woensdag 20 december 2017

Speciaal Rekenspel 29 Kerstboomspel

Rekenspel 29 Kerstboomspel

Groep:             1,2, 3,
Materiaal:        (groene) doppen en een dobbelsteen
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip:  getallenrij tot 6
Vorm:               twee, drie, viertallen


Elk kind begint met 1 dop. Alle kinderen gooien een keer met de dobbelsteen. Het kind met het laagste getal mag beginnen. Als je 6 gooit mag je 6 doppen voor de onderkant van de boom leggen. Vervolgens moet er 5 gegooid worden. Dan mag het kind de tweede laag leggen. Enz enz. Wie het eerst de boom klaar heeft, is de winnaar.Klik hier voor de spelregels

zondag 17 december 2017

Rekenspel 28 Kerstspel

Groep:             4,5
Materiaal:        3 pionnen, dobbelsteen, opdrachtkaartjes,
                        pen en papier, speelgeld.
Domein:           getallen
                        meten en meetkunde: onderdeel geld
Doel:                getalbegrip en geldsommen
Vorm:               drietallenDit kerstspel kent verschillende versies. De eerste versie is bedoeld voor groep 4,5. Het gaat hier onder andere om het inwisselen en het optellen van geld. Het speelbord is ook in een Publisher bestand, zodat u de opdrachtkaartjes kunt aanpassen aan uw situatie of uw groep.


Versie 1 voor groep 4/5:

Elk kind begint met een briefje van €5,00. In de pot zit “muntgeld” om te wisselen.
Als het spel gespeeld wordt op á3 formaat, dan kunnen waxine lichtjes gebruikt worden als pion. Het is handig om deze even te nummeren. Gewone pionnen kunnen natuurlijk ook gebruikt worden. Het jongste kind mag beginnen. Komt het kind op een vakje met een ster, dan moet het kind een opdrachtkaartje pakken. De boetes worden betaald aan de pot, de beloning mag uit de pot worden gehaald
De boetebedragen moeten de kinderen noteren en optellen.

Er zijn 3 winnaars:
De eerste winnaar is degene die het snelst het spel heeft gedaan.
De tweede winnaar is degene met het meeste geld.
De derde winnaar is degene met de minste boete!

Speelbord Publisher: klik hier

Speelbord PDF: klik hier

Versie 2 voor groep 2/3:

Het jongste kind mag beginnen. Gooi met de dobbelsteen en ga net zoveel rondjes vooruit als stippen op de dobbelsteen. Komt het kind op een rondje met een dichte ster, dan mag het 2 rondjes verder gaan. Het kind moet eerst het getal zeggen, wat onder de ster zou moeten staan.  Komt het kind op een open ster, dan moet het een beurt over slaan.
Wie is het eerste bij de boom?

Speelbord Publisher: klik hier
Speelbord PDF: klik hier

Versie 3 voor groep 1:

Gebruik een dobbelsteen met 1 en 2 stippen. Gooi met de dobbelsteen en ga net zoveel rondjes voor uit als stippen op de dobbelsteen. Komt het kind op een rondje met een dichte ster, dan mag het 2 rondjes verder gaan. Het kind moet eerst het getal zeggen wat onder de ster staat.  Komt het kind op een open ster, dan moet het een beurt over slaan.

Wie is het eerste in de boom?

Speelbord Publisher: klik hier
Speelbord PDF: klik hier


Tip:
Gebruik als pionnen elektrische waxinelichtjes. Deze mogen branden als het waxinelichtje op de boom staat. 
donderdag 14 december 2017

Rekenspel 77 Kerstboom versieren

Groep:            1,2,3
Materiaal:       spelbord,  dobbelstenen,  rode fiches, of "gouden" doppen

Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip tot 20, automatiseren tot ....
Vorm:              twee-of drietallen


De kinderen hebben ieder een speelbord met boom voor zich. Kies een getal, bv 6 of 12. Nu gooien de kinderen om de beurt met de dobbelstenen. Wie het afgesproken getal heeft gegooid, mag de boom versieren door er een fiche of gouden dop op te leggen.  Met 10 fiches is de boom klaar! 

Klik hier voor het speelbord!

Tip: 
U kunt de regels aanpassen naar het niveau van de groep.

dinsdag 12 december 2017

Rekenspel 196 Kerstboom versieren 2

Groep:              1,2
Materiaal:        schilderstape, logic blocks of id.
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 patronen leggen
Vorm:                tweetallen


Een simpel spel met materiaal uit je groep. Plak op een tafel een kerstboom met schilders tape. Je kunt kinderen de kerstboom laten versieren met reeksen. Op mijn school heeft de leerkracht doppen, glitters etc. 

Maar je kunt er ook een spel mee spelen. Geef kinderen verschillende materialen. Ik heb rood en witte driehoeken, cirkel en vierkanten gebruikt.  Om de beurt mag het kind een kleur/ vorm aanleggen. Voorwaarde is dat het passend moet zijn in de reeks. In dit geval rood/wit. Past het niet, dan moet het kind een beurt overslaan. Diegene die het snelst alle vormen kwijt is heeft gewonnen.

Tip:
Met meer kinderen en meer vormen.