woensdag 29 april 2015

Rekenspel 96 Knikkerspel

Groep:            3,4,
Materiaal:       kartonnen stroken, schaar en knikkers

Domein:         getallen
Doel:               oefenen van bewerkingen met getallen onder de twintig

Vorm:             2 of 3 kinderen


Vouw van de kartonnen strook een knikkerspel. Dit doe je door de uiteinden van de strook om te vouwen, zodat deze op de lange zijde rechtop blijft staan. Kinderen knippen aan de onderkant twee poortjes, waar ze de knikkers doorheen kunnen rollen. Boven de poortjes schrijven ze de punten. Ze spelen het spel en tellen de punten bij elkaar op.
Tip:
Meerdere poortjes laten knippen
Puntenaantal uiteraard aanpassen aan het niveau van de kinderen

Variatie: 
Op Pinterest zijn prachtige voorbeelden te vinden van andere vormen!  Wat dacht u hiervan: niet met knikkers maar met auto's!
zondag 19 april 2015

Uit de oude doos: Waar zijn de knopen van de koning?

Groep:             1,2,3
Materiaal:        15 kleine goudkleurig knopen, 

                        25 oranje doppen van sappakken
Domein:           meetkunde
Doel:               oriënteren en redeneren
Vorm:              Groepje van  vier.


Leg de doppen in 5 rijen van 5 in een vierkant. Een van de kinderen verstopt onder de doppen, drie naast elkaar, drie "gouden" knopen. Uiteraard kijken de anderen kinderen niet. Om de beurt mogen de kinderen een dop om keren. Degene die het lukt om derde knoop te vinden, mag alle drie de knopen houden. Dan begint de volgende ronde.
Als de 15 knopen uit de pot op zijn, is het spelletje voorbij en tellen de deelnemende kinderen hun gewonnen knopen. Wie heeft de meeste knopen?

Tip:
Je kunt het spel voor de kleuters meer betekenis geven door de knopen in een goudkleurige pot of een in "koningstrommel" te doen!

Tip:
Je kunt ook pindakaaspotdoppen gebruiken en paaseitjes verstoppen.  Of gekleurde bekers...........

woensdag 15 april 2015

Uit de oude doos: De kroon van de koning

Groep:             1+,2,3
Materiaal:        aantal oranje doppen, of "gouden" kroonkurken in een pot,

                        speelborden, dobbelsteen waar de 5 en 6 zijn  
                        afgeplakt met een (oranje) stip
                        evt een zandloper of stopwatch 
Domein:          getallen
Doel:               
splitsen
Vorm:              kleine kring of in twee- of drietallen


Elk kind heeft een speelbord met kroon voor zich. Kind 1 gooit de eerste keer de dobbelsteen. Gooit het een 1 dan mag het 1 dop uit de pot pakken en op een van de punten van de kroon leggen. ( Gooit het bv. een 2 dan mag het 2 doppen leggen.) Dan mag het volgende kind. 
Als alle kinderen geweest zijn, gooien ze weer met de dobbelsteen. Nu mogen ze alleen doppen pakken als ze precies het aantal hebben gegooid om het getal 5 te maken op de kroon met de doppen die er al liggen en de ogen van de dobbelsteen.
Is de kroon compleet, dan mag het kind 1 dop houden. De rest van de doppen moet het weer in de pot doen. Het spel gaat dan opnieuw verder: eerst een getal gooien en opleggen en in de volgende ronde aanvullen als je het juiste aantal gooit met de dobbelsteen. Gooi je misschien een oranje stip? Dan heb je geluk en mag je een dop pakken en houden! 

Wie heeft na 5 minuten spelen de meeste doppen verzameld? 

Klik voor het speelbord voor de kroon met 5 hier
Klik voor het speelbord voor de kroon met 4 hier

Tip:
Misschien kun je ook een kroon van 6,7,of 8 punten tekenen.

Tip:
Dit spel kan je ook spelen als verjaardagsspel!  Maar ook met een mandje. Je speelt dan bv met chocolade eieren!

zondag 12 april 2015

Rekenspel 95 Raad mijn tijd.....

Groep:            3,4,
Materiaal:       kaartjes met activiteiten die te maken hebben met de dagindeling,                                fiches

Domein:          meten: tijd
Doel:              oefenen van de dagindelingen gekoppeld aan tijd.

Vorm:             tweetallen
Voor dit spel heeft u kaartjes van de dagindeling nodig. Hier een link: hier
Mogelijk dat u zelf op school in een kleutergroep een ontwikkelingsmateriaal heeft met dagindelingskaartjes.

De kaartjes worden op een stapel blind op de tafel gelegd.   Een van de kinderen pakt een kaartje en wel zo dat de ander het niet kan zien. Vervolgens moet de ander vragen stellen om achter de tijd van het kaartje te komen, bv ben je aan het ontbijten? Als het kind de tijd weet dan zegt het morgen, middag, avond, nacht. Het mag ook de tijd zeggen: 8 uur. 

Heeft het kind de tijd goed, dan mag het een fiche pakken uit de pot. Het kaartje wordt weer tussen de andere kaartjes gelegd.

Na 5 minuten stopt het spel. Wie heeft de meeste fiches verdient?

zondag 5 april 2015

Rekenspel 94 Plak

Groep:              1,2,
Materiaal:        diverse voorwerpen uit de klas; potlood, pen, puzzelstukje....

Domein:            getallen
Doel:                 aanwijzend tellen, oefenen van de getallenrij

Vorm:                klassikaal
Er liggen 10 (of later misschien meer) voorwerpen op tafel. Denk aan een schaar, potlood enz. of spullen die met het thema te maken hebben (is gelijk woordenschatonderwijs). 1 Kind gaat naar de gang, andere kinderen en juf in klas spreken af bij welk materiaal PLAK gezegd gaat worden.Dan komt het kind terug de klas in raakt 1 voor 1 de voorwerpen aan en telt daarbij. Komt hij of zij bij het afgesproken  voorwerp  dan roepen de kinderen PLAK.  Het getal dat als laatste genoemd is, is de score van het kind. Noteer dit zichtbaar voor de klas op het bord. Gebruik bv een grafiek of een getallenlijn.  Dan mag weer een ander kind. Later bespreekt u wie het snelste het "plak' voorwerp had. Of het langst kon blijven tellen. Dit kunt u doen aan de hand van de grafiek of de getallenlijn. 

Tip: Kan natuurlijk ook met allerlei voorwerpen over een thema of een letter.

Idee: Jeanette van der Werf

donderdag 2 april 2015

Tekenen helpt bij talige rekenopdrachten

In een gastblog op de site van het CPS beschrijft Anton Boonen hoe tekenen kinderen helpt bij talige rekenvraagstukken.  "Veel leerlingen gebruiken voor het oplossen van talige rekenvraagstukken een oppervlakkige strategie. Ze gebruiken bijvoorbeeld een inefficiënte, uitsluitend talige oplossingsstrategie. Het kan zo zijn dat ze veel te snel een (tamelijk willekeurige) bewerking maken met enkele of alle getallen uit de opgave, zonder aandacht te besteden aan de betekenis van die getallen.
Uit de resultaten van het promotieonderzoek blijkt dat een visuele oplossingsstrategie – het gebruikmaken van visuele representaties (tekeningen) – leerlingen kan helpen om een rekenopgave beter te begrijpen en tot de juiste oplossing te komen."

Klik hier voor de link