maandag 29 september 2014

Rekenspel 66 Vlaggenspel

Groep:             2,3
Materiaal:        grote papieren driehoekjes, 

                       al naar gelang de versie van het spel, in verschillende kleuren
                       waslijn en knijpers
                       evt. een time timer of zandloper
Domein:          getallen
Doel:               getallenlijn van 1 tot 20
Vorm:              tweetallen

Het thema van de Kinderboekenweek 2014  is Feest. Daarom een spel met vlaggetjes.

Schrijf op 40 vlaggetjes 2 x de getallen van 1 tot 20. Doe de vlaggetjes in een doos of zak. De kinderen mogen de vlaggen niet zien. Span een waslijn van een stuk elastiek. Hang nummer 1 op.  Om de beurt mogen de kinderen een vlaggetje pakken uit de tas of doos halen. Past is het een 2 dan mag het op gehangen. Wie heeft als eerste de waslijn vol?

Tip:
Je kunt ook bij een ander getal beginnen en dan links of rechts aan  laten passen.

Tip:
Bij jonge kinderen kunnen je 2 of verschillende kleuren in de tas of doos doen. Laat kinderen dan een patroon bedenken en afmaken.

Tip:
Ook op een verjaardag van een kind te spelen. Of op een juffendag!

Een prentenboek over feest? klik hier voor de digitale versie: Rikki is jarig.
zondag 28 september 2014

Rekenspel 65 Hoeveel knikkers in de fles?

Groep:             1+, 2,3,
Materiaal:        plastic fles en knikkers

Domein:           getallen
Doel:                schatten, tellen van aantallen, begrippen meer minder, meest 
Vorm:               klassikaal of tweetallenU laat een fles met knikkers zien. U vraagt aan de kinderen: hoeveel knikkers denk je dat er in de fles zitten. U laat dit eerst schatten. U schrijft de antwoorden van de kinderen zichtbaar op. Vervolgens telt u samen met een kind de knikkers. Om de kinderen actief te laten meedenken stopt u halverwege en vraagt u: wie van de kinderen kan gelijk hebben? En wie zeker niet? Dan telt het kind verder en de uitkomst wordt bekend.

U kunt ook met verschillende afmetingen van flessen werken.


Als de kinderen het principe kennen, kan het spel in 2 of 3 tallen worden gespeeld. Een van de kinderen doet een aantal knikkers in de fles. De andere kinderen schatten hoeveel knikkers er in de fles zitten. Ze schrijven hun antwoord op. Dan worden de knikkers geteld. Wie had het antwoord goed of zat er het dichtste bij? Deze mag een knikker uit de pot pakken. Na 5 keer wordt er gekeken wie van de kinderen de meeste antwoorden goed had!

zondag 21 september 2014

Rekenspel 64 Eitje

Groep:             4,5,6,
Materiaal:        eierdoos en pingpong bal

Domein:           getallen
Doel:                omgaan met getallen: optellen
Vorm:               groepje


In de kuiltjes van de eierdoos schrijft u cijfers: 5, 10, 15, 20, 25, 50.  De doos zetten we net voor een muur. Vanaf een afstand proberen de kinderen om de beurt het balletje in de doos te gooien en zo punten te halen. Is het een eitje, of niet? Hoeveel punten heb je gegooid?

Een spel dat ook prima in de pauze buiten gespeeld kan worden!Variatie:

Makkelijker:  Verkort de afstand of gebruik meerdere dozen. Moeilijker: Het balletje moet eerst voor de doos stuiteren, dan tegen de muur en dan in de doos terechtkomen. Of bedenk zelf een andere weg.

Gebruik alleen de getallen van 1 tot 10.
Gebruik getallen hogere getallen: zoals 10,20,30 50, 100

Leuk:Verf je eigen eierdoos  in de mooiste kleuren. Maak teams en speel tegen elkaar.

woensdag 17 september 2014

Ideeën voor teamgesprek over rekenen

Wat handige tips voor een gesprek over rekenen in het team:

• Extra oefenen voor de Cito-toets met oude toetsen heeft vooral op de korte termijn effect. Pak het liever structureel aan. Het Cito meet of leerlingen de sommen echt begrijpen en of ze de juiste procedures en strategieën kunnen toepassen. Richt je liever daar op.
• Zet leerlingen niet te snel zelf aan het werk, maar benut de mogelijkheden van een centrale instructie zo veel mogelijk. Via de leerkracht komen de leerlingen beter tot verdieping van hun kennis.
• Je hoeft niet alle sommen uit een lesmethode te maken, maar kies. Kijk wat jouw leerlingen nodig hebben.
• Visualiseer de rekenbegrippen: hoe zien een halve, een kwart, een achtste enzovoort eruit? • Verwoord hardop wat je doet bij het rekenen.
• Laat leerlingen van elkaar leren. Laat ze als ze een oefening hebben gemaakt bijvoorbeeld in elkaars schriften kijken en elkaar uitleggen hoe ze een som hebben opgelost.

Bron: Mirjam Janssen, "Begin de dag met rekenen!" www.cps.nl

zondag 14 september 2014

Rekenspel 63 Boem met dobbelstenen

Groep:            4+ ,5,
Materiaal:       6 dobbelstenen 

                       pen en papier, evt tafelbel
Domein:          getallen
Doel:               automatiseren van bewerkingen over de 20
Vorm:             tafelgroepje
BOEM spelletje met dobbelstenen.
Het kind wat aan de beurt is schudt de beker en gooit de stenen. Ieder kind maakt de rekensom: tel alle 6 dobbelstenen bij elkaar op.
Wie het eerst de uitkomst weet, zegt BOEM. ( of tikt de tafelbel aan!)
Vervolgens gaan de medespelers de uitkomst controleren. Klopt het, dan krijgt het kind 10 punten voor zijn snelle rekenwerk; is het niet goed, dan krijgen alle andere kinderen 5 punten. Wie het eerst 100 punten heeft, is de winnaar!

Soms hebben meerdere kinderen tegelijk 100 punten, dan wint het kind die de meeste keren 10 punten behaalde.

woensdag 10 september 2014

Spreuk 8

"Leren door te doen. En leren door te bewegen. Kinderen willen niets liever! Spelen en leren is een mooie combi!"

Ingrid Stoopzondag 7 september 2014

Rekenspel 62 Getallen tekening

Groep:             3+,4,5,
Materiaal:        papier en potlood
Domein:          getallen, meetkunde
Doel:               omgaan met telrij, oriëntatie in de ruimte
Vorm:              individueel, groepje


Kinderen ontwerpen zelf een getallentekening. Zie voorbeeld. Als ze de tekening klaar hebben mogen ze hun ontwerp door een ander kind laten maken. Sommige kinderen zullen dat jammer vinden. Misschien is een kopietje van de tekening dan een oplossing?
V
oor kinderen vanaf groep 3 die wat meer aan kunnen.


woensdag 3 september 2014

Rekenverbetertips voor de school

Bij het verbeteren van het rekenonderwijs op school komt het een en ander kijken. Toch zijn er een paar essentiële tips die eigenlijk direct resultaat opleveren. Hier onder treft u 12 tips aan!

1.Elke dag 10 minuten automatiseren en hoofdrekenen, ook de groepen 1-2
(tellen).
2. Structurele inzet van de map Gecijferd bewustzijn,  Spelend rekenen of de Rekenflat.
3.Inzet rekenrek en concrete materialen zoveel mogelijk en zolang als nodig,
zeker in de groepen 1-4.
4. Hoog leer- en werktempo, leerling actief, minder instructietijd/meer zelfstandige rekentijd voor de leerling. Meer doen/minder luisteren.
5. Zorg ervoor dat alle leerkrachten kennis hebben van de rekenmodellen en daar naar handelen.
6. Methodeboeken zijn uit - einde schooljaar.
7. Maak een voortoets per blok en bepaal zo welk kind verlengde instructie nodig heeft per onderdeel. Denk hierbij ook aan de pluskinderen.
8. Kinderen weten wat en waarom iets geleerd wordt: Bespreek met kinderen de doelen van het blok!
9. Zwakke rekenaars buiten de rekenlessen een 1 uur extra oefentijd waarin cruciale momenten uit de leerlijn worden geoefend.
10. Gebruik kladpapier( met ruitjes) bij de instructie en de verwerking, zeker vanaf midden groep 5. Leer kinderen berekeningen opschrijven!
11. Leer Rekenfeiten uit het hoofd! Rijtjes metriekstelsel ect.
12. Zorg dat essentiële rekenafspraken schoolbreed op papier (liefst 1 a4tje) staan en bespreek deze regelmatig met de leerkrachten! Werk evt met afsprakenkaarten.

Succes!