woensdag 17 oktober 2018

Wist je dat je ook lid kunt worden van dit blog?

Je kunt je ook abonneren op dit blog. Dan krijg je bij een nieuw spel op het weblog, een mailtje. Dit kan door aan de balk aan de rechterkant  bij het item Lid worden, je emailadres in te typen en bevestigen door op submit te klikken. Op het aangegeven emailadres verschijnt een Engelstalige mail. Hierin staat een bevestigingslink, met de naam van dit blog in het Nederlands.


Opgave weblog: zie in de rechter balk van deze paginaHet adres van het mailtje( wordt soms niet herkend beland in de spam.)Als je je aanmeld en je ziet niet per ommegaande een mail, kan dan bij je spam.


Soms kun je een link van google.docs niet openen. Laat een bericht achter met je mailadres, dan stuur ik je het bestand per mail. 

zondag 14 oktober 2018

Rekenspel 216 Foute vormen

Groep:             1,2
Materiaal:       ronde, vierkante, driehoekige voorwerpen

Domein:          meetkunde
Doel:               herkennen van vormen
Vorm:              klassikaal of in de kleine kring


Verzamel een aantal voorwerpen met dezelfde vormen. Leg ze op de tafel neer. Doe er een andere vorm bij. Stel de vraag aan de kinderen: welke vorm is fout?

Variatie: laat kinderen zelf in groepjes vormen zoeken. Ze moeten ook een foute vorm kiezen.

Variatie:
Wie kan de meeste voorwerpen van een bepaalde vorm in de klas vinden?

woensdag 10 oktober 2018

Trots: "Kiezen voor een brede kijk op een instructie"

Mijn nieuwe boek  "Een brede kijk op instructie"  samen geschreven met collega Cobi Visser is bijna uit! Bij uitgeverij Instondo!

Differentiëren is noodzaak, want kinderen moeten op hun eigen niveau kunnen werken. Dat willen ze ook, want dan kunnen ze laten zien dat ze competent en autonoom zijn.
Effectieve instructies helpen om succesvol te differentiëren. Een instructie is effectief als deze past bij het onderwerp dat aan de orde is én bij de leerling(en). Om dit te kunnen realiseren dienen leerkrachten te beschikken over meerdere instructievormen. In deze TIBtool passeren de directe
instructievormen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, de revue. Niet theoretisch. Wel onderbouwd. En vooral praktisch.

IB’ers vinden hier in compacte vorm veel achtergrondinformatie en handreikingen om met hun team te kiezen voor een brede kijk op instructie. Leerkrachten vinden inspiratie voor gevarieerde instructie bij spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en onderzoekend leren. Een absolute meerwaarde is dat de auteurs op een evenwichtige manier laten zien dat ook voor kleuters goede
instructie belangrijk is.

November 2018 ISBN: 978 94 63171 18 2

zondag 7 oktober 2018

Rekenspel 215 Bamzaaien

Groep:            2,3,4
Materiaal:       eikels.  knopen, bonen, 
Domein:          getallen
Doel:               het oefenen van de splitssommen tot 10
Vorm:              tweetallen


Dit spel speel je met z’n tweeën. Bepaal vooraf het getal waarmee gespeeld gaat worden. Het ene kind neemt alle eikels in de hand. Achter zijn de rug verdeeld zij of hij de eikels in twee handen. Daarna wordt een hand geopend. In deze hand zien we twee eikels. Hoeveel zitten er nu in de andere, nog gesloten hand? Het andere kind mag dit zeggen. Is het goed, dan is het zijn of haar beurt om de bonen te verdelen.

Heeft het kind dat het antwoord heeft gegeven het hier goed, dan mag de “handophouder” een eikel houden. De andere eikels  gaan weer in de pot. Wie heeft na 6 rondes de meeste eikels?

Tip:
Je kunt kinderen evt door gebruik van een dobbelsteen laten bepalen hoeveel eikels het moet verdelen.
Je kunt ook getalkaartjes op de kop neerleggen en steeds een kaartje omdraaien. Het getal wat zichtbaar wordt is het speelgetal.

woensdag 3 oktober 2018

Opgave van Buitenlesdag 2019

Nationale Buitenlesdag 2019


Dinsdag 2 april 2019 is het weer Nationale Buitenlesdag!


In mijn mailbox zat al weer de mail om je te aan te melden voor deze dag.


Klik hier voor de link om aan te melden.


Maar ik vond ook nog twee rekenbuitenlessen. Een voor oppervlakte berekenen voor groep 6,7 en 8 en een rekenles sorteren voor groep 1 en 2. Deze vind ik niet zo sterk, maar met wat eigen inbreng wel iets zinvols van te maken.


Klik hier voor les omtrek voor groep 6, 7, en 8.

Klik hier voor de les sorteren voor groep 1 en 2

zondag 30 september 2018

Rekenspel 214 Juffen

Groep:             4,5,6,
Materiaal:        niets
Domein:          getallen, getalbegrip
Doel:               oefen van getalbegrip en tafels
Vorm:              de hele groep


Start met het getal 1 en wijs een kind aan, die verder telt. Ga om beurten het rijtje af. Het cijfer 7 en veelvouden daarvan mogen niet worden genoemd. Die moeten vervangen worden door ‘juf’. De telrij wordt dus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, juf, 8, 9, 10, 11, 12, 13, juf, 15, 16, juf, enzovoort. Probeer zo hoog mogelijk te komen (let op bij: 25, 26, juf, juf, 29, etc.). Als iemand te lang wacht, onterecht ‘juf’ zegt of het verkeerde getal noemt, moet weer bij 1 begonnen worden. Probeer het tempo hoog te houden.


Variatie: 
Maak twee groepen. De eerste groep speelt Juff en zoals hierboven beschreven staat. Zodra er een fout gemaakt wordt, slaat de andere groep geluidloos de handen voor de mond. Klopt hun constatering, dan zijn zij aan de beurt. Welke groep komt het hoogst?

Bron: 5 minuten reeks rekenen van Onderwijs maak je samen

donderdag 27 september 2018

Cadeautje Hinkelen met verliefde harten

Via de mail ontving ik het gratis rekenspel 'Hinkel de harten' van het Menne instituut. Ik deel het graag met jullie. Je kunt er ook een boek bij kopen en deze gebruiken in de kinderboekenweek.

De verliefde harten maken deel uit van de leerlijn ‘Aanvullen tot 10’. Nadat de leerlingen de verliefde harten hebben gememoriseerd, volgen stappen waarbij ze de kennis van de verliefde harten inzetten voor het rekenen tot 100.


Klik hier voor de link

zondag 23 september 2018

Rekenspel 213 Kimspel: Hoeveel zijn er weg?

Groep:             1+,2
Materiaal:        doek, kleine spulletjes, legoblokjes

Domein:           getallen
Doel:                inoefenen van getallen
Vorm:               klassikaal, kleine kring, tweetallenLeg een aantal kleine spulletjes, bijvoorbeeld drie autootjes, op de grond. De kinderen mogen hier even naar kijken. Daarna gaat er een theedoek over de spulletjes en worden één of meer spulletjes weggehaald.
De theedoek verdwijnt: wie weet hoeveel spulletjes er zijn verdwenen?

Variatie
*Dit spel kan ook andersom: er worden dan juist spulletjes bijgelegd.