woensdag 31 januari 2018

Stuitereieren

Pasen is vroeg dit jaar. Zeker bij de Action.  Altijd handig bij allerlei spellen.  Ze lijken zo echt... De meeste mensen zijn nog niet in Paasstemming, dus je kunt nu je slag slaan!zondag 28 januari 2018

Rekenspel 191 Tafels stuiten Tafels oefenen met de bal

Groep:              4,5
Materiaal:        
De antwoorden van de tafels op 10 blaadjes
                       Een blad met tafelsommen en antwoorden.
                      1 goed stuitende bal
                       Stopwach/zandloper
Domein:           getallen
Doel:                 tafels oefenen
Vorm:                2 kinderenPlak de antwoorden van de tafels kriskras op de muur. Een kind leest de tafelsommen voor en de ander gooit de bal naar het kaartje met de antwoorden. Is het goede antwoord geraakt, dan heeft de gooier een punt. Zet de stopwach op 2 minuten. Hoeveel punten had de gooier? Dan wordt er geruild en mag het volgende kind gooien.
Wie had de meeste punten?

Variatie:
Kinderen kunnen het spel vaker spelen en dan gaat het erom dat het kind zich zelf verbeterd.


donderdag 25 januari 2018

Wanneer de CITO-lvs toetsen zijn afgerond is het vaak handig om een analyse te maken van de fouten. Door te onderzoeken in welke categorieën een leerling fouten maakt kun je je onderwijs beter aanpassen aan de leerling. Uiteraard naast het gebruik van het drielsagmodel tijdens je lessen en je verlengde instructie, zodat je ziet waar de hapering bij de kinderen begint.

De makers van Nieuw leren hebben op hun website een tool staan om een Cito-analyse te maken. Zowel van de oude als van de 3.0 toetsen.
"Om het maken van deze analyse wat handiger te maken hebben we een tooltje ontwikkeld waarmee je per leerling makkelijk kunt zien hoeveel procent een leerling verkeerd heeft gemaakt bij elke categorie. We vermelden ook het aantal sommen in die categorie zodat je een goed beeld krijgt van hoe de leerling de CITO heeft gemaakt."

Bron: www.nieuwleren.nl/

Klik hier voor de link.

zondag 21 januari 2018

Rekenspel 190 Een verschil

Groep:              1,2
Materiaal:        logiblocs
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 herkennen van eigenschappen van vormen, logisch redeneren
Vorm:                groepje kinderen

Een mooi spel met de vertrouwde logic blocs. Je oefent ondertussen ook mooi een aantal executieve functies. Plannen, organiseren, tegen je verlies kunnen, inhibitie regulatie. Een zeer zinvol spel! Het lijkt wel wat op het spel Set, maar dan een eenvoudige versie.

Elk kind krijgt een aantal verschillende logic blocs. Bv 4 of 5. In het midden van de kring leg je een blok neer. Bijvoorbeeld een blauwe, dunne, rechthoek. Het volgende kind mag een vorm aan leggen, mits deze 1 verschil heeft. Bijvoorbeeld een rechthoek geel, een rechthoek blauwe, blauwe cirkel dik. Lukt dat niet dan moet hij een beurt overslaan. Degene die het eerst alle blokken kwijt is, heeft gewonnen.
Zie hier een voorbeeld. Het heeft wel wat weg van het spelletje Set.

Je kunt het niet goed zien op de foto, maar het gaat om een dikke gele rechthoek en een dunne gele rechthoek!donderdag 18 januari 2018

Gelezen: "Rekenprestaties verschillen weining'

Gelezen: "Rekenprestaties verschillen weining'In Primaonderwijs, het blad dat regelmatig op basisscholen wordt verspreid ,stond een artikel over de rekenprestaties.

‘Rekenprestaties verschillen weinig’
De verschillen tussen Nederlandse basisschoolleerlingen op het gebied van rekenprestaties zijn maar voor een klein deel toe te schrijven aan het rekenonderwijs dat zij krijgen op school. Dat stelt een overzichtsstudie van de Universiteit Leiden.

‘Rekenonderwijs van kwaliteit’
Volgens onderzoekster Marian Hickendorff past de conclusie bij het huidige beeld van relatief kleine verschillen in rekenprestaties in Nederland: ‘zwakke rekenaars zijn best wel sterk, maar sterke rekenaars halen geen topniveau’. ‘Dat de verschillen tussen de scholen gering zijn betekent niet dat scholen geen invloed kunnen hebben, maar laat vooral zien dat in de huidige situatie scholen erin slagen rekenonderwijs van een goede basiskwaliteit te leveren’, aldus Hickendorff.

Lees meer: Klik hier voor de link voor het hele artikel.

zondag 14 januari 2018

Rekenspel 189 Zwarte schapen witte schapen

Groep:              1,2
Materiaal:        10 kaartje met witte schapen en 10 kaartjes met zwarte schapen
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 herkennen van patronen
Vorm:                tweetal
1. Alle kinderen krijgen evenveel, dezelfde schapenkaarten.
2. Kind 1 legt een patroon van schapen. (Bijv. zw-zw-wit-zw)
3. Kind 2 bekijkt het patroon en draait zich om en legt met zijn
kaarten hetzelfde patroon
4. De twee patronen worden vergeleken. Is het goed dan verdient
kind 2 een fiche 
5. Het eerste kind met 5 fiches wint

Bron: onbekend

Variatie: kan met allerlei verschillende onderwerpen

Klik hier voor een blad met schapen

woensdag 10 januari 2018

Spel goed voor het stimuleren van executieve functies

In november 2014 heb ik al eens een artikel geschreven over het belang van trainen van de executieve functies door spel. Om het geheugen op te frissen:

"Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige effecten. We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen uit het verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst. Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden, het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken."

Over welke 11 functies hebben we het precies:

Respons-inhibitie:nadenken voordat je iets doet.
Werkgeheugen:informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
Organisatie: informatie en materialen ordenen.
Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.Het mooie is dat ze te trainen zijn bij jonge kinderen door spel.
Op de site van de SLO staat nu precies welke functie getraind wordt door welk spel.
Een voorbeeld:

Spellen:  (specifiek voor kleuters)
Rupsenspel
Wie het meeste gooit!
Halli Galli
Muizenrace
Welke hoort erbij?
Grabbelen
Alle tien gezien!
Speed Cups
Vlotte geesten
Make 7
Quarto
Da Vinci Code
Granny Apples
Duo Tien!

Andere spellen:  (verschillende leeftijdsgroepen)
Kakkerlakkensalade/Kakkerlakkensoep
Tarantula Tango
Confusion
Jungle Speed
Rood wit blauw
Thinkfun spellen
Tricoda

Download hier in PDF het overzicht

http://jongekind.slo.nl/informatieplein/executieve-functies

Klik hier voor de site van de SLO

zondag 7 januari 2018

Rekenspel 185 Potje Veertien

Groep:              3,4
Materiaal:        dobbelsteen, fiches, eitjes , kastanjes... voor elk kind 6, kladpapier
Domein:           getallen
Doel:                 optellen en aftrekken tot 14
Vorm:                groepje van 4


De fiches worden verdeeld. Elk kind doet 1 fiches in de pot. Het is de bedoeling dat de kinderen individueel tot 14 gooien. Het eerste kind werpt de dobbelsteen. Het gooit bv 5 en noteert 5 op zijn kladblaadje. Het volgende kind mag nu. Als een van de kinderen 14 bereikt, dan krijgt de winnaar de pot! Alle kinderen leggen opnieuw een fiches in. Gaat een kind over de 14 heen, dan moet het weer terug gooien. Net zo lang hij precies op de 14 uitkomt. 

In plaats van 14 kan ook een ander getal worden gekozen.

donderdag 4 januari 2018

Rekenpuzzels en breinkrakers

Voor in de vakantie:

Gevonden op Volgens Bartjens. Wel al wat ouder, maar nog steeds leuk om te gebruiken.


NVORWO heeft in 2002 ter ere van een jubileum boekjes met rekenpuzzels en breinkrakers uitgebracht. Het zijn boekjes voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 met de mooiste rekenpuzzels uit diverse rekenmethodes, aangevuld met opgaven uit de rekenrubriek Het Ei van Columbus uit het tijdschrift Volgens Bartjens.Puzzelboekje voor groep 3-4

Klik hier voor het boekje

Klik hier voor de antwoorden

Puzzelboekje voor groep 5-6

Klik hier voor het boekje

Klik hier voor de antwoorden