donderdag 18 januari 2018

Gelezen: "Rekenprestaties verschillen weining'

Gelezen: "Rekenprestaties verschillen weining'In Primaonderwijs, het blad dat regelmatig op basisscholen wordt verspreid ,stond een artikel over de rekenprestaties.

‘Rekenprestaties verschillen weinig’
De verschillen tussen Nederlandse basisschoolleerlingen op het gebied van rekenprestaties zijn maar voor een klein deel toe te schrijven aan het rekenonderwijs dat zij krijgen op school. Dat stelt een overzichtsstudie van de Universiteit Leiden.

‘Rekenonderwijs van kwaliteit’
Volgens onderzoekster Marian Hickendorff past de conclusie bij het huidige beeld van relatief kleine verschillen in rekenprestaties in Nederland: ‘zwakke rekenaars zijn best wel sterk, maar sterke rekenaars halen geen topniveau’. ‘Dat de verschillen tussen de scholen gering zijn betekent niet dat scholen geen invloed kunnen hebben, maar laat vooral zien dat in de huidige situatie scholen erin slagen rekenonderwijs van een goede basiskwaliteit te leveren’, aldus Hickendorff.

Lees meer: Klik hier voor de link voor het hele artikel.

zondag 14 januari 2018

Rekenspel 189 Zwarte schapen witte schapen

Groep:              1,2
Materiaal:        10 kaartje met witte schapen en 10 kaartjes met zwarte schapen
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 herkennen van patronen
Vorm:                tweetal
1. Alle kinderen krijgen evenveel, dezelfde schapenkaarten.
2. Kind 1 legt een patroon van schapen. (Bijv. zw-zw-wit-zw)
3. Kind 2 bekijkt het patroon en draait zich om en legt met zijn
kaarten hetzelfde patroon
4. De twee patronen worden vergeleken. Is het goed dan verdient
kind 2 een fiche 
5. Het eerste kind met 5 fiches wint

Bron: onbekend

Variatie: kan met allerlei verschillende onderwerpen

Klik hier voor een blad met schapen

woensdag 10 januari 2018

Spel goed voor het stimuleren van executieve functies

In november 2014 heb ik al eens een artikel geschreven over het belang van trainen van de executieve functies door spel. Om het geheugen op te frissen:

"Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige effecten. We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen uit het verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst. Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden, het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken."

Over welke 11 functies hebben we het precies:

Respons-inhibitie:nadenken voordat je iets doet.
Werkgeheugen:informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
Organisatie: informatie en materialen ordenen.
Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.Het mooie is dat ze te trainen zijn bij jonge kinderen door spel.
Op de site van de SLO staat nu precies welke functie getraind wordt door welk spel.
Een voorbeeld:

Spellen:  (specifiek voor kleuters)
Rupsenspel
Wie het meeste gooit!
Halli Galli
Muizenrace
Welke hoort erbij?
Grabbelen
Alle tien gezien!
Speed Cups
Vlotte geesten
Make 7
Quarto
Da Vinci Code
Granny Apples
Duo Tien!

Andere spellen:  (verschillende leeftijdsgroepen)
Kakkerlakkensalade/Kakkerlakkensoep
Tarantula Tango
Confusion
Jungle Speed
Rood wit blauw
Thinkfun spellen
Tricoda

Download hier in PDF het overzicht

http://jongekind.slo.nl/informatieplein/executieve-functies

Klik hier voor de site van de SLO

zondag 7 januari 2018

Rekenspel 185 Potje Veertien

Groep:              3,4
Materiaal:        dobbelsteen, fiches, eitjes , kastanjes... voor elk kind 6, kladpapier
Domein:           getallen
Doel:                 optellen en aftrekken tot 14
Vorm:                groepje van 4


De fiches worden verdeeld. Elk kind doet 1 fiches in de pot. Het is de bedoeling dat de kinderen individueel tot 14 gooien. Het eerste kind werpt de dobbelsteen. Het gooit bv 5 en noteert 5 op zijn kladblaadje. Het volgende kind mag nu. Als een van de kinderen 14 bereikt, dan krijgt de winnaar de pot! Alle kinderen leggen opnieuw een fiches in. Gaat een kind over de 14 heen, dan moet het weer terug gooien. Net zo lang hij precies op de 14 uitkomt. 

In plaats van 14 kan ook een ander getal worden gekozen.

donderdag 4 januari 2018

Rekenpuzzels en breinkrakers

Voor in de vakantie:

Gevonden op Volgens Bartjens. Wel al wat ouder, maar nog steeds leuk om te gebruiken.


NVORWO heeft in 2002 ter ere van een jubileum boekjes met rekenpuzzels en breinkrakers uitgebracht. Het zijn boekjes voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 met de mooiste rekenpuzzels uit diverse rekenmethodes, aangevuld met opgaven uit de rekenrubriek Het Ei van Columbus uit het tijdschrift Volgens Bartjens.Puzzelboekje voor groep 3-4

Klik hier voor het boekje

Klik hier voor de antwoorden

Puzzelboekje voor groep 5-6

Klik hier voor het boekje

Klik hier voor de antwoorden

Puzzelboekje voor groep 7-8

Klik hier voor het boekje

Klik hier voor de antwoorden

woensdag 20 december 2017

Speciaal Rekenspel 29 Kerstboomspel

Rekenspel 29 Kerstboomspel

Groep:             1,2, 3,
Materiaal:        (groene) doppen en een dobbelsteen
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip:  getallenrij tot 6
Vorm:               twee, drie, viertallen


Elk kind begint met 1 dop. Alle kinderen gooien een keer met de dobbelsteen. Het kind met het laagste getal mag beginnen. Als je 6 gooit mag je 6 doppen voor de onderkant van de boom leggen. Vervolgens moet er 5 gegooid worden. Dan mag het kind de tweede laag leggen. Enz enz. Wie het eerst de boom klaar heeft, is de winnaar.Klik hier voor de spelregels

zondag 17 december 2017

Rekenspel 28 Kerstspel

Groep:             4,5
Materiaal:        3 pionnen, dobbelsteen, opdrachtkaartjes,
                        pen en papier, speelgeld.
Domein:           getallen
                        meten en meetkunde: onderdeel geld
Doel:                getalbegrip en geldsommen
Vorm:               drietallenDit kerstspel kent verschillende versies. De eerste versie is bedoeld voor groep 4,5. Het gaat hier onder andere om het inwisselen en het optellen van geld. Het speelbord is ook in een Publisher bestand, zodat u de opdrachtkaartjes kunt aanpassen aan uw situatie of uw groep.


Versie 1 voor groep 4/5:

Elk kind begint met een briefje van €5,00. In de pot zit “muntgeld” om te wisselen.
Als het spel gespeeld wordt op á3 formaat, dan kunnen waxine lichtjes gebruikt worden als pion. Het is handig om deze even te nummeren. Gewone pionnen kunnen natuurlijk ook gebruikt worden. Het jongste kind mag beginnen. Komt het kind op een vakje met een ster, dan moet het kind een opdrachtkaartje pakken. De boetes worden betaald aan de pot, de beloning mag uit de pot worden gehaald
De boetebedragen moeten de kinderen noteren en optellen.

Er zijn 3 winnaars:
De eerste winnaar is degene die het snelst het spel heeft gedaan.
De tweede winnaar is degene met het meeste geld.
De derde winnaar is degene met de minste boete!

Speelbord Publisher: klik hier

Speelbord PDF: klik hier

Versie 2 voor groep 2/3:

Het jongste kind mag beginnen. Gooi met de dobbelsteen en ga net zoveel rondjes vooruit als stippen op de dobbelsteen. Komt het kind op een rondje met een dichte ster, dan mag het 2 rondjes verder gaan. Het kind moet eerst het getal zeggen, wat onder de ster zou moeten staan.  Komt het kind op een open ster, dan moet het een beurt over slaan.
Wie is het eerste bij de boom?

Speelbord Publisher: klik hier
Speelbord PDF: klik hier

Versie 3 voor groep 1:

Gebruik een dobbelsteen met 1 en 2 stippen. Gooi met de dobbelsteen en ga net zoveel rondjes voor uit als stippen op de dobbelsteen. Komt het kind op een rondje met een dichte ster, dan mag het 2 rondjes verder gaan. Het kind moet eerst het getal zeggen wat onder de ster staat.  Komt het kind op een open ster, dan moet het een beurt over slaan.

Wie is het eerste in de boom?

Speelbord Publisher: klik hier
Speelbord PDF: klik hier


Tip:
Gebruik als pionnen elektrische waxinelichtjes. Deze mogen branden als het waxinelichtje op de boom staat. 
donderdag 14 december 2017

Rekenspel 77 Kerstboom versieren

Groep:            1,2,3
Materiaal:       spelbord,  dobbelstenen,  rode fiches, of "gouden" doppen

Domein:          getallen
Doel:               getalbegrip tot 20, automatiseren tot ....
Vorm:              twee-of drietallen


De kinderen hebben ieder een speelbord met boom voor zich. Kies een getal, bv 6 of 12. Nu gooien de kinderen om de beurt met de dobbelstenen. Wie het afgesproken getal heeft gegooid, mag de boom versieren door er een fiche of gouden dop op te leggen.  Met 10 fiches is de boom klaar! 

Klik hier voor het speelbord!

Tip: 
U kunt de regels aanpassen naar het niveau van de groep.