zondag 30 maart 2014

Rekenspel 50 De kroon van de koning

Groep:             1+,2,3
Materiaal:        aantal oranje doppen, of "gouden" kroonkurken in een pot,

                        speelborden, dobbelsteen waar de 5 en 6 zijn  
                        afgeplakt met een (oranje) stip
                        evt een zandloper of stopwatch 
Domein:          getallen
Doel:               
splitsen
Vorm:              kleine kring of in twee- of drietallenElk kind heeft een speelbord met kroon voor zich. Kind 1 gooit de eerste keer de dobbelsteen. Gooit het een 1 dan mag het 1 dop uit de pot pakken en op een van de punten van de kroon leggen. ( Gooit het bv. een 2 dan mag het 2 doppen leggen.) Dan mag het volgende kind. 
Als alle kinderen geweest zijn, gooien ze weer met de dobbelsteen. Nu mogen ze alleen doppen pakken als ze precies het aantal hebben gegooid om het getal 5 te maken op de kroon met de doppen die er al liggen en de ogen van de dobbelsteen.
Is de kroon compleet, dan mag het kind 1 dop houden. De rest van de doppen moet het weer in de pot doen. Het spel gaat dan opnieuw verder: eerst een getal gooien en opleggen en in de volgende ronde aanvullen als je het juiste aantal gooit met de dobbelsteen. Gooi je misschien een oranje stip? Dan heb je geluk en mag je een dop pakken en houden! 

Wie heeft na 5 minuten spelen de meeste doppen verzameld?

Klik voor het speelbord voor de kroon met 5 hier
Klik voor het speelbord voor de kroon met 4 hier

Tip:
Misschien kun je ook een kroon van 6,7,of 8 punten tekenen.

Tip:
Dit spel kan je ook spelen als verjaardagsspel!  Maar ook met een mandje. Je speelt dan bv met chocolade eieren!

vrijdag 28 maart 2014

Bijna 50 rekenspellen!!!!!

Het volgende rekenspel wordt Rekenspel nummer 50!  Al 50 zinvolle, maar eenvoudige uit te voeren spellen! Inmiddels hebben veel leerkrachten het weblog gevonden. Maar er kunnen altijd meer bij! Geef de link door en laat kinderen genieten van de spellen uit dit weblog.  Als u zelf nog een spel heeft, neem contact met me op dan plaats ik uw spel ook, zodat dit weblog uitgroeit tot een waardevolle verzamel "bak" van geschikte spellen. Bruikbaar en toegankelijk voor iedereen!

Op naar de volgende 50! 

woensdag 26 maart 2014

Familie Poen uit de Kringloopwinkel

In de kringloopwinkel vond ik dit spel voor €0,75. Leuk, want in de winkel kost dit spel €7,95 tot €12,95. Bij Familie Poen ontvangt degene die als eerste zijn kaarten kwijt is geld van zijn tegenspelers. Zo worden de munten over en weer geschoven, totdat één van de spelers geen geld meer heeft. 
Zodra een kind al zijn geld  kwijt is, tellen de spelers de waarde van hun munten bij elkaar op. Het kind die dan het meeste geld heeft, mag zich de winnaar van het spel noemen.  

Klik hier voor de link van de spelregels.


Tip:
Dit spel kan je ook makkelijk zelf maken. Je gebruikt het speelgeld van je rekenmateriaal en maakt zelf van 6 verschillende kleuren 6 kaartjes.  I.p.v. familie maak je gebruik van speelgoed. Laat kinderen zelf nadenken over de waarde en een inschaling maken.
Bijvoorbeeld:
0,50 euro =        pingpong pollen
1,25 euro =        2 tennisballen
2,50 euro =        springtouw
5 euro =             pingpongbatjes
10 euro =           tennisracket
20 euro =           leren voetbal

Maar andere voorbeelden kunnen natuurlijk ook!zondag 23 maart 2014

Rekenspel 49 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, de vorm is......

Groep:             1+,2
Materiaal:        meetkundige vormen liefst driedimensionaal

Domein:           meetkunde
Doel:                het herkennen en benoemen van  meetkundige vormen
Vorm:               klassikaal, kleine kring,
Bespreek eerst een aantal meetkundige vormen.
Speel dan het spel  ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de vorm is ….’ met voorwerpen uit de klas die bepaalde vormen hebben. Als leerkracht noem jij een vorm en laat de kinderen zoeken. Als het spel goed bekend is, kunnen kinderen de beurt krijgen..
Variatie:
Speel met jonge kinderen het spel; ik zie wat jij niet ziet, de kleur is: ......  Kleuren vallen bij de kleutergroepen onder de leerlijn meten en meetkunde
Bron: Clements, D.H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach. New York: Routledge.

woensdag 19 maart 2014

Rekenspel 48 Getallenreeksen

Groep:             4,5,6,7,8
Materiaal:        papier en potlood
Domein:          getallen,
Doel:               omgaan met de getallenrij,

                       automatiseren van bewerkingen als optellen en aftrekken
                       beredeneren
 Vorm:            klassikaal of tafelgroepje
3    -   6   -   10  -   8   - 11   -   15   -   13De leerkracht of als de kinderen gewend zijn aan het spel, een kind, begint te tellen met sprongen. Je kunt starten met bijvoorbeeld een simpele getallenreeks zoals 103 – 105 – 107 en geeft de reeks door aan een ander. De volgende noemt de volgende drie getallen en geeft de reeks weer door aan een ander. Naar eigen inzicht kan de moeilijkheidsgraad verhoogd worden. Zo kun je denken aan een reeks waarbij er wisselend 4 opgeteld, 2 afgetrokken en 5 bijgeteld moeten worden zoals in 500 – 504 – 502 – 507 etc. De reeks stopt bij een fout antwoord. Dan wordt een nieuwe reeks ingezet. Je kunt dit spel goed inzetten als startopdracht!


Tip:
Je kunt de andere kinderen ook de antwoorden laten opschrijven om ze actiever te betrekken bij de activiteit.


Tip:
Voor jonge kinderen die wat meer aankunnen is dit ook geschikt. Laat een kind ontwerpen en de andere ontsleutelen.
Idee: @manja.weblog.nl

zondag 16 maart 2014

Spel in de Rekenles: uit het tijdschrift Volgens Bartjens

In het tijdschrift Volgens Bartjens, een praktisch tijdschrift rond rekenonderwijs voor studenten en leraren die werken met leerlingen van 4 tot 14 jaar, staat een vaste rubriek 'Spel in de rekenles'.
In ieder nummer staat een beschrijving, geschreven door Anneke Noteboom, van een spel dat verkrijgbaar is in winkels en dat specifiek geschikt is als rijke bijdrage aan de rekenlessen in de basisschool.
Elk artikel geeft een korte beschrijving van het spel, wat er aan rekenen-wiskunde aan de orde komt, wat het voor leraren betekent en hoe leerlingen in de praktijk het spel vinden. Daarnaast wordt informatie gegeven over de prijs, verkooppunten en voor welke leerjaren het geschikt is.


Op de site van de SLO vindt u een overzichtslijst met deze spellen. U kunt daar het artikel uit Volgens Bartjens downloaden.

Klik voor de link hier

woensdag 12 maart 2014

Rekenspel 47 Waar is het pakje verstopt?

Groep:            1,2,3
Materiaal:       een mooi ingepakt pakje,

                       maar het kan ook iets anders zijn, passend bij het thema
Domein:          meetkunde
Doel:               oriënteren
Vorm:              klassikaal, groepjesZorg voor een mooi pakje en verstop dit samen met de kinderen, terwijl een of twee kinderen (de zoekers) samen op de gang wachten. Daarna komen de zoekers binnen. De zoekers mogen op zoek gaan naar het pakje. Ze mogen vragen stellen aan de kinderen. Deze geven tips: het ligt achter in de klas, voor het aanrecht langs lopen en bij het raam.

Als de kinderen het spel goed kennen, dan kunnen ze het spel zelf spelen in een klein groepje.

Tip:
Met sint zorgt u voor een sinterklaaspakjes en met Valentijn voor een mooi rood pakje. Een met Pasen verstopt u een ei!

Variatie:
Teken met de kinderen samen een plattegrond van de klas. Plastificeer deze! Laat kinderen het pakje verstoppen. Met een uitwasbare stift tekenen ze de plek op de plattegrond. De zoekers mogen nu met de plattegrond in de hand het pakje zoeken.

Tip:
Dit spel kun je ook buiten spelen.

zondag 9 maart 2014

Rekenspel 46 Regendruppelspel

Groep:             1+,2
Materiaal:        blik(ken) en enkele knikkers

Domein:           getallen
Doel:                inoefenen van getallen
Vorm:               klassikaal, kleine kring, tweetallen

De leerkracht gooit - zonder dat de kinderen het zien - een voor een, knikkers in een blik. Hoeveel druppels horen de kinderen vallen?

Variatie:
Kinderen kunnen dit spel ook in tweetallen spelen. De een laat de knikkers vallen, de ander telt.

Variatie:
Dit hoeft niet per se met een blik gespeeld te worden; het kan op elk oppervlak waarop de vallende knikkers een druppelend geluid maken.


zaterdag 1 maart 2014

Spreuk 6

“Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is spelen essentieel. Spelen is een manier om de wereld te ontdekken en te leren hanteren. Via spelen ontdekken ze hun eigen kunnen en eigen grenzen. Spel en samenspel biedt kinderen mogelijkheden om hun emoties te uiten en te experimenteren met sociale vaardigheden. Daarvoor is een uitdagende, stimulerende omgeving nodig. Kinderen moeten de vrijheid krijgen om zelf te ontdekken, daarbij ondersteund door volwassenen.”

Utrecht 2011, Beschouwing over spel!