zondag 17 november 2019

Rekenspel 73 Schimmel is ziek

Prentenboeken sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Door het gebruik van prentenboeken bij het ontwikkelen van getalbegrip maken kinderen kennis met rekensituaties die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Door aansluitende rekenspelletjes te spelen in de context van het verhaal krijgen de rekenhandelingen betekenis voor kleuters en blijft het aangebodene beter hangen.
Sommige boeken hebben echter niet een een rekenkundige context. Maar door de spellen die aansluiten bij de inhoud van het boek wordt er een betekenisvolle leersituatie gecreëerd. Dat is er aan de hand bij het spel van Schimmel is ziek.

Bron: Kleuters rekenen Klik
hier voor het hele rapport.
Een leuk prentenboek geschikt voor reken- en telactiviteiten is het boek: Schimmel is ziek. Schimmel wil geen wortels en geen hooi en haar vacht zit vol rode vlekken. 'Het zijn de mazelen,' zegt de paardendokter. 'Met een week rust en een dieet van rode bieten is het zo weer over.' 'Dat kan niet!' zegt Sint.'' Morgen ben ik jarig.' 'Het moet', zegt de paardendokter. 'Anders word ze niet beter.' Wat moet Sinterklaas nu doen?

Het prentenboek: Schimmel is ziek van Bette Westra en Annemarie van Haeringen leent zich voor veel telactiviteiten: Hoeveel stippen tel je op de schimmel, hoe Pieten zie je, hoeveel benen heeft de schimmel. ect.  
Van het boek is ook een digitale versie beschikbaar: klik hier.


Rekenspel: Schimmel is ziek
Maak de schimmel van Sinterklaas weer beter!

Groep:            2,3
Materiaal:       spelbord, 1 dobbelsteen, 20 rode fiches

Domein:          getallen
Doel:               herkennen van dobbelsteen structuren
                       getalbegrip tot 20

Vorm:              twee-of drietallen


Leg op de schimmel 20 rode fiches. Kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Wie 5 gooit mag een rode fiche van de schimmel pakken. Als alle fiches weg zijn is de schimmel weer beter. De winnaar is degene met de meeste fiches.


 


Variatie
Voor jonge kinderen: Geef elk kind een speelbord en leg er wat fiches op. Gooit het kind 5 dan mag het een fiches van het bord nemen. Wie heeft als eerste alle fiches van Schimmel weg kunnen halen?

Variatie
Voor kinderen die meer aankunnen: Geef de kinderen 3 dobbelstenen. Met de drie dobbelstenen moeten de kinderen een som maken waar het antwoord 5 uit komt. De som schrijven ze op zodat later de bewerking kan worden bekeken. Als dat lukt mag er een fiches van het paard. U kunt ook kinderen laten samenwerken en meerdere groepen tegen elkaar laten spelen. Wat is de stand na bv 5 minuten?

© Foto's Tanja Benschop
Printversie van het spelbord uitprinten op A3 formaat: klik hier
 
woensdag 13 november 2019

Rekenspel 246 Sint reist de wereld rond

Groep:              1,2,3,4, 5 ,5
Materiaal:              opdracht bladen
Domein:            meetkunde
Doel:                 routes herkennen en ontwerpen

Vorm:                2 kinderen

De Sinterklaasprentenboeken zijn er weer. Helaas alleen met letterspelletjes. Hier een paar voorbeelden met rekenspelletjes.


Klik hier voor de link naar de siteGroep groep 1/2 

Klik hier voor het werkblad

Klik hier voor opdracht 2: Ontwerp zelf een route

Groep 3 en hoger

Opdracht  Pijlenspel  

Een kind bedenkt een route. Als het kind de route klaar heeft, mag hij een ander kind vragen om de route te tekenen op een leeg blad van deze opdracht . Het kind geeft mondeling de route aan. Bv   Als het kind dat tekent klaar is vergelijken ze samen de route! Klopt de route?

Klik hier voor het werkblad

Gezien in een kleutergroepzondag 10 november 2019

Speciaal Rekenspel 116 Sint Maartenspel

Groep:             ( 2) 3
Materiaal:        spelbord, dobbelsteen, 4 pionnen, potje met fiches 

Domein:           getallen
Doel:                getallenrij, optellen

Vorm:              2 tot 4 kinderen
Klik hier voor de link van het spel

Een prentenboek voorlezen en vervolgens spelen van een rekenspel met hetzelfde onderwerp maakt dat activiteiten in een betekenisvolle context worden geplaatst. Een schitterend boek over Sint Maarten is het prentenboek van Sint Maarten en het kleine beertje van Maja Dusikova. Helaas is het niet meer verkrijgbaar op dit moment. 

woensdag 6 november 2019

Zorgprimair:thema nummer over rekenen

Daar lag hij dan, op de voordeurmat. Met een paar leuke artikelen om op teamniveau over door te praten!

Gelijke kansen over de juiste differentiatie. In Sterke rekenaars beschrijft Suzanne Sjoers een model voor hoe je sterke rekenaars in je les kan houden, maar toch op niveau kan bedienen.  En een leuk artikel over instructie rekenen in de kleuterklas. Met een voorbeeld voor een stappenplan!

zondag 3 november 2019

Rekenspel 244 Klokkijken vier op een rij

Groep:             4,5,6
Materiaal:        
blokjes / fiches in twee kleuren, werkblad van de link
Domein:           meten: klokkijken
Doel:                oefenen van de tafels op concreet niveau

Vorm:              in tweetallen

Knip de vakjes van het tweede blad los en leg ze op een stapel met de witte kant naar boven.
Om de beurt draaien de kinderen een kaartje om en leggen een fiche op
de corresponderende klok. Het kind die als eerst vier fiches op een rij heeft liggen, is de winnaar
van het spel.

Klik hier voor de link  voor het werkblad hele en halve uren
Klik hier voor de link voor het werkblad kwartieren
Klik hier voor de link voor het werkblad 5 minuten voor en na

woensdag 30 oktober 2019

Rekenspelletjes bij het Rad van fortuin van Ikea

Met dit Rad van fortuin kun je zoveel spelletjes bedenken! De moeite waard voor elke groep.Kleuters:
Tip 1: Plak de cijfers van 1 tot en met 12 op het rad. Draai aan het rad en laat kinderen net zoveel ... zoeken in de klas als het gedraaide getal.

Tip 2:
Laat de kinderen het rad draaien. Tel verder vanaf het getal van het rad stopt. Tel terug vanaf dit getal.

Tip 3:
Laat de kinderen het rad draaien. Sta net zoveel tellen op een been als het gedraaide getal.

Tip 4:
Plak de getallen tot ... op het rad. geef de kinderen een blad met vakjes. Laat ze hun eigen bingo kaart maken door ze daarin cijfers te laten schrijven. Draai het rad? Wie heeft het eerst bingo.

Tip 5:
Plak de getallen tot op het rad. Leg kaartjes met de getallen tot ... voor het rad. Draai het rad. Degene die aan de beurt is mag het getalkaartje pakken. Dan mag de volgende. Als alle kaartjes weg zijn, worden de kaartjes geteld. Wie heeft de meeste kaartjes?

Tip 6:
Oefening 5 maar dan met de structuren.  dobbelsteen of vingers.

Groep 3/4:

Tip 1:
Laat de kinderen het rad twee keer draaien. Met deze twee getallen maken ze een plus- of erafsom, net wat jij aangeeft. Laat de kinderen de som opschrijven en uitrekenen, op bijvoorbeeld een wisbordje. Dit kan ook goed in tweetallen. De één draait een som voor de ander.

Tip 2:
Plak kaartjes met getallen door elkaar heen op het rad van fortuin. Laat de kinderen een keer draaien.  Laat ze de buurgetallen opschrijven bijvoorbeeld een wisbordje. Dit kan ook goed in tweetallen. De één draait, de ander schrijft.

Tip 3:
Plak de antwoorden van een tafel  op het rad. Geef de kinderen een blad met vakjes. Laat ze hun eigen bingo kaart maken door ze daarin antwoorden van de tafels te laten schrijven. Draai het rad? Wie heeft het eerst bingo/

zondag 27 oktober 2019

Rekenspel 243 Tafels leren door ballen te werpen

Groep:            4,5
Materiaal:       
bal

Domein:          getallen
Doel:              tafels

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderen, klassikaal
De leerkracht spreekt een tafel af en gooit een bal naar een kind. Deze begint met bv getal 3 en gooit de bal naar de volgende en die zegt 6, de bal wordt gegooid en de volgende zegt 9.
Als een kind het antwoord niet weet, gaat het zitten. Na 3 beurten mag het weer gaan staan. Herhaal zo vaak als je wilt!

zondag 20 oktober 2019

Rekenspel 242 Hoe laat is het?

Groep:            4,5
Materiaal:       speelveld, voor elke kind fiches, elk kind een andere kleur 

                      en een dobbelsteen
Domein:          meten
Doel:              klokkijken

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderen

Het kind gooit met de dobbelsteen, kijkt in de rij die overeenkomt met de dobbelsteen en benoemt de meest linkse klok van de rij. De andere kinderen controleren of de tijd goed is benoemd. Als dat zo is, mag het kind een fiche op deze klok leggen. Nu is het volgende kind aan de beurt. Deze gooit weer met de dobbelsteen en benoemt de tijd in deze rij. Het kind die een rij sluit krijgt een punt. Als alle rijen vol zijn, wordt er bekeken welk kind de meeste rijen heeft gesloten. Deze is de winnaar van het spel.

Klik hier voor het werkblad

woensdag 16 oktober 2019

Leren klokkijken

Klok leren kijken vinden sommige kinderen heel erg moeilijk. Op de site van Heutink staan een aantal leuke spelvormen om klok leren kijken leuker te maken. Gemaakt door meester Sander en juf Sanne. Met veel tips voor leerkrachten en ouders. klik hier voor de link

zondag 13 oktober 2019

Rekenspel 241 Vliegtuigspel

Groep:            4,5
Materiaal:      geplastificeerd spelbord met stift, stopwatch, 

Domein:         getallen
Doel:              tafels

Vorm:             groepjes van 2 kinderen
Een kind tekent en heeft de stift. Het andere kind heeft de stopwatch. De kinderen spreken de tafel af die ze gaan oefenen. Het kind met de stopwatch geeft de starttijd aan en zo snel mogelijk gaat het kind van landingsplaats naar landingsplaats. Hoe snel is het kind op het vliegveld? Dan mag het andere kind. We was het snelst naar de andere kant?

Tip: geef het kind met de stopwatch twee fiches. Deze mag het gaande het spel op een steen leggen. Dan mag het kind hier niet meer op springen.

Klik hier voor het bordspel

woensdag 9 oktober 2019

Spreuk 36

"Spel", zo zei El’konin,  "is voor jonge kinderen de dominante activiteit. In hun spel halen kinderen en leerkrachten de hen omringende sociaal-culturele werkelijkheid binnen."woensdag 2 oktober 2019

Inlog of delen aanvragen

Veel mensen vragen of ik ze kan koppelen aan een spelbestand. Nu zijn er scholengroepen waarbij hun digitale schoolomgeving dit niet toestaat.  Als je me mailt met een prive adres kan dit wel.

Je kunt ook een mail ontvangen met het wekelijkse spel. De aanvraag hiervoor belandt wel eens in de spam. Als je dus geen reactie krijgt van Rekenen is top, dan moet je even in de spambox kijken.

Mail me rustig als je vragen hebt. Veel succes!zondag 29 september 2019

Rekenspel 240 De wedstrijd van eend

Groep:            2+, 3, 4
Materiaal:       kaartjes met eendjes en een nummer,  vijver van een blauw vel papier

                         3 dobbelstenen
Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip, eenvoudige bewerkingen,
Vorm:              tweetallen
De kinderen leggen  beide hun serie kaartjes van een eend voor zich neer. Kind 1 gooit met de dobbelstenen. Het gooit bv 1,6, en 4. Dan mag het de eendjes met 1, 6, en 4 in de vijver leggen. Maar het kind mag ook antwoord van de  alle kaartjes samen in de vijver leggen. Wie heeft als eerste eendjes in de vijver? Kun je geen kaartje of bewerking maken? Dan gaat je beurt zo voorbij.

Tip:

Bij jongere kinderen gebruik je de kaartjes tot 6 of 10  enz. Afhankelijk van de kaartjes kies je het aantal dobbelstenen.  

Tip:
Bij oudere kinderen kunnen je ook het aantal kaartjes dat de verliezer nog heeft liggen bij elkaar op tellen. Na 5 potjes bereken je wie de minste punten heeft. Die is de winnaar.

Klik hier voor de speelkaartjes

Het boek de Wedstrijd van Eend:

Eend heeft Pad, Egel en Otter op bezoek. De vrienden vervelen zich omdat ze niet naar buiten kunnen vanwege het slechte weer. Ze beginnen ruzie te maken over wie het beste kan duiken. Wanneer het droog is, stelt Eend voor om een wedstrijd te houden. Egel geeft punten omdat hij niet kan zwemmen. Om de beurt nemen Otter, Pad en Eend een duik en alledrie krijgen ze tien punten. Als Egel verdrietig is omdat hij geen kampioen is, geeft Eend hem tien punten voor het punten geven. Nu zijn ze allemaal kampioenen en dat gaan ze vieren

woensdag 25 september 2019

57 Tafeltips en tafelspelletjes

Klik hier! Dan ziet u alle 57 spellen achter elkaar.


Het domein basisbewerking vermenigvuldigen valt onder kerndoel 27: 

‘De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn’ (Buijs, Klep & Noteboom, 2009). Dit doel kan in een aantal stappen behaald worden, door de tussendoelen aan te houden. Zo beginnen leerlingen in groep 3/4 betekenis te geven aan de bewerking vermenigvuldigen in concrete situaties. In groep 5/6 wordt de tafelkennis uitgebreid door het memoriseren van tafelproducten. In de hoogste groepen van de basisschool wordt de tafelkennis onderhouden en toegepast in verschillende situaties. Van leerlingen wordt verwacht dat ze in deze groepen parate kennis van vermenigvuldigen hebben (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006). " 

Wist u dat op dit blog inmiddels meer dan 57 tafelspellen en tafeltips kunt vinden?
Voor ouders:

Klik hier voor een link naar Bureau Bijles tafels oefenen
Klik hier voor een link naar Snap je kind

zondag 22 september 2019

Rekenspel 239 Blokkenspel

Groep:            3,4
Materiaal:       
per groepje 10 blokken of 10 verschillende kleurtjes (potloden).

Domein:          getallen
Doel:              voorwerpen in een keer overzien

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderenVerdeel de kinderen in groepjes van drie of vier kinderen. Ieder groepje heeft tien blokken of kleurtjes. Kind A pakt bijvoorbeeld een aantal blokjes en laat deze aan het groepje zien. De andere spelers sluiten daarna hun ogen. Kind A verstopt enkele blokken. Hierna kijken de andere spelers hoeveel blokken er nog liggen en tellen door om erachter te komen hoeveel blokken er zijn weggenomen. Is het antwoord juist? Wissel hierna van beurt.


Bron: 5 minuten reeks rekenen van Onderwijs maak je samen

woensdag 18 september 2019

Overzichtslijst alle spelen

De overzichtslijst is weer aangepast. U vindt hier al 222 spelen op een rijtje. Als u op de naam van het spel gaat staan met de muis, wordt u door gelinkt naar het spel.  U vindt de lijst  in rechter kolom bij de Pagina's

Klik hier voor de link

zondag 15 september 2019

Rekenspel 238 Dobbeldraai Optellen over de 10

Groep:            3,4
Materiaal:       speelbord dobbeldraai Over de 10

                      36 tweekleurige fiches (bijvoorbeeld ene kant blauw, andere kant rood)                         en twee kleine blokjes, fiches of ringetjes.
Domein:          getallen
Doel:               
Automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10
                       (6+, 7+, 8+, 9+ / 5, 6, 7, 8, 9)
                      Relatie doorzien tussen optellen en aftrekken
                      Handig en strategisch spelen
Vorm:             tweetallen

Beide kinderen kiezen een kleur. 

Kind 1 neemt de twee ringetjes (blokjes) en legt die op de getallen die onder het speelbord staan: een op de bovenste rij en een op de onderste rij. De twee getallen waarop de ringen liggen, telt hij bij elkaar. Het antwoord van deze optelling vindt hij op het speelbord. Op een van deze getallen legt hij zijn fiche met zijn kleur naar boven. Hierna is kind 2 aan de beurt. Deze neemt één van de twee ringetjes: of op de bovenste rij, of op de onderste rij en kiest op welk getal in die rij hij/zij het ringetje legt. Nu telt hij deze twee getallen op en zoekt weer op het speelbord naar de uitkomst. Daar legt het kind zijn fiche neer, met zijn eigen kleur naar boven. Zo spelen de spelers door, maar… je kunt ook op een andere manier meer fiches van jouw kleur op het bord krijgen! Hoe? Als een kind tijdens zijn beurt met zijn eigen fiche één of meer fiches van zijn tegenstander insluit: horizontaal, verticaal en/of diagonaal, dan mag hij die fiches van zijn tegenstander omdraaien, Zo komt zijn eigen kleur boven te liggen (zie het voorbeeld op deze pagina). Zo spelen de kinderen door tot de fiches op zijn en het speelveld vol ligt. Als beide kinderen twee beurten achter elkaar elk niet meer kunnen, is het spel afgelopen. Dan tellen ze de fiches van hun kleur. Het kind die aan het einde van het spel de meeste fiches van zijn kleur op het speelveld heeft, is winnaar.

Klik hier naar de link van de SLO

Dit spel is er ook met varianten van de vermenigvuldigingen

zondag 8 september 2019

Rekenspel 237 Cijfers vissen

Groep:             1,2,3,4,
Materiaal:        getallen met een magneetj
e( regelmatig te vinden in de kringloopwinkel)
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en redeneren
Vorm:               tweetallen
Voor dit spel heeft u magneetcijfers nodig. Plus een “hengeltje” met een paperclip. Als het goed is zitten er in het cijfermagneetjes van elke cijfer 2 in de verpakking.
De kinderen mogen om de beurt een poging doen om een cijfer te hengelen. Als ze het cijfer aan de hengel hebben, moeten ze het getal ook benoemen. Doen ze dat goed, dan mogen ze het cijfer houden.  Lukt het niet dan, moet het cijfer weer terug in de kom!

Variatie:
De kinderen hengelen een cijfer. Ze moeten beginnen met de 1, bij de volgende beurt de 2, enz enz. Net zolang tot ze alle cijfers hebben gehengeld.

Tip:
Misschien is op school nog wel een oud magnetisch honderdveld. De kaartjes van dit bord bieden ook nog veel spelmogelijkheden. De kinderen hengelen een kaartje. Ze mogen het kaartje houden als:
ze de goede buurgetallen kunnen noemen,
ze er 10 bij op kunnen tellen of 10 er af kunnen trekken,
ze er 5 bij tellen en 5 eraf kunnen noemen,
enz.....

woensdag 4 september 2019

Spreuk 37

Je ontdekt meer in een uur spelen, dan in een jaar converseren.

bron: onbekend


zondag 1 september 2019

Rekenspel 236 Grote getallen

Groep:            6,7,
Materiaal:       rekenmachine

                       pen en papier
Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip van grotere getallen
Vorm:              tafelgroepje van 4


Een kind heeft de rekenmachine. De 3 andere kinderen mogen 1 of 2 cijfers noemen. (afhankelijk van het niveau)  Degene met de rekenmachine maakt van de cijfers een z’n hoog mogelijk getal op de rekenmachine. Als een van de andere kinderen denkt dat hij een hoger getal weet zegt: meer. Degene die het eerst meer zegt, mag ook de eerste poging wagen om te bewijzen dat hij meer heeft.  Hij schrijft het getal op een briefje en spreekt het getal uit. De rest van de groep controleert of de poging klopt! Is het tweede getal inderdaad goed, dan is het verschil tussen de getallen, de winst voor de tweede persoon. Is het niet goed dan is het verschil de strafpunten  voor degene die het tweede getal in bracht. Is er nog iemand in de groep die denkt dat hij hogere getal kan maken, dan mag dit kind het getal noemen en wordt het verschil berekend met de tweede speler.

Uiteraard mag de rekenmachine gebruikt worden om de getallen uit te rekenen.

zondag 18 augustus 2019

Tafels challenge

Na een vakantie kunnen de tafels bij sommige kinderen flink zijn weg gezakt! Een tip is om dan te starten met een heuse "Tafel challenge". Een "Tafel 10 daagse."
Van een school ontving ik deze tekst:


"Om de tafels een boost te geven willen we daarom 2x per jaar een tafel 10 daagse organiseren. ( ook i.v.m. ‘summerloss’)   
Laatste 2 weken september : 18 t/m 29 september gr 5 t/m 8
2e week van maart : 12 t/m 23 Maart. Gr 4 t/m 8
Elke dag werkblad met tafels. ( deze worden door rekencoördinatoren aangeleverd )
In 5 minuten zo veel mogelijk tafels maken. Samen nakijken. Elke dag een dag topper. Dit hoeft niet per se degene te zijn die de meeste sommen gemaakt heeft maar kan ook een leerling zijn die netjes heeft geschreven, meeste vooruitgang heeft geboekt, meeste sommen heeft overgeslagen, minste fouten, enz.
Een week topper. En einde van de 10 dagen een school topper voor 4,5,6 en een school topper van 7, 7/8, 8.Hoofddoel van de school;  eind groep 4 moeten alle tafels aan bod gekomen zijn, zodat kinderen voldoende tijd hebben om te oefenen. Midden groep 5 moeten alle tafels geautomatiseerd zijn en deze blijven we onderhouden."

Via dit blog zijn genoeg tafelspelletjes te vinden om naast werkbladen ook spelvormen in te zetten.

Klik hier voor de link van de poster van Onderwijs maak je samen! 

woensdag 24 juli 2019

Leuk voor de vakantie: magic snake

Gezien bij de Action voor maar 0,89 euro. De magic snake. Leuk voor in de vakantie. Kinderen kunnen met de slang allerlei figuren namaken en bedenken. In 2012  was dit het cadeautje voor de kinderen die meededen aan de W4kangoeroe rekenwedstrijd.Het mooie van de snake is, dat het goed te gebruiken is als extra rekenmateriaal. Het doet een beroep op het ruimtelijk inzicht en het redeneervermogen. Verschillende stappen in de taxonomie van Bloom komen aanbod. Wat dacht je het bedenken van een figuur en voor andere kinderen een code reeks bedenken, zodat ze het figuur kunnen na bouwen. Of van een bestaand figuur de de bouwtekening achterhalen?

Klik hier voor de link met een de kaart van de W4Kangoeroe
Klik hier voor een you tube filmpje


zondag 7 juli 2019

Een spelletje aanschaffen voor de vakantie: Pak die zak


Kaartspel Pak die zak! is reactiesnelheidsspel vergelijkbaar met spellen als Halli Galli. Bij Pak die zak! moet je echter meer (en sneller) hoofdrekenen dan bij Halli Galli.
In dit eenvoudige kaartspelletje spelen en rekenen alle spelers tegelijkertijd. Je moet steeds zo snel mogelijk uitrekenen of de omgedraaide kaart al dan niet in één van de 4 rijen kan worden gelegd. Denk je dat de kaart past, pak dan zo snel mogelijk de zak, die midden op tafel staat. Klopt het, dan win je alle kaarten uit die rij. Maar heb je het mis, dan moet je een gewonnen kaart inleveren. Omdat het doelgetal aan het begin van elk spel opnieuw wordt bepaald, is geen partij hetzelfde.Voor meer uitleg:  Klik hier

Voorwaarde is dat de spelers niet te veel moeten verschillen in hun niveau van hoofdrekenen.

woensdag 3 juli 2019

Tip: Spelletjes opnemen in weekbrieven en websites

Inmiddels staan er meer dan 200 rekenspellen op deze site. Voor elk wat wils en voor elk niveau. Spel en spelen in welke vorm dan ook is een natuurlijke bezigheid van kinderen. Wat is er mooier om dit te combineren met leerinhouden waar kinderen in hun fasen van ontwikkeling op het gebied van rekenen mee bezig zijn.

U kunt de spelletjes makkelijke kopiëren en bijvoorbeeld plaatsen in de weekbrief van uw school. Ook spelletjes opnemen op de schoolsite is een mogelijkheid. Misschien met een vermelding met het weblog naam Rekenen is top?
Nu de voorjaarsvakantie bijna voor de deur staat: een moment om ouders extra te wijzen op het spelen van rekenspellen!

Veel speelplezier toegewenst!


zondag 30 juni 2019

Vakantie tip rekenspelletjes

Iedereen een fijne vakantie toegewenst! Hier nog een link naar rekenen met speelkaarten voor in de vakantie!


Klik hier voor de link voor het hele blad.

zondag 23 juni 2019

Rekenspel 235 Vijfkaarten

Groep:            5,6,7,8 
Materiaal:       kaartspel ( gebruik alleen de kaarten met getallen en de aas voor de 1)
Domein:         getallen
Doel:              handig rekenen
Vorm:             kleine groepjesEen aardig spel voor doorzetters.

Schud de kaarten
Een kind mag 1 kaart trekken, dit wordt de doelkaart (uitkomst)
Het volgende kind met de klok meegerekend trekt nog 5 kaarten, dit zijn de rekenkaarten (gebruikskaarten)
Alle 5 de kaarten moeten gebruikt worden om de doelkaart te krijgen
Zet een timetimer voor de tijd.  Anders kan het spel lang gaan duren. Dat is in een klassensituatie niet wenselijk. Wie dan de meeste bewerkingen heeft, is winnaar. 

Hieronder staat een voorbeeld:

VOORBEELD:

Doelkaart   =  4

Rekenkaarten:  10   5   1   7   4

Mogelijkheid:
10 : 5 = 2
1 + 7 = 8
2 x 8 = 16
16 : 4 = 4

zondag 16 juni 2019

Rekenspel 234 Mijn som tegen jouw som

Groep:             3,4,
Materiaal:        kaarten uit printen met de link
Domein:           getallen
Doel:                bewerkingen tot 20
Vorm:               twee- of drietallen
Ieder kind krijgt 3 kaarten. De rest komt op een stapeltje.
1 kaart van de stapel wordt open op tafel gelegd. De speler die aan de beurt is mag een eigen kaart aanleggen. De som, of het verschil ( zowel + als – sommen zijn goed) tussen de aansluitende getallen moet overeenkomen met het antwoord (midden op de kaart). De speler leest de som voor, de andere spelers controleren. Klopt de som, dan krijgt de speler een fiche en pakt een nieuwe kaart van de stapel. Kan men de kaart zo leggen dat de kaart goed aansluit op 2 antwoorden, dan krijgt de speler 2 fiches. Klopt de som, of 1 van de sommen niet, dan mag de kaart niet neergelegd worden. Kan niemand een kaart aanleggen, dan neemt iedereen een nieuwe kaart van de stapel en legt 1 kaart onder de stapel terug.


Het spel stopt als niemand meer aan kan leggen en de kaarten van de stapel op zijn. Winnaar is degene met de meeste fiches.

Bron:
http://moniquegroep3.blogspot.nl/p/rekenen-oefeningen.html

zondag 9 juni 2019

Rekenspel 233 Rupsje nooit genoeg

Groep:             2, - 3
Materiaal:        12 doppen, een papieren blaadje, dobbelsteen

Domein:           getallen
Doel:                dobbelsteen structuur herkennen en tellen
Vorm:              in tweetallen


Maak van 12 doppen 2 rupsjes. Leg ongeveer een meter van de rupsen een blaadje neer. De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Ze mogen net zoveel dopjes van de achterkant van de rups halen en weer vooraan bij de rups leggen als ze ogen hebben gegooid met de dobbelsteen. Wie is het eerste bij het groene blaadje?


Tip:
Natuurlijk lees je ook het boek Rupsje nooit genoeg!

Klik hier!

woensdag 5 juni 2019

Tafels oefenen in de gymzaal of buiten“1 keer per week doen we de oefeningen op school. Dan geef ik rekenen in de turnzaal. De leerlingen leggen per 2 een parcours af vol oefeningen. Daar zitten heel wat kaartspelletjes bij uit de Eurekamethode, maar ik geef ze ook een Senseball, een balletje aan een koordje met handvat. Daarmee oefenen ze in duo synchroon hun tafels. De ene voet tikt tegen de bal en daarna roepen ze een veelvoud. Als de andere voet tegen de bal tikt, moeten ze het volgende veelvoud roepen. "


Bron: Klasse.be

Klik hier voor de link

zondag 2 juni 2019

Rekenspel 232 Welk getal hoort er niet bij?

Groep:             3,4,5,6,7,8 
Materiaal:        kaartjes met getallen

Domein:          getallen
Doel:               omgaan met hoeveelheden
Vorm:              klassikaal of in tafelgroepjesSchrijf op het bord een reeks van  5 cijfers.  Bv 10,15, 22, 35,30. Stel de vraag: welk getal hoort er niet bij?

Variatie:
In een tafelgroepje: laat twee kinderen samen een reeks bedenken en de andere twee gaan beredeneren welk getal niet in het rijtje thuis hoort.

Tip: dit spel kan met:
* even en oneven getallen
* tafels sommen
* breuken
* 10 delige breuken