zondag 26 januari 2020

Rekenspel 249 Het sprintspel

Groep:            2, 3,4
Materiaal:       kaartjes met de getallen tot 10 /20 en wasknijpers/waslijn
Domein:         getallen (ordenen)
Doel:               automatiseren van de getallenrij
Vorm:              5 minuten spelletje voor de hele groep
Verdeel de groep in drie of meer gelijke groepen en hang een lange waslijn in het lokaal. Ieder groepje krijgt een gelijk aantal getallenkaartjes. Op het startsignaal hangen de groepsleden om de beurt een kaartje aan de lijn. Winnaar is de groep die in de kortste tijd de meeste kaartjes goed heeft opgehangen. De kaartjes hangen goed indien ze ten minste van laag  naar hoog zijn bevestigd. 

Tip: ik had in mijn klas altijd een elastiekenkoord(toverkoord?)dat ik voor dit soort spellen kon gebruiken.

donderdag 23 januari 2020

Beet

Een nieuw leuk spel!


Te koop bij www.wizz.nl   Met een aantal kaarten moet je proberen een vooraf afgesproken getal proberen te maken. Je mag de + en x gebruiken. Wie heeft dan als eerste Beet?

Het spel kan je ook spelen met dobbelstenen. Je bent dan de kaarten niet nodig. Je schrijft bv 10 op. Kinderen gooien met 2 dobbelstenen. Wie heeft precies 10 gegooid?

woensdag 22 januari 2020

Spreuk 38

Spel is een bepaalde vorm van een

culturele activiteit. Een activiteit met

regels en een hoge betrokkenheid van

de deelnemers. De betrokkenheid van

de kinderen bij het spel herken je aan

de concentratie waarmee gespeeld

wordt. Zijn de kinderen geboeid, gemotiveerd

en vol energie?(Annerieke Boland, 2015)

zondag 19 januari 2020

Rekenspel 248 Catch

Groep:            3,4
Materiaal:       twintig kaartjes met de getallen tot 20 
Domein:         getallen
Doel:               automatiseren van de getallenrij
Vorm:              5 minuten spelletje voor de hele groep


Bij Catch ligt een aantal kaarten gesloten verspreid op tafel. Het ene kind draait een startkaart om voor de ander. Vervolgens moet de ander twee kaarten draaien waarvan de een kleiner en de ander groter is dan het startgetal. Klopt dat, dan roept hij ‘Catch’ (gevangen). Hij mag alle drie de kaarten hebben. Klopt het niet, dan draait hij alle kaarten terug. Nu draait dit kind een startgetal voor het eerste kind. Bij dit spel is het belangrijk te weten hoe de volgorde van getallen in de getallenrij is en hoe je dat kunt bepalen. Daarnaast moeten de kinderen onthouden wat er op de gesloten kaarten staat. Immers als ze dit nog weten, kunnen ze sneller juiste kaarten kiezen én het het andere kind moeilijker maken door een lastig startgetal te draaien voor de ander. Ook hier komt logisch denken en strategisch spelen bij kijken. Maar het hoeft niet persé. Kinderen kunnen het ook gewoon spelen, dan zijn ze vooral aan het oefenen. 


Op www.rekenspel.slo.nl staan suggesties voor Catch tot 20 en Catch tot 1000. Voor meer info klik hier 

Inmiddels wordt het spel ook uitgegeven bij Wizz spelen

woensdag 15 januari 2020

Wijze lessen


Goed rekenonderwijs staat en valt bij goede instructie. Deze instructie krijgt inhoud mede door het gebruik van een goede didactiek en een juiste inzet van didactische aanpakken. In het boek Wijze lessen,12 bouwstenen voor effectieve didactiek, staan deze aanpakken beschreven. het boek kun je downloaden op de site Wijze Lessen", maar is ook te koop bij Bol."Het ABC van effectieve instructie
Duizenden leraren geven dagelijks duizenden uren les. Hoewel het takenpakket van de leraar heel divers is, is het geven van een goede les de kern van het vak. Hoe maak je effectieve lessen? Dat is de kernvraag van het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. De auteurs geven uitleg bij twaalf instructieprincipes. Ze verklaren vanuit wetenschappelijk onderzoek waarom die principes werken en ze geven voorbeelden hoe deze principes toe te passen in de klas. Ze kregen daarbij hulp van een heleboel leraren die met praktijkvoorbeelden illustreren hoe ze aan de slag gingen met de principes."

Klik hier voor de website
Als gratis download is ook een prachtig artikel van Marcel Schmeijer
Klik hier voor de link
Titel: WIJZE LESSEN
Auteurs: Tim Surma, Dr. Dominique Sluijsmans, Kristel Vanhoyweghen, Dr. Gino Camp, Prof. dr. Daniel Muijs en Prof. dr. Paul A. Kirschner
Boek: 208 pagina's, softcover
ISBN: 978 907 786 6528

zondag 12 januari 2020

Rekenspel 247 Even of oneven

Groep:            (2) 3,4
Materiaal:        
speelbord, 2 pionnen en 2 dobbelstenen
Domein:           getalbegrip
Doel:                oefenen van even en oneven getallen

Vorm:              in tweetallen


Maak het onderstaande speelbord:

E
O

Zet de pion in het eerste vak. Beide kinderen gooien een keer met de dobbelstenen.  Wie het hoogste gegooid heeft, mag beginnen en speelt voor de even getallen(E).  De ander speelt voor oneven(O). Heet eerste kind gooit met de beide  dobbelstenen.  het telt de stippen bij elkaar op. Als het even is, mag het kind een plaats vooruit. Als het oneven is, doet het kind niets. Nu mag het andere kind gooien. Tel de stippen weer bij elkaar op. Als het oneven is, mag het kind een plaats vooruit.
Als het even is, doet het kind niets. Zo gaat het door, tot één van de kinderen in het laatste vak is beland Die is de winnaar.

Bron Pluspunt: Even oneven (pluspunt blok 7 les 11)

Tip: laat de kinderen een lijstje maken van de even en oneven getallen als spiekbriefje.

zondag 5 januari 2020

Rekenspel 245 Plons

Groep:            4,5,6
Materiaal:       digibord
Domein:          getallen
Doel:               tafels automatiseren
Vorm:              5 minuten spelletje voor de hele groep
Een speltip van juf Ans. Een vrijwilliger op mijn school. Ze is al jaren met pensioen, maar is nog elke week een ochtend op school om kinderen te helpen.
Hoe gaat het spel?  Teken op je bord twee oevers. Teken in de rivier stapstenen.  Zie foto hier boven.
Schrijf op de stapstenen cijfers van 1 tot en met 10. Een kind mag voor het bord komen en krijgt de pen. Van de ene oever gaat het kind via de stapstenen naar de andere oever. je spreekt met de groep een tafel af. Bijvoorbeeld 7.
Het kind begint en trekt een streep van de oever naar de stapsteen. Als daar 3 op staat zegt het kind  zo snel mogelijk het antwoord van de som. Is het antwoord goed mag het verder. Is het fout, dan zegt de groep PLONS en een ander kind krijgt dan de beurt. 

zondag 15 december 2019

Kerst Rekenspel 78 Wie vindt de kerstbal

Rekenspel 78 Wie vindt de kerstbal
Groep:             4+,5, 6,7,8
Materiaal:        Per kind: 2 x een  rooster met 7 vakjes, of meer vakjes 
                        een rood en groen potlood
Domein:           meten en meetkunde
Doel:               ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en redeneren, tafels 
Vorm:              tweetallenKlik hier voor de spelregels