donderdag 31 oktober 2013

Rekenspel 18 Waar is de schat?

Groep:             2,3,
Materiaal:        schatkistje , geplastificeerde plattegrond

                       van het lokaal, uitwisbare stift 
Domein:          meetkunde
Doel:               oriënteren en lokaliseren: plattegrond en routes lezen
Vorm:              klassikaal , daarna tweetallenTeken een plattegrond van de klas. Het liefst samen met de kinderen. Vertel erbij wat je doet en hoe je het moet zien. Plastificeer de kaart. Wijs twee kinderen aan als schatzoekers. Deze mogen even niet kijken. Laat andere kinderen in de klas een schat verstoppen. Teken vervolgens samen met de kinderen de plaats van de schat in op de kaart van de klas. Teken ook de route die de kinderen moeten lopen om de schat te vinden. Dan mogen de zoekers met de kaart op zoek gaan naar de schat! Kinderen mogen in het begin vragen stellen: beantwoord de vragen met begrippen als: rechtdoor, lager, 1 stap op zij.... Als de schat gevonden is, wordt de route uitgeveegd en kunnen de zoekers de schat verstoppen en een route tekenen.
Als kinderen de bedoeling van het spel kennen, kunnen ze het spel in tweetallen of viertallen spelen. Het ene groepje verstopt de schat en tekent de schat in op de plattegrond. De andere twee kinderen gaan met de plattegrond in de hand op zoek naar de schat.

Variatie.
* Maak een kaart van de speelplaats en speel het spel op de speelplaats.

* Laat kinderen zelf een plattegrond tekenen van het lokaal.

* Laat kinderen een dorp bouwen in de bouwhoek. Laat ze vervolgens daarvan een plattegrond tekenen. Speel dan dit spel met de plattegrond van de bouwhoek.Foto: plattegrond: met dank aan: http://www.paletvlijmen.nl/

zondag 27 oktober 2013

Rekenspel 17 Splitsen met kastanjes..

Groep:             2, 3
Materiaal:        eierdozen van 6, 10, 12

                        meerdere kastanjes, evt. eikels, evt. fiches
                        met Pasen eieren, met Sint pepernoten
Domein:           getallen
Doel:               splitsen van getallen
Vorm:              klassikaal, kleine kring, tweetallen

Begin voor de kinderen van groep 2 met de eierdoos van 6 eieren. Leg in de doos een aantal kastanjes. Stel de vraag: hoeveel kastanjes moeten erbij om de doos vol te maken? Wacht tot het kind of de kinderen een antwoord geven. Laat ze daarna de kastanjes bij leggen. Klopte hun antwoord?

Als de kinderen de bedoeling van het spel begrijpen kunnen ze ook in tweetallen dit spel spelen. Laat ze de goede antwoorden turven.

Tip:
Stimuleer het verkort tellen!

vrijdag 18 oktober 2013

Spreuk 1

"Spel is de enige manier waarop de hoogste intelligentie van de mensheid zich kan ontvouwen."

Joseph Chilton Pearce© Hetty Compaan

donderdag 17 oktober 2013

Rekenspel 16 Zeeslag

Groep:             4+,5, 6,7,8
Materiaal:        Per kind: 2 x een  rooster met 7 vakjes, of meer vakjes 

                        een rood en groen potlood
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en redeneren
Vorm:               tweetallenOm het spel uit te leggen is het handig om het een keer gezamenlijk te spelen. Verdeel de klas in groepjes van twee. Ieder kind tekent een rooster van 7 x 7 hokjes op ruitjespapier, met aan de onderkant van links naar rechts, de cijfers 1 tot en met 7 en aan de zijkant de letters A tot en met G. Of je kopieert het onderstaande rooster.


Op dat rooster (de zee) worden naar eigen inzicht van de kinderen met het rode potlood, vier boten ingetekend: - een torpedojager (4 hokjes)- een kruiser (3 hokjes)- een mijnenveger (2 hokjes)- een onderzeeboot (1 hokje). De boten mogen zowel horizontaal als verticaal worden getekend. De kinderen moeten hun eigen speelveld niet laten zien aan de ander.
 

Om beurten noemen de kinderen nu een vak op de 'zee' van de ander. Als een van de hokjes is geraden is de reactie 'boem', zo niet dan is de reactie 'plons'. Als de hele boot geraakt is, dan is de reactie “gezonken”. De bedoeling is om zo snel mogelijk de boten van de ander tot zinken te brengen. Op het eigen rooster houden de kinderen bij met het groene potlood welke vakjes de tegenspeler heeft genoemd. Op een tweede rooster van 7 x 7 houden de kinderen met rood bij welke vakjes ze zelf al genoemd hebben (hokjes merken).

Variatie:
* Maak het spel moeilijker door meer boten te gebruiken of teken een rooster met meer hokjes.G
 
F
 
E
 
D

 C
 
B

 A
 

 
1


2
3
4
5
6
7


Idee: @manja.weblog.nl

Tip:
Plastificeer het rooster en gebruik een uitwasbare stift! Bespaart op het kopieerwerk!

zaterdag 12 oktober 2013

Hebbes: Een tafelbel!

Was er al een tijdje naar opzoek.  Voor veel spelletjes erg handig! En wat vond ik vanmiddag bij de Action in het dorp:

En dat voor maar €1,49!

Rekenspel 15 Rijspel

Groep:             2,3,4,5,6,7,8
Materiaal:        kaartjes met cijfers

Domein:           getallen
Doel:                omgaan met de telrij
Vorm:               klassikaal


Geef de kinderen allemaal een kaartje bv. 1 t/m 20( of meer als er meer kinderen zijn) en laat ze op een rij in de goede volgorde van klein naar groot gaan staan.

Variatie 1:

Begin bij 1 of begin bij 10, vul aan vanaf 8, ga terug in de rij.

Variatie 2:
Maak van lange stroken verschillende lengte stukjes strook. Doe dan bovenstaande oefening weer.

Variatie 3:
Geef alle kinderen een kaartje met een cijfer erop. Bijvoorbeeld van 1 t/m 20. Als een getal te moeilijk is voor een kind, zeg je welk cijfer het kind heeft. Nu moeten de kinderen met hun cijfer in een kring komen zitten. Jij wilt cijfer 1 naast je hebben en cijfer 20. Laat de kinderen het maar regelen. Zou het lukken?

Variatie 4:
Maak kaartjes met antwoorden van de  tafels,
maak kaartjes met breuken,
maak kaartjes met breuken en 10delige breuken door elkaar heen,
maak kaartjes met grotere getallen( hoeft niet perse op een volgend te zijn)

Variatie 5:
Je kunt ook kaartjes gebruiken uit Take 5 of Take 10!

  

dinsdag 8 oktober 2013

Rekenspel 14 Tik tik tik

Groep:             1+,2, -3
Materiaal:        geen, evt blokjes, papier en een potlood

Domein:           getallen
Doel:                inoefenen van getallen
Vorm:               klassikaal, kleine kring, tweetallen 
Kinderen zitten in de kring. Een kind zit in het midden. Een ander kind tik zachtjes op de rug van het kind dat zit. Hoeveel tikjes heeft het gevoeld?
Kinderen kunnen dit spel ook in tweetallen spelen.

Variatie:
*Een kind doet zijn ogen dicht en het andere kind schrijft een getal op de rug van het kind dat zijn ogen dicht heeft.

*Geef het "voelende" kind een bakje met blokjes. Het "voelende" kind legt een blokje voor elk tikje dat het voelt.

*Laat het "voelende" kind turven hoeveel tikjes het voelt!!


maandag 7 oktober 2013

Feestje: 1000 views

Vanaf 1 september bezig met dit blog! Met veel plezier. Leuk om te zien dat veel mensen interesse hebben. Met dit blog wil ik bereiken dat kinderen actiever rekenen tijdens de les. Sommige spellen zijn geschikt als startopdracht. Andere voor de inoefenfase. Weer andere bij de verlengde instructie.
Heb jij ook ideeën: mail naar me en ik plaats je suggestie!

woensdag 2 oktober 2013

Rekenspel 13 Sommen - Estafette

Groep:             3 en hoger
Materiaal:        geen

Domein:           getallen
Doel:               vlot leren rekenen: automatiseren van formele sommen
Vorm:              klassikaal,


 

De leerkracht deelt de klas in twee groepen. Alle kinderen staan naast hun stoel. Alle kinderen uit de groep krijgen een nummer. Eerst speelt nummer één van de ene groep tegen nummer één van de andere groep. De leerkracht zegt een som en het kind dat de uitkomst het eerst en goed zegt blijft staan, de ander gaat zitten. Als het snelste kind het antwoord fout heeft moet hij gaan zitten en mag de ander als nog antwoorden. Als deze ook een fout antwoord geeft, dan moet dit kind óók gaan zitten. Daarna gaan de nummers twee van beide groepen tegen elkaar nu. Zo ga je door tot bij één van de groepen iedereen op zijn stoel zit. Dat is het einde van het spel. De andere groep heeft dan gewonnen. Bij een volgende keer spelen, worden de groepen anders verdeeld.
 
Tip:
* Maak het niveau bij het begin niet te moeilijk. Voer het niveau geleidelijk op!

* Om het plezier in het spel te houden is tempo belangrijk
* Om alle kinderen actiever te laten zijn kun je kinderen mee laten schrijven op een wisbordje of knijperreeks.

Idee: @manja.weblog.nl