zondag 29 mei 2016

Rekenspel 137 Landje pik

Groep:             4 t/m 8 afhankelijk van het speelveld
Materiaal:        werkblad klik hier

Domein:           getallen
Doel:                oefenen van  basisbewerkingen
Vorm:               in tweetallen of in een groepje twee tegen twee


Het is de bedoeling dat de kinderen beurtelings zoveel mogelijk landjes veroveren. Dat gaat als volgt:
Eén van de kinderen streept een getal aan in het getallenblok dat zich voor het speelveld bevindt. Dat getal is het landjepikgetal voor het andere kind. Die gaat op zoek naar drie aan elkaar grenzende getallen(landjes) die samen het landjepikgetal kunnen vormen. Dat gaat op de manier van het 24-game via optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met een tussen uitkomst mag verder gerekend worden.

Het gevonden drielandjesgebied wordt gemarkeerd en de jacht op meer gebieden wordt voortgezet totdat de afgesproken tijd om is. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Klik hier voor een werkblad met doelgetallen tot 20
Klik hier voor een werkblad met de doelgetallen tot 10

woensdag 18 mei 2016

Rekenspel 136 Verdraaide 66!

Groep:             4,5,6
Materiaal:        drie dobbelstenen

Domein:           getallen
Doel:                oefenen van  basisbewerkingen tot 100
Vorm:               in tweetallen of meer


De kinderen gooien om de beurt de drie stenen op. Het gegooide aantal wordt per worp genoteerd. Als het getal 60 wordt overschreden, mag de volgende speler met een dobbelsteen verder spelen. Is het getal 66 overschreden, dan wordt er terug geteld. Het getal 66 moet exact worden bereikt! Het kind dat het getal 66 exact bereikt is de winnaar.

Naar een idee van het spel Verdraaide 66: Kaart-,dobbel-, en woordspellen  van de Bankgiroloterij

zondag 8 mei 2016

Door bewegen beter rekenen

Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Al na twee jaar boeken zij een leerwinst van 5 maanden. Dat ontdekten onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen tijdens het experiment ‘Fit & Vaardig op school’. Bovendien concentreren leerlingen zich na de Fit & Vaardigles beter op hun taken in de les erna.


Kinderen in het basisonderwijs zitten bijna de hele dag stil. Zou het niet mooi zijn als zij tijdens de les bewegen en daarmee ook hun schoolprestaties te verbeteren? Om dat uit te vinden ontwikkelden de onderzoekers het programma Fit & Vaardig. Zij onderzochten de effectiviteit daarvan in groep 4 en 5, in het kader van Onderwijs Bewijs, een project van het ministerie van OCW waarin via wetenschappelijke experimenten kennis wordt verzameld over wat wel en niet werkt.

Klik hier voor de link van NWO
Klik hier voor de verantwoording
Klik hier voor de link voor het you tube filmpje

zondag 1 mei 2016

Rekenspel 135 21 x 1

Groep:             1,2
Materiaal:        1 dobbelsteen

Domein:           getallen
Doel:                in een keer kunnen benoemen van dobbelsteen structuren

                        leren turven
Vorm:               in kleine groepjesEen mooi simpel spelletje voor een gemêleerde groep 1/2. De een kan de getallen van de dobbelsteen leren benoemen in een keer en de andere leert turven. De kinderen gooien om de beurt de dobbelsteen. Als er een 1 gegooid wordt mag deze geteld worden met het turflijstje. Het kind dat de 21 ste 1 gooit is de winnaar!

Naar een idee van het spel 21 x 1: Kaart-,dobbel-, en woordspellen  van de Bankgiroloterij