zondag 27 november 2016

Tip voor Sinterklaas.... Jakkiebak! Kippenkak!

Getipt door een enthousiaste cursist: Jakkiebak! Kippenkak! Een leuk spel waarmee je ondertussen de rekenvaardigheden automatiseert! 

Jakkiebak Kippenkak is een originele Memory-variant: de spelers zijn kippen op een rond parcours, bestaande uit tegels met daarop een aan kippen gerelateerde afbeelding. 
In het midden van dit parcours liggen een twaalftal verdekte afbeeldingen. Nu is het zaak om de voor jouw kip liggende afbeelding te vinden tussen de twaalf verdekte afbeeldingen: heb je het goed dan mag je een stap verder en mag weer op zoek naar de volgende voor je liggende afbeelding. 
Elke kip heeft een veer in zijn kont en, je raadt het al, het is de bedoeling om alle deelnemende kippen op het parcours in te halen en dus al hun veren af te pakken. Winnaar is degene die als eerste alle veren weet te bemachtigen.

Een mooi groepscadeautje voor de groepen 3 t/m 6.

Bron: www.spellenhoek.nl

Klik hier voor een videouitleg
woensdag 23 november 2016

Rekenspel 155 Sinterklaas De strijd om Scoorsteen

Een rekenspel gemaakt door kinderen: Evaly (12j), Kaja(11j) en Eva (11j) n.a.v. het boek "De Strijd om de Scoorsteen" van Wesley Snijder & Benjamin Chaud.
Een grappig boekje dat de jongens op onze school aanspreekt.
Groep:             5,6
Materiaal:        A4tjes met getallen onder de honderd (evt een rekenmachine)
Domein:          getallen
Doel:               het oefenen van de erbij sommen  met grotere getallen
Vorm:              met groepjes 


De meisjes hebben het boek voorgelezen aan de kinderen van groep 5/6. Vervolgens groepjes van twee kinderen gemaakt.
Op het plein hadden ze tegen de muur van de buren de a4tjes met willekeurige getallen gehangen in de vorm van een schoorsteen.

Het was de bedoeling dat de kinderen met de bal op de a4tjes zouden schieten en dan het gescoorde getal noteerden op het scoreblad. Het voetballen ging niet zo goed, maar met handballen kwamen ze ook een eind. Elk tweetal mocht 5x scoren. Na de sessies telden de tweetallen de scores op. Het tweetal met de hoogste score was de winnaar.

Een leuk bedacht spelletje, dat met veel verve door groep 5/6 werd gespeeld.

Tip:
Een variatie voor in het speellokaal kan ook. Hang aan elke sport van het wandrek een kaartje met een getal. Laat de kinderen met een pittenzaak scoren. Al naar gelang het niveau kunnen kinderen bijvoorbeeld fiches in een potje doen. Bijvoorbeeld: als je 3 gooit mag je 3 fiches in het pot je doen. Na afloop worden de fiches geteld.

Klik hier voor de digitale versie van het boek


donderdag 10 november 2016

100.000 views.........Een feestje waard!


In september 2013 ben ik dit blog begonnen, om zo een aanzet te geven tot een meer dynamischer vorm van oefenen tijdens de rekenles. 
Ik vind het geweldig dat zoveel mensen het blog hebben gevonden en er een kijkje opnemen! Ik krijg er veel reacties op en zie dat het blog in een behoefte voorziet. Het blog is mijn hobby en het leuk als veel mensen deze waarderen. Ik heb nog veel materiaal om te delen! Deze mijlpaal geeft me een boost om er mee door te gaan!

Kookwekker of timetimer?

Getipt door een collega. €6,95 bij de Blokker. Mooi compact en degelijk. Met een magneet aan de achterzijde voor ophangen aan een whiteboard of kast of zo. Enige nadeel, hij tikt zachtjes..........  Bij een toets of stilwerktijd niet zo geschikt.


woensdag 2 november 2016

Voor SONedutraining ben ik docent rekenen. In de maanden november /december geef ik onderstaande cursussen:


Op 8 november a.s. in Doetinchem om 14.30 uur
Het belang van automatiseren en memoriseren


Veel kinderen lopen in de bovenbouw tegen problemen met rekenen aan. De rekenvaardigheden worden complexer en niet alle kinderen hebben de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) even goed geautomatiseerd en/of zelfs gememoriseerd, terwijl dit de basis is voor het verdere rekenen. Daarom is het van belang juist in de middenbouw veel aandacht te besteden aan automatiseren en memoriseren. Deze dag gaan we in op de begrippen automatiseren en memoriseren en wat u als leerkracht kunt doen om deze processen goed te laten verlopen

Voor meer info klik hier

Op 15 november a.s. in Utrecht
Rekenbeleid en het protocol ERWD

Het protocol ERWD is inmiddels redelijk bekend in het basisonderwijs. Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenonderwijs en planmatig
werken aan verbetering van het rekenonderwijs op school, groeps- en kindniveau. In de cursus gaan we aan de slag met het begrip goed rekenonderwijs, verbetertips en het ontwikkelen van rekenbeleid op uw school. Het protocol ERWD wordt daarin opgenomen.

Voor meer info klik hier

Op 29 november a.s. in Doetinchem om 14.30 uur
Rekenverschillen in de bovenbouw

In de bovenbouw worden de verschillen groter. De leerstof van de ene groep blijkt voor sommige kinderen echt te moeilijk. Zij kunnen de hoge moeilijkheidsgraad en het tempo niet bijbenen. De andere groep vraagt om meer uitdaging. Hoe geeft u als leerkracht vorm aan deze discrepantie in uw groep? In deze studiedag gaan we in op de onderwijsbehoeften van deze groepen en ontvangt u handreikingen om dit te organiseren.

Voor meer info klik hier


Op 13 december a.s. in Doetinchem
Boeiend rekenen met kleuters

Jonge kinderen komen al heel jong in aanraking met getallen en hoeveelheden. Vandaar uit ontstaat langzamerhand het bewustzijn voor cijfers en rekenen. Door een rijke  uitnodigende omgeving leren kinderen dit spelenderwijs. Het is van belang dat de leerkracht weet hoe zij aanbod en omgeving goed kan afstemmen op de ontwikkeling van jonge kinderen. Getalbegrip is een van de belangrijkste domeinen. Daarmee leggen ze het fundament voor hun verdere rekenloopbaan. Uw inzicht, vaardigheden en activiteiten maken het verschil voor de rekenvaardigheid van kinderen.

Voor meer info klik hier

Op 15 december a.s. in Doetinchem
Meten en meetkunde in de kleutergroepen

Meten en meetkunde zijn vaak onderbelicht in het onderwijsaanbod in de kleutergroepen. Terwijl jonge kinderen in het dagelijkse leven juist veelvuldig in aanraking komen met belangrijke rekenervaringen op dit gebied. Dit vraagt een andere rekendidactiek dan bij het ontwikkelen van getalbegrip. In een kleutergroep zijn veel dagelijkse momenten om met jonge kinderen te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren en te ervaren. Het gaat om verwonderen en ontdekken.

Voor meer info klik hier