woensdag 25 februari 2015

Downloads

In dit weblog is ook een ook een pagina met allerlei downloads/links met informatie over rekenen in het basisonderwijs. De paginalink kunt u vinden in de rechterbalk tussen de Populaire berichten en Labels.
Dit weblog wordt heel goed gevolgd en er worden ook regelmatig nieuwe spellen aangeboden of vragen gesteld. Als u nog interessante links/ downloads weet, tip me dan. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat er een up to date lijst ontstaat! 
zondag 22 februari 2015

Rekenspel 87 Vliegenmepperspel

Groep:            1+,2, 3
Materiaal:       vliegermeppers, kaartjes met getallen of sommen
Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip, eenvoudige bewerkingen, tafels
Vorm:              tweetallen
In deze verzameling met spellen mag het vliegenmepperspel zeker niet ontbreken. Inzetbaar bij alles wat je met kinderen wilt oefenen, van letters, tot getallen tot topografie! Laat kinderen die wat meer aankunnen sommen bedenken of woordenschat woorden. 

Teken bloemen op een groot vel papier. Schrijf in het hart van de bloem getallen tot 20. Geef het kind een vliegenmepper. Zeg een getal en laat het kind op het goede getal slaan. Kinderen kunnen dit eventueel ook zelf. Geef een kind getalkaartjes tot 20. Deze noemt het getal en de ander mept op het getal.

Variatie:
Teken stippen in de dobbelsteenstructuren en noem het getal. Lat het kind op het juiste aantal stippen slaan.


Variatie:
Speel het spel met 2 spelers. Een rode en groene mepper. Wie weet het snelst het antwoord?

Variatie:
Je kunt de kinderen op deze wijze ook sommen laten automatiseren. Voor sommenkaartjes: klik hier  Leg deze op een tafel of plak deze op een muur.


Tip:
* Je kunt zo ook tafels automatiseren.
* 
Je kunt de getallen/antwoorden op een vel papier schrijven, maar je kunt ook een stuk stof gebruiken. Je kunt dit dan vaker gebruiken.
* In plaats van een stuk papier kun  je de getallen ook met een uitwisbare stift op de deur schrijven.

woensdag 18 februari 2015

Spreuk 12

"Je wordt niet te oud om te spelen. Je wordt oud als je niet speelt."

Eric de Haan

woensdag 11 februari 2015

Rekenspel 86 Maak 10 met 4 op een rij

Groep:            3+, 4, 5, 6  
Materiaal:       een oud vier op een rijspel, bv van de kringloop.
                       op de rode en gele fiches schrijft u de getallen 1 tot en met 4               

Domein:          getallen
Doel:               ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en redeneren
Vorm:              tweetallen
Bij vier op een rij is het de bedoeling om 4 stenen van de eigen kleur (rood of geel) op een rij te krijgen. Dit mag diagonaal, horizontaal en verticaal. De kinderen moeten dus 4 stenen op een rij krijgen en dit doen ze door één voor één een zet te doen. Maar met 4 op een rij maak 10 het is nu niet alleen de bedoeling om vier op een rij te krijgen, maar ook met de stenen samen 10 te vormen.

Tip: 
Heb je geen vier op een rij spel? Geen probleem. Teken een speelveld van 7 bij 6 vakken op een stuk karton.. De vakken moeten zo groot zijn dat er een flessendop in past. Verzamel 21 rode doppen en 21 gele doppen.  Schrijf op de doppen de getallen 4, 3, 2, 1.

zondag 8 februari 2015

Miertje maniertje

Soms hebben kleuters moeite met de overgang van tellen naar het begrijpen dat het eigenlijk gaat om hoeveelheden. Fenna van Nes(2008) deed onderzoek naar de ontwikkeling van ruimtelijke en numerieke vaardigheden van kleuters. Vanuit dit onderzoek is een serie activiteiten ontwikkeld:  Miertje Maniertje, om jonge kinderen te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van hun ruimtelijk structureer vermogen. Deze zijn verzameld in de Maniertjesdoos


In de Maniertjesdoos zijn uitvergrote kaarten met vingerpatronen, grote dobbelstenen, uitvergrote kaarten met gestructureerde stipconfiguraties, eierdozen voor zes en tien eieren en kralenkettingen. De mier heeft zes poten (een fundamentele en bekende ruimtelijke structuur), de mier is sterk, kan wellicht een doos dragen, en mieren spreken jonge kinderen aan. Het verhaal was dat Miertje Maniertje zijn "maniertjes" met de klas wilde delen, omdat hij de kinderen wilde helpen manieren te vinden om een hoeveelheid handig te kunnen bepalen zonder de voorwerpen een-voor-een te hoeven te tellen.
Op de website Leraar 24 vind je een video van de 5 lessen.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DEZE LESSENSERIE
1. Rijke, betekenisvolle, motiverende context: Een spel
2. Concretiseren/mathematiseren: Vanuit het perspectief van het kind
3. Taal en wiskunde: Verschil tussen ‘tellen’ en ‘zien/weten hoeveel het er zijn’
4. Functionele waarde van wiskunde: Eigen oplossingen en structuren construeren
5. Interactie: Aan elkaar laten uitleggen en alle leerniveaus blijven betrekken

De activiteiten:
Activiteit 1: Maniertjesdoos
Activiteit 2: Eierdozen vullen
Activiteit 3: In optocht
Activiteit 4: Mierenhopen bouwen
Activiteit 5: Bloemen plukken 


Klik hier voor de uitgebreide beschrijving

Klik hier voor de video bij Leraar 24

donderdag 5 februari 2015

Rekenspel 85 Het oog van de meester

Groep:            2+ , 3, 4,   
Materiaal:       evenwichtsweegschaal: balans,
                       mogelijk zelf gemaakt van een “kledingknaapje”
                       evt. pot met knikkers of fiches, zakje bruine bonen, blokjes

Domein:          meten
Doel:               schatten,
                       k
unnen bepalen wel voorwerp lichter/zwaarder
                       is met behulp van een balans.  

Vorm:              tweetallenKinderen zoeken met een mandje in de klas 12 voorwerpen die ze kunnen wegen. Een van de kinderen pakt een voorwerp uit het mandje. Het andere kind pakt een ander voorwerp. Deze zegt: ik denk dat dit voorwerp: zwaarder, of lichter is dan jouw voorwerp. Vervolgens wordt het voorwerp gewogen met de weegschaal.  Het  tweede kind heeft gelijk of niet. Als het kind gelijk heeft mag het een fiche pakken. De beide voorwerpen doen nu niet meer mee. Vervolgens wisselen de kinderen van rol. Een kind pakt een voorwerp. Het andere pakt daarna een voorwerp en zegt of het voorwerp zwaarder of lichter is. Als het kind goed heeft, mag het een fiche pakken. Degene met de meeste fiches is de winnaar.

Variatie:
Kinderen zoeken in de klas 12 voorwerpen die ze kunnen wegen. Een van de kinderen pakt een voorwerp. Het andere kind schat hoe zwaar dit voorwerp is. De zwaarte van het voorwerp wordt bepaald aan de hand van bruine bonen of knikkers. Bv 8 knikkers. Als het kind een aantal goed heeft mag het een fiche pakken. Vervolgens wisselen de kinderen van rol. Een kind pakt een voorwerp. Het andere kind schat hoe zwaar dit voorwerp is. Als het kind het antwoordgoed heeft, mag het een fiche pakken.


zondag 1 februari 2015

Gezien op de NOT 2015: Rekenspelletjes voor kleutersTijdens de NOT 2015 presenteerde de SLO onder de titel Rekenspelletjes voor kleuters een publicatie met een serie rekenspellen voor jonge kinderen. Een mooie lijst met 25 spellen. De meeste kun je gewoon kopen in de speelgoedwinkel en kosten €8,00 tot €20,00 per stuk en een enkeling is te downloaden. 

Het mooie van de publicatie is de goede onderbouwing van de plaats van de spellen in het aanbod voor de kleuters. 

"Er zijn veel gezelschapsspelletjes op de markt waarin gerekend wordt en er zijn educatieve rekenspellen. De spellen in deze brochure zijn niet zomaar gekozen. Ze voldoen aan bepaalde voorwaarden die maken dat ze specifiek geschikt zijn om in te zetten bij de stimulering van de rekenontwikkeling van jonge kinderen. 

Het gaat om de volgende voorwaarden: 

 Kinderen vinden de spellen leuk. 
 De spellen werken aan specifieke rekendoelen (onderdelen van getalbegrip; bewerkingen, logisch denken en redeneren, ruimtelijke oriëntatie). Maar het rekenen is impliciet in het spel opgenomen. 
 Aan de rekendoelen wordt gericht gewerkt in het spel, ook al is dat niet expliciet. Het gaat dus niet om een spel dat de kinderen spelen en waarbij alleen aan het eind een puntentelling bijdraagt aan het rekenen. 
 De spelregels zijn in principe eenvoudig en beperkt. Kinderen kunnen ze ook goed aan elkaar uitleggen (zodat de leerkracht er niet veel extra tijd aan kwijt is). 
 De spellen duren niet lang, zodat ze passen bij de spanningsboog van jonge kinderen. Sommige spellen kosten zo weinig tijd, dat kinderen meer potjes na elkaar kunnen spelen. Of het spel kan aangepast worden zodat het in korte tijd gespeeld kan worden. 
 De spellen zijn wat materiaal betreft geschikt voor een klas met kinderen: stevige kwaliteit en niet te kleine onderdelen die gemakkelijk kwijt kunnen raken. 
 Ze zijn met z'n tweeën te spelen, en enkele zijn individueel te spelen, zodat de kans op groot rumoer beperkt is en het voor jonge kinderen goed overzichtelijk is. In een klas waar leerlingen gemotiveerd aan eigen werk bezig zijn, blijkt enig rumoer niet storend te werken! 
 De spellen zijn getest door kinderen en leerkrachten en positief beoordeeld als zinvolle bijdrage voor de rekenles. 
 Alle spellen bieden de mogelijkheid om beter te worden in het spel, en daarmee ook in de rekenvaardigheid die gevraagd wordt. Bij sommige spellen betekent dit dat kinderen door oefening beter en sneller worden, bij andere spellen dat hun inzicht vergroot bij vaker spelen of ze na herhaald spelen moeilijkere denkstrategieën zoeken en toepassen.
 De (meeste) spellen zijn ook in te zetten om de specifieke rekenvaardigheid bij kinderen te peilen en vervolgens te stimuleren. De spellen bieden aanleiding om op een informele manier na te gaan wat een kind kan, begrijpt en weet en hoe hij denkt en redeneert."

Bron: Rekenspelletjes voor kleuters SLO.

Klik hier voor de publicatie