woensdag 27 september 2017

Nieuw boek: Sterke rekenaars in het basisonderwijs

Er is een nieuw boek uit over rekenonderwijs aan sterke rekenaars. Suzanne  Sjoers is de auteur. Dit geeft antwoorden op vraag: hoe geef goede instructie aan juist de sterke rekenaars in mijn klas of kinderen die onvoldoende laten zien dat ze goed kunnen rekenen. Beslist de moeite waard om aan te schaffen.
"In elke groep zitten er een paar: leerlingen die zich moeiteloos bewegen in de getallenwereld, ingewikkelde oplossingsstrategieën gebruiken en rekenen pas een leuk vak vinden wanneer de reguliere lesstof ophoudt. Sterke rekenaars hebben vaak meer leerhonger dan de rekenmethode kan stillen. Er is wel veel plusmateriaal rekenen verkrijgbaar, maar in de praktijk betekent dit dat de sterke rekenaar hiermee, vaak buiten het lokaal, zelfstandig aan het werk moet.

In dit boek worden verschillende typen sterke rekenaars aan u voorgesteld en wordt besproken welke onderwijsaanpassingen er mogelijk en nodig zijn binnen een reguliere rekenles. Ook wordt aandacht besteed aan het realiseren van onderwijsaanpassingen buiten de groep en in voltijds hoogbegaafdenonderwijs.


Elk hoofdstuk bevat veel praktijkvoorbeelden en sluit af met een stuk gereedschap om direct in jouw eigen rekenles in te zetten."


Klik hier voor de inhoudsopgave

Suzanne Sjoers
CPS 2017 ISBN: 9789065080998

Bestellen? Klik hier

zondag 24 september 2017

Rekenspel 180 Getallen maken

Groep:             5,6,7,8
Materiaal:         
A4-tjes met de cijfers 0 tot en met 10 (eventueel cijfers dubbel)
Domein:           getallen
Doel:                
leren van grote getallen
Vorm:               groepsspelDit spel is een variatie op het letterpakkenspel van het tv-programma De Jongens tegen de Meisjes. Met het spel wordt het maken en opschrijven van getallen geoefend.Benodigdheden
  • A4-tjes met de cijfers 0 tot en met 10 (eventueel cijfers dubbel)
  • Plakband
  • Papier en pen of potlood
  • Eventueel een stopwatch
Een aantal leerlingen gaan voor de groep staan. Hoeveel leerlingen dit zijn hangt af van de grootte van de getallen. Voor elk cijfer in een getal moet er in elk geval 1 leerling zijn. De leerlingen krijgen een vel met een cijfer aan de voorkant en aan de achterkant opgeplakt. Leerling 1 heeft bijvoorbeeld het cijfer 1 aan de voorkant en het cijfer 2 aan de achterkant. Zorg dat er minimaal 5 leerlingen zijn zodat alle cijfers gebruikt worden.
De leerkracht noemt een getal, bijvoorbeeld 4259. De leerlingen voor de groep moeten nu zo gaan staan dat het getal te zien is. Sommige leerlingen moeten bij deze opdracht dus met hun rug naar de groep gaan staan. Leerlingen waarvan het cijfer niet in het getal voorkomt gaan aan de kant staan.De rest van de groep schrijft ondertussen het getal op en controleert of de leerlingen het getal goed laten zien.
Variaties/tips/opmerkingen
  • Let erop dat niet elk getal gemaakt kan worden. Het getal 1234 kan bijvoorbeeld niet. Het kan handig zijn om vooraf vast een lijstje met de te vragen getallen te maken.
  • Neem de tijd op met een stopwatch. Hoeveel getallen kan het groepje in 2 minuten maken? Welk groepje verbetert dat aantal?
  • Is het spel lastig? Wijs dan eventueel 1 leerling aan die geen cijfer heeft maar de taak krijgt om de leerlingen voor de groep te helpen.
Bron: www.leswiki.nl Paul Koning

zondag 17 september 2017

Rekenspel 179 Cijferpuzzel

Groep:             4+,5,6,7
Materiaal:        kleurpotloden en een 
stevig kartonnetje voor elk kind
Domein:           getallen
Doel:                automatiseren van bewerkingen: optellen

Vorm:              groep  of tafelgroepje
Geef alle kinderen een stevig kartonnetje. Laat ze op dat kartonnetje 20 cijfers willekeurig opschrijven in 3 kleuren. Bijvoorbeeld: De rode kleur telt als dubbel, de bv groenen telt driedubbel en de blauwe telt 4 x mee. Laat de kinderen zelf de kleuren kiezen, maar dan moeten ze  een legenda maken.  Dan moet de buurman of buurvrouw het getal uit rekenen. Voor elk goed antwoord ontvangt het kind een punt. Laat alle kaartjes rouleren onder de kinderen. Wie verdient de meeste punten?

Tip:
Nummer de kaartjes, zodat kinderen weten welk kaartje ze al gehad hebben.

donderdag 14 september 2017

Rekenen met een theater

Via een de post ontving ik op school een leuk papieren theater van het Julie Menne instituut van "Met sprongen vooruit".   Voor wie het gemist heeft: Een viertal rekenopdrachten met het thema Theater. Je kunt naar aanleiding van de voorbeelden ook zelf het theater eenvoudig het namaken. 

Klik hier voor de link.Klik hier voor het spel van groep 1/2
Doel
Erbij en eraf van 1 of 2 en splitsingen
Herkennen en benoemen van getalbeelden en -symbolen

Klik hier voor link van het liedje horend bij groep 1/2
Klik hier voor de vervolg opdracht van groep 1/2 
Doel
Voortzetten van patronen
Herkennen en benoemen van basisfiguren als vierkant, driehoek en cirkel

Klik hier voor het spel van groep 3/4
Doel
Tellen vanaf een willekeurig getal met herhaalde sprongen van
eenzelfde eenheid, zowel heen als terug

Klik hier voor de vervolg opdracht van groep 3/4
Doel
Grip krijgen op contextopgaven

Klik hier voor het spel van groep 5/6
Doel
Schattend rekenen met betekenisvolle getallen en kennis opdoen
met een jaarkalender

Klik hier voor het spel van groep 7/8

"Deze oefening is een voorbeeld van probleemoplossen en
gedifferentieerd, interactief, klassikaal oefenen. Iedereen kan
er op zijn eigen niveau mee beginnen. Via trial en error of via een
meer gestructureerde aanpak, door het maken van kolomsgewijze
vermenigvuldigingen of juist door dadelijk cijferend te rekenen en het
beredeneerd gebruiken van de rekenmachine. Door de interactie haalt u
meer uit de opdracht dan het slechts laten maken van sommetjes. Leerlingen
ervaren iets van de magie van getallen wat kan leiden tot lol in het oplossen van
rekenproblemen. Belangrijk, want leerlingen in groep 7&8 hebben nog een aantal jaar
wiskunde voor de boeg. Uit recent onderzoekt blijkt dat gevoelens van plezier en trots een nog sterker effect hebben op rapportcijfers dan intelligentie of sociale achtergrond."


zondag 10 september 2017

Rekenspel 178 Vierkanto

Groep:             5,6
Materiaal:        
Vierkanto van het Kruidvat
Domein:           getallen
Doel:                
automatiseren van de tafels  
Vorm:               in tweetallen

Dit spel heb ik ooit gekocht bij de kringloop. Je ziet het daarnog regelmatig liggen. Maar bij het Kruidvat ligt het soms ook. Maar een keer stoten tegen het spel en alles ligt er uit. Daarom heb ik alle blokjes in een "broodtrommeltje" gedaan. 


Leg alle blokjes door elkaar met de tafelsom naar boven. Kind 1 begint en pakt een blokje en geeft het antwoord op de som. Is het antwoord goed dan is er 1 punt gescoord en mag hij het blokje houden. Is het antwoord fout dan gaat het steentje naar kind 2. Zo speel je om de beurt totdat alle steentjes op zijn. Wie heeft de meeste punten?  

Tip:
Je kunt ook de antwoorden naar boven leggen en de tafelsom zeggen.


woensdag 6 september 2017

Tafels flitsen

Tafels flitsen van de site van Juf Lisa

Met deze presentaties kun je flitsen op het bord. De sommen zijn groot, dus alle leerlingen kunnen het goed zien. Ook zijn er presentaties bij waarin de sommen afgewisseld worden aangeboden
Klik hier voor de site.

(Hieronder staan ze geüpload van de site van juf Lisa, zodat ik zeker weet dat ze te downloaden zijn! )

Klik hier om de presentatie van de tafel van 2 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 3 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 4 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 5 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 6 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 7 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 8 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 9 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 10 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van tafels 2, 3, 4 en 5 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van tafels 6, 7, 8 en 9 te downloaden.

Klik hier om de presentatie van alle tafels te downloaden.

zondag 3 september 2017

Rekenspel 177 Vermenigvuldigen

Groep:               6,7,
Materiaal:        dobbelsteen, klad papier, time timer en rekenmachine
Domein:           getallen
Doel:                 vermenigvuldigen onder elkaar
Vorm:                tafelgroepje


.....x 3476  =??????

Kinderen spreken met elkaar een (groot) getal af.  Vervolgens gooit een kind met de dobbelsteen. Ze zetten de time timer op 15 sec. of op 20 sec. De kinderen maken de vermenigvuldigen. Wie kan dit binnen de tijd. Klopt het antwoord ook? Ze mogen het narekenen op de rekenmachine.
Alle kinderen met het goede antwoord krijgen ene punt. Wie heeft na een potje van 7 ronden de meeste punten?