woensdag 28 januari 2015

Rekenspel 84 Kraak de code

Groep:             4+,5, 6,7
Materiaal:        per kind 20 fiches of doppen als munt
Domein:           getallen
Doel:               getalbegrip tot 100
Vorm:              3 of 4 tallenDe kinderen krijgen de opdracht om de driecijferige code van de kluis te kraken. Een van de kinderen is de directeur van de bank en schrijft de code op een strook en legt deze op de kop. Andere kinderen mogen het getal niet zien.  Het spel is een eenvoudige 'insnoeringsopdracht' op een getallenlijn van 0-1000. Het kinderen kennen dus de driecijferige code niet, maar moeten in zo min mogelijk stappen de code zien te kraken. Elke keer dat een kind 'er naast' zit, verliest het 1 munt van de maximaal 20 te winnen munten door deze te geven aan de directeur van de bank. De meest optimale procedure is het continu 'in-tweeën-delen' van het nog resterende gebied. De bankdirecteur mag helpen bij het raden door bij ieder antwoord aan te geven of het te hoog of te laag is. Op deze manier kunnen de kinderen vrij snel tot het antwoord komen.


Variatie:
Getallen tot 100
Getallen tot 1000
Getallen tot 10000


zondag 25 januari 2015

Rekenspel 83 Zeeroverspel

Groep:             1, 2,3,
Materiaal:        sierstenen( evt. te koop bij bloemenwinkel of Action)

                        evt. een zeerovers cap met ooglap
Domein:           getallen
Doel:                tellen en herkennen van aantallen 
Vorm:               klassikaal of tweetallenU legt een aantal mooie stenen: "diamanten", op de tafel in de kring. Een van de kinderen is de zeerover. De andere kinderen doen hun ogen dicht. De zeerover haalt een paar diamanten weg. De kinderen doen hun ogen weer open. Hoeveel stenen zijn er geroofd? U kunt het spel wat extra aankleden door gebruik te maken van een 'echte" schatkist.

Als de kinderen het spel goed kennen, kan het evt .ook in tweetallen gespeeld worden.
Het spel gaat het zelfde als met de grote kring. Het verschil nu is dat u moet zorgen voor een grote pot met diamanten.  Minstens 10 extra, deze doet u in een schatkist. Als het kind dat moet zeggen hoeveel stenen er weg zijn het antwoord goed heeft, mag hij/zij een diamant pakken in zijn schatkist doen. Na 10 keer stopt het spel. Wie heeft de meeste diamanten gewonnen? Als kinderen het lastig vinden om te onthouden, maken ze een turflijstje. Een mooi stapje van concreet naar concreet/schematisch.


Variatie:
Dit spel kan natuurlijk ook met eikels. Met de kerst met kerstballen, met sinterklaas met pepernoten, met Pasen met eieren.....

dinsdag 20 januari 2015

Hulpwaaier Dyscalculie

Bij uitgeverij Pica is de Hulpwaaier Dyscalculie verschenen. Dyscalculie komt bij ongeveer 3% van de leerlingen voor.  Het onderwijs speelt een cruciale rol in het voortraject naar de diagnose van dyscalculie. De Hulpwaaier Dyscalculie is een handig naslagwerk voor scholen, professionals of voor gebruik thuis. In overzichtelijke items worden onderwerpen als de signalering, werken naar een diagnose en adviezen na de diagnose op een rijtje gezet. Ook worden er tips en adviezen gegeven over effectieve hulpmiddelen, bruikbare apps en een uitgebreide literatuurlijst met aanvullende informatie. Naar mijn idee erg praktisch en snel door te "waaieren".  Wil je  de inhoud wat nadrukkelijker bekijken, dan is de waaiervorm wat onhandig leesbaar. Er staat zoveel informatie in, dat door de compacte lay-out je veel moeite moet doen om dit te kunnen lezen. Dat is jammer van de goede inhoud!

Hulpwaaier Dyscalculie
Marjolein Naaktgeboren en Sonja Prins 
Heeft geen ISBN nummer. Is te bestellen bij www.uitgeverijpica.nl
zondag 18 januari 2015

Rekenspel 82 Mix en koppel met Romeinse cijfers

Groep:             7, 8
Materiaal:        30 kaartjes met  verschillende  Romeinse cijfers,
                        (evt. de normale notatie op de achterzijde)
                        30 kaartjes met de gewone getallen corresponderend
                        met de bovenstaande cijfers
Domein:           getalbegrip
 
Doel:                leren herkennen en gebruiken van de Romeinse cijfers
Vorm:               klassikaal twee-, drie- of viertallenWerkwijze:
Iedereen krijgt een kaartje met een Romeins cijfer of een gewoon getal


Mixen:

1. Iedereen loopt met de kaart in de hand rond, zoek iemand die ‘vrij’ is maak een  tweetal.
2. De een stelt een vraag die bij zijn kaart past, bv wat voor getal is dit of welke Romeinse notatie past bij dit getal, de ander antwoordt. De een bedankt de ander voor de bijdrage.
3. Wissel van rol, de ander stelt een vraag die bij zijn kaart. De partner antwoordt, de ander prijst/bedankt.
4. Nu komt het mixen: ruil van kaarten, neem afscheid en ga uit elkaar.
5. Je loopt nu met de kaart die de ander eerst had door de ruimte en je begint opnieuw bij stap 1.

De stappen 1 t/m 5 worden herhaald, tot de leerkracht een stopteken geeft (hou iemand in de gaten en wacht tot deze persoon ca 5x heeft gewisseld, of neem een maximum tijd). Dan hou je de kaart die je op dat moment hebt.

De leerkracht geeft aan dat er gekoppeld gaat worden: ‘Koppelen’.

Variatie:
Speel het rij spel( zie de regels van Rekenspel nummer 15)

Variatie:
Spel binnen en buiten kring
1. De kinderen staan in de klas in een grote kring .
2. Kinderen vormen koppels.
Bij ieder koppel staat één leerling aan de binnenkant van de cirkel met het gezicht naar zijn of haar partner aan de buitenkant. De klas staat nu in twee even grote cirkels.
3. Vragen stellen. De kinderen van de binnen kring krijgen een kaartje met een Romeins geschreven getal. De kinderen in de binnenkring stellen een vraag (wat  betekent dit getal); de kinderen in de buitenkring geven antwoord. Binnenkringleerlingen prijzen of coachen. (Alternatief: de leerkracht stelt een vraag en wijst aan wie gaat antwoorden)
4. De partners wisselen van rol: de kinderen van de buitenkring hebben gewone getal kaartjes.
De buitenkringleerlingen vragen, luisteren en prijzen of coachen. Wanneer de vragenkaartjes variant wordt toegepast ruilen de gesprekspartners nu hun vragenkaartjes.
5. Roteren
Binnenkring of buitenkring leerlingen roteren met de klok mee naar een nieuwe partner. (De leerkracht kan aangeven hoe ver, bijvoorbeeld: "Ga drie plaatsen verder". De leerlingen kunnen "hardop meetellen" terwijl ze rouleren.)
Als u de indruk heeft dat de kinderen de getallen behoorlijk beheersen geeft u de opdracht om op zoek te gaan naar de buurgetallen.

Variatie:
Voor 2-tallen. Met een stopwatch.
Verdeel de kaartjes in twee gelijke stapels. ( 15 antwoordkaartjes en 15 cijferkaartjes)Zorg dat de kaartjes in elke rij wel passend zijn.
Dan drukt een kind de stopwatch in. De ander zorgt dat de alle kaartjes zo snel mogelijk worden voorzien van een antwoordkaartje. Als je klaar bent kijk je naar de tijd op de stopwatch. Wat is jouw tijd? Pak nu de andere stapel. Dan speel je het spel nog een keer. Kun je het nu sneller?

Dan wissel je van rol en de ander mag proberen. Het gaat steeds om het verbeteren van je eigen tijd!

I

1

XI

11

II

2

XII

12

III

3

XIII

13

IV

4

XIV

14

V

5

XV

15

VI

6

XVI

16

VII

7

LXI

61

VIII

8

XXI

21

IX

9

CXL

140

X

10

CLXV

165

XVII

17

DCX

610

DLIV

554

DLVII

557

LV

55

CX

110

CCLIII

253

DCLXXII

672

LXXXVI

86

CXV

115

XLII

42

MLI

1051

CCCXXI

321

MCDXXV

1675

LXIV

64

LXXI

71

D LXIV

564

CCCXXI

321

CDLXXII

472

DCCCXXI

821

DCXLIX

649

DCCLXV

765

CCCLXXXI

381

CDLIII

453

MCDLXXVI

1476

MMCCCXLIX

2349

MMMCMLXXXI

3981

MMMMDXCVIII

4598