zondag 17 november 2019

Rekenspel 73 Schimmel is ziek

Prentenboeken sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Door het gebruik van prentenboeken bij het ontwikkelen van getalbegrip maken kinderen kennis met rekensituaties die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Door aansluitende rekenspelletjes te spelen in de context van het verhaal krijgen de rekenhandelingen betekenis voor kleuters en blijft het aangebodene beter hangen.
Sommige boeken hebben echter niet een een rekenkundige context. Maar door de spellen die aansluiten bij de inhoud van het boek wordt er een betekenisvolle leersituatie gecreëerd. Dat is er aan de hand bij het spel van Schimmel is ziek.

Bron: Kleuters rekenen Klik
hier voor het hele rapport.
Een leuk prentenboek geschikt voor reken- en telactiviteiten is het boek: Schimmel is ziek. Schimmel wil geen wortels en geen hooi en haar vacht zit vol rode vlekken. 'Het zijn de mazelen,' zegt de paardendokter. 'Met een week rust en een dieet van rode bieten is het zo weer over.' 'Dat kan niet!' zegt Sint.'' Morgen ben ik jarig.' 'Het moet', zegt de paardendokter. 'Anders word ze niet beter.' Wat moet Sinterklaas nu doen?

Het prentenboek: Schimmel is ziek van Bette Westra en Annemarie van Haeringen leent zich voor veel telactiviteiten: Hoeveel stippen tel je op de schimmel, hoe Pieten zie je, hoeveel benen heeft de schimmel. ect.  
Van het boek is ook een digitale versie beschikbaar: klik hier.


Rekenspel: Schimmel is ziek
Maak de schimmel van Sinterklaas weer beter!

Groep:            2,3
Materiaal:       spelbord, 1 dobbelsteen, 20 rode fiches

Domein:          getallen
Doel:               herkennen van dobbelsteen structuren
                       getalbegrip tot 20

Vorm:              twee-of drietallen


Leg op de schimmel 20 rode fiches. Kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Wie 5 gooit mag een rode fiche van de schimmel pakken. Als alle fiches weg zijn is de schimmel weer beter. De winnaar is degene met de meeste fiches.


 


Variatie
Voor jonge kinderen: Geef elk kind een speelbord en leg er wat fiches op. Gooit het kind 5 dan mag het een fiches van het bord nemen. Wie heeft als eerste alle fiches van Schimmel weg kunnen halen?

Variatie
Voor kinderen die meer aankunnen: Geef de kinderen 3 dobbelstenen. Met de drie dobbelstenen moeten de kinderen een som maken waar het antwoord 5 uit komt. De som schrijven ze op zodat later de bewerking kan worden bekeken. Als dat lukt mag er een fiches van het paard. U kunt ook kinderen laten samenwerken en meerdere groepen tegen elkaar laten spelen. Wat is de stand na bv 5 minuten?

© Foto's Tanja Benschop
Printversie van het spelbord uitprinten op A3 formaat: klik hier
 
woensdag 13 november 2019

Rekenspel 246 Sint reist de wereld rond

Groep:              1,2,3,4, 5 ,5
Materiaal:              opdracht bladen
Domein:            meetkunde
Doel:                 routes herkennen en ontwerpen

Vorm:                2 kinderen

De Sinterklaasprentenboeken zijn er weer. Helaas alleen met letterspelletjes. Hier een paar voorbeelden met rekenspelletjes.


Klik hier voor de link naar de siteGroep groep 1/2 

Klik hier voor het werkblad

Klik hier voor opdracht 2: Ontwerp zelf een route

Groep 3 en hoger

Opdracht  Pijlenspel  

Een kind bedenkt een route. Als het kind de route klaar heeft, mag hij een ander kind vragen om de route te tekenen op een leeg blad van deze opdracht . Het kind geeft mondeling de route aan. Bv   Als het kind dat tekent klaar is vergelijken ze samen de route! Klopt de route?

Klik hier voor het werkblad

Gezien in een kleutergroepzondag 10 november 2019

Speciaal Rekenspel 116 Sint Maartenspel

Groep:             ( 2) 3
Materiaal:        spelbord, dobbelsteen, 4 pionnen, potje met fiches 

Domein:           getallen
Doel:                getallenrij, optellen

Vorm:              2 tot 4 kinderen
Klik hier voor de link van het spel

Een prentenboek voorlezen en vervolgens spelen van een rekenspel met hetzelfde onderwerp maakt dat activiteiten in een betekenisvolle context worden geplaatst. Een schitterend boek over Sint Maarten is het prentenboek van Sint Maarten en het kleine beertje van Maja Dusikova. Helaas is het niet meer verkrijgbaar op dit moment. 

woensdag 6 november 2019

Zorgprimair:thema nummer over rekenen

Daar lag hij dan, op de voordeurmat. Met een paar leuke artikelen om op teamniveau over door te praten!

Gelijke kansen over de juiste differentiatie. In Sterke rekenaars beschrijft Suzanne Sjoers een model voor hoe je sterke rekenaars in je les kan houden, maar toch op niveau kan bedienen.  En een leuk artikel over instructie rekenen in de kleuterklas. Met een voorbeeld voor een stappenplan!

zondag 3 november 2019

Rekenspel 244 Klokkijken vier op een rij

Groep:             4,5,6
Materiaal:        
blokjes / fiches in twee kleuren, werkblad van de link
Domein:           meten: klokkijken
Doel:                oefenen van de tafels op concreet niveau

Vorm:              in tweetallen

Knip de vakjes van het tweede blad los en leg ze op een stapel met de witte kant naar boven.
Om de beurt draaien de kinderen een kaartje om en leggen een fiche op
de corresponderende klok. Het kind die als eerst vier fiches op een rij heeft liggen, is de winnaar
van het spel.

Klik hier voor de link  voor het werkblad hele en halve uren
Klik hier voor de link voor het werkblad kwartieren
Klik hier voor de link voor het werkblad 5 minuten voor en na

woensdag 30 oktober 2019

Rekenspelletjes bij het Rad van fortuin van Ikea

Met dit Rad van fortuin kun je zoveel spelletjes bedenken! De moeite waard voor elke groep.Kleuters:
Tip 1: Plak de cijfers van 1 tot en met 12 op het rad. Draai aan het rad en laat kinderen net zoveel ... zoeken in de klas als het gedraaide getal.

Tip 2:
Laat de kinderen het rad draaien. Tel verder vanaf het getal van het rad stopt. Tel terug vanaf dit getal.

Tip 3:
Laat de kinderen het rad draaien. Sta net zoveel tellen op een been als het gedraaide getal.

Tip 4:
Plak de getallen tot ... op het rad. geef de kinderen een blad met vakjes. Laat ze hun eigen bingo kaart maken door ze daarin cijfers te laten schrijven. Draai het rad? Wie heeft het eerst bingo.

Tip 5:
Plak de getallen tot op het rad. Leg kaartjes met de getallen tot ... voor het rad. Draai het rad. Degene die aan de beurt is mag het getalkaartje pakken. Dan mag de volgende. Als alle kaartjes weg zijn, worden de kaartjes geteld. Wie heeft de meeste kaartjes?

Tip 6:
Oefening 5 maar dan met de structuren.  dobbelsteen of vingers.

Groep 3/4:

Tip 1:
Laat de kinderen het rad twee keer draaien. Met deze twee getallen maken ze een plus- of erafsom, net wat jij aangeeft. Laat de kinderen de som opschrijven en uitrekenen, op bijvoorbeeld een wisbordje. Dit kan ook goed in tweetallen. De één draait een som voor de ander.

Tip 2:
Plak kaartjes met getallen door elkaar heen op het rad van fortuin. Laat de kinderen een keer draaien.  Laat ze de buurgetallen opschrijven bijvoorbeeld een wisbordje. Dit kan ook goed in tweetallen. De één draait, de ander schrijft.

Tip 3:
Plak de antwoorden van een tafel  op het rad. Geef de kinderen een blad met vakjes. Laat ze hun eigen bingo kaart maken door ze daarin antwoorden van de tafels te laten schrijven. Draai het rad? Wie heeft het eerst bingo/

zondag 27 oktober 2019

Rekenspel 243 Tafels leren door ballen te werpen

Groep:            4,5
Materiaal:       
bal

Domein:          getallen
Doel:              tafels

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderen, klassikaal
De leerkracht spreekt een tafel af en gooit een bal naar een kind. Deze begint met bv getal 3 en gooit de bal naar de volgende en die zegt 6, de bal wordt gegooid en de volgende zegt 9.
Als een kind het antwoord niet weet, gaat het zitten. Na 3 beurten mag het weer gaan staan. Herhaal zo vaak als je wilt!

zondag 20 oktober 2019

Rekenspel 242 Hoe laat is het?

Groep:            4,5
Materiaal:       speelveld, voor elke kind fiches, elk kind een andere kleur 

                      en een dobbelsteen
Domein:          meten
Doel:              klokkijken

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderen

Het kind gooit met de dobbelsteen, kijkt in de rij die overeenkomt met de dobbelsteen en benoemt de meest linkse klok van de rij. De andere kinderen controleren of de tijd goed is benoemd. Als dat zo is, mag het kind een fiche op deze klok leggen. Nu is het volgende kind aan de beurt. Deze gooit weer met de dobbelsteen en benoemt de tijd in deze rij. Het kind die een rij sluit krijgt een punt. Als alle rijen vol zijn, wordt er bekeken welk kind de meeste rijen heeft gesloten. Deze is de winnaar van het spel.

Klik hier voor het werkblad