woensdag 30 oktober 2019

Rekenspelletjes bij het Rad van fortuin van Ikea

Met dit Rad van fortuin kun je zoveel spelletjes bedenken! De moeite waard voor elke groep.Kleuters:
Tip 1: Plak de cijfers van 1 tot en met 12 op het rad. Draai aan het rad en laat kinderen net zoveel ... zoeken in de klas als het gedraaide getal.

Tip 2:
Laat de kinderen het rad draaien. Tel verder vanaf het getal van het rad stopt. Tel terug vanaf dit getal.

Tip 3:
Laat de kinderen het rad draaien. Sta net zoveel tellen op een been als het gedraaide getal.

Tip 4:
Plak de getallen tot ... op het rad. geef de kinderen een blad met vakjes. Laat ze hun eigen bingo kaart maken door ze daarin cijfers te laten schrijven. Draai het rad? Wie heeft het eerst bingo.

Tip 5:
Plak de getallen tot op het rad. Leg kaartjes met de getallen tot ... voor het rad. Draai het rad. Degene die aan de beurt is mag het getalkaartje pakken. Dan mag de volgende. Als alle kaartjes weg zijn, worden de kaartjes geteld. Wie heeft de meeste kaartjes?

Tip 6:
Oefening 5 maar dan met de structuren.  dobbelsteen of vingers.

Groep 3/4:

Tip 1:
Laat de kinderen het rad twee keer draaien. Met deze twee getallen maken ze een plus- of erafsom, net wat jij aangeeft. Laat de kinderen de som opschrijven en uitrekenen, op bijvoorbeeld een wisbordje. Dit kan ook goed in tweetallen. De één draait een som voor de ander.

Tip 2:
Plak kaartjes met getallen door elkaar heen op het rad van fortuin. Laat de kinderen een keer draaien.  Laat ze de buurgetallen opschrijven bijvoorbeeld een wisbordje. Dit kan ook goed in tweetallen. De één draait, de ander schrijft.

Tip 3:
Plak de antwoorden van een tafel  op het rad. Geef de kinderen een blad met vakjes. Laat ze hun eigen bingo kaart maken door ze daarin antwoorden van de tafels te laten schrijven. Draai het rad? Wie heeft het eerst bingo/

zondag 27 oktober 2019

Rekenspel 243 Tafels leren door ballen te werpen

Groep:            4,5
Materiaal:       
bal

Domein:          getallen
Doel:              tafels

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderen, klassikaal
De leerkracht spreekt een tafel af en gooit een bal naar een kind. Deze begint met bv getal 3 en gooit de bal naar de volgende en die zegt 6, de bal wordt gegooid en de volgende zegt 9.
Als een kind het antwoord niet weet, gaat het zitten. Na 3 beurten mag het weer gaan staan. Herhaal zo vaak als je wilt!

zondag 20 oktober 2019

Rekenspel 242 Hoe laat is het?

Groep:            4,5
Materiaal:       speelveld, voor elke kind fiches, elk kind een andere kleur 

                      en een dobbelsteen
Domein:          meten
Doel:              klokkijken

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderen

Het kind gooit met de dobbelsteen, kijkt in de rij die overeenkomt met de dobbelsteen en benoemt de meest linkse klok van de rij. De andere kinderen controleren of de tijd goed is benoemd. Als dat zo is, mag het kind een fiche op deze klok leggen. Nu is het volgende kind aan de beurt. Deze gooit weer met de dobbelsteen en benoemt de tijd in deze rij. Het kind die een rij sluit krijgt een punt. Als alle rijen vol zijn, wordt er bekeken welk kind de meeste rijen heeft gesloten. Deze is de winnaar van het spel.

Klik hier voor het werkblad

woensdag 16 oktober 2019

Leren klokkijken

Klok leren kijken vinden sommige kinderen heel erg moeilijk. Op de site van Heutink staan een aantal leuke spelvormen om klok leren kijken leuker te maken. Gemaakt door meester Sander en juf Sanne. Met veel tips voor leerkrachten en ouders. klik hier voor de link

zondag 13 oktober 2019

Rekenspel 241 Vliegtuigspel

Groep:            4,5
Materiaal:      geplastificeerd spelbord met stift, stopwatch, 

Domein:         getallen
Doel:              tafels

Vorm:             groepjes van 2 kinderen
Een kind tekent en heeft de stift. Het andere kind heeft de stopwatch. De kinderen spreken de tafel af die ze gaan oefenen. Het kind met de stopwatch geeft de starttijd aan en zo snel mogelijk gaat het kind van landingsplaats naar landingsplaats. Hoe snel is het kind op het vliegveld? Dan mag het andere kind. We was het snelst naar de andere kant?

Tip: geef het kind met de stopwatch twee fiches. Deze mag het gaande het spel op een steen leggen. Dan mag het kind hier niet meer op springen.

Klik hier voor het bordspel

woensdag 9 oktober 2019

Spreuk 36

"Spel", zo zei El’konin,  "is voor jonge kinderen de dominante activiteit. In hun spel halen kinderen en leerkrachten de hen omringende sociaal-culturele werkelijkheid binnen."woensdag 2 oktober 2019

Inlog of delen aanvragen

Veel mensen vragen of ik ze kan koppelen aan een spelbestand. Nu zijn er scholengroepen waarbij hun digitale schoolomgeving dit niet toestaat.  Als je me mailt met een prive adres kan dit wel.

Je kunt ook een mail ontvangen met het wekelijkse spel. De aanvraag hiervoor belandt wel eens in de spam. Als je dus geen reactie krijgt van Rekenen is top, dan moet je even in de spambox kijken.

Mail me rustig als je vragen hebt. Veel succes!