Misschien is de Opleiding Rekencoördinator iets voor u of voor uw collega?

Op 11 januari a.s. zijn weer de intakegesprekken voor de Opleiding voor Rekencoördinator in het Basisonderwijs. Er zijn nog plekken vrij. Het gaat om een gecertificeerde opleiding. Er zijn 8 bijeenkomsten verspreid over 2017. De opleiding mondt uit in een rekenbeleidsplan voor uw school!

Klik hier voor meer info