woensdag 15 juli 2020

Nog een spel voor je groep of misschien voor de vakantie: 40!

Het spel is geschikt voor het leren van getalbegrip, maar ook voor het strategisch denken.Zenuwslopend kaartspel. In dit vlotte kaartspel zit je elkaar voortdurend dwars terwijl je jouw 3 rijen naar '40' probeert te leiden. Dobbelsteenkaarten helpen je om de juiste figuren te kunnen pakken of van de anderen af te nemen. Heb jij als eerste 30 punten?

Elke beurt start je een nieuwe rij met 1 of 2 dobbelsteenkaarten, of verleng je een bestaande met 1 dobbelsteenkaart. Ligt de kaart die je mag pakken niet in het midden, dan neem je die eenvoudigweg van een andere speler af. Zo probeer je precies op '40' uit te komen en punten te scoren voor het aantal kaarten in je rij en de sterren erop.

Stalen zenuwen en een sterke mentaliteit zijn vereist om als winnaar uit de bus te komen!
Klik hier voor de link voor uitleg van het spel
Spel bespreking in Volgens Bartjens van uitgeverij Van Gorcum Jg34, nr 5.

zondag 28 juni 2020

Rekenspel 267 Vier op een rij klok kijken

Groep:            4,5,6
Materiaal:       speelbord, de antwoordkaartjes, 9 rode fiches en 9 gele fiches 
Domein:         getallen
Doel:               tafels automatiseren
Vorm:             in tweetallen of groepjes van 2 tegen elkaar
Het is een bekend spel, maar met een lastige, extra opdracht. Je moet weten welk antwoordkaartje hoort bij welke klok. Ondertussen moet je ook nog vier op een rij  krijgen. En hoe pak je dat nu slim aan?
Het speelboord ligt klaar. De antwoordkaartjes worden blind verdeeld onder de kinderen. Kind 1 heeft de rode fiches en kind 2 de gele fiches. 
De antwoord kaartjes worden open voor het kind op tafel gelegd.
Om de beurt pakt een kind een kaartje.  Kind 1 heeft een kaartje en zoekt de goede klok erbij. Als hij die heeft gevonden, legt hij een rode fiche op de klok. Kind 2 pakt dan een kaartje. Maar hij moet voorkomen dat kind 1 vier op een rij kan maken. Dus goed nadenken welk antwoordkaartje het meest geschikt is.
Uiteraard is de degene die 4 op een rij kan maken de winnaar!Klik hier voor het speelbord en antwoordkaartjes hele en halve uren 
Klik hier voor het speelbord en antwoordkaartjes kwartieren
Klik hier voor het speelbord en antwoordkaartjes met 5 en 10 min

zondag 21 juni 2020

Rekenspel 176 Vakantie tossenEen meegevertje: Koop voor alle kinderen van de school een spel kaarten. Kopieer een van de onderstaande spellen op een kaartje en geef dit de kinderen mee.
Doe er een Rekenbingo kaart bij. Wie de bingokaart vol heeft krijgt na de vakantie een beloning. Bv een kwartier een spel voor de groep kiezen...
Vakantie tossen - gewoon
Je mengt de twee stapels kaarten door elkaar en krijgt elke speler de helft. Het is de bedoeling dat de spelers beide één kaart omdraaien. Degene met de hoogste kaart wint en krijgt beide kaarten. Dit herhaalt zich tot een van de spelers geen kaarten meer heeft. Wanneer beide kinderen trouwens dezelfde waarde omdraaien, dan moeten ze beide een stapeltje van drie kaarten afpakken en daar de bovenste van omdraaien. Wie nu de hoogste kaart heeft, krijgt alle acht de kaarten.
Dit spel is geschikt om kinderen met het concept 'meer, minder of gelijk' te laten oefenen (groep 1 en 2).


Vakantie tossen - plus
Je speelt het spel ongeveer hetzelfde, alleen draaien de spelers nu niet één, maar twee kaarten om. De winnaar is nu degene waarbij de som van beide kaarten het hoogst is. Bij een even hoge som, geldt ook hier dat er drie kaarten ingezet moeten worden, waarvan de bovenste twee omgedraaid worden. De hoogste som daarvan wint. Je zou het spel ook met minsommen kunnen spelen.
Dit spel is geschikt om kinderen de min- en plussommen onder de twintig te laten oefenen (groep 3 en 4).


Vakantie tossen - keer
Je speelt het spel ongeveer hetzelfde, alleen draaien de spelers nu niet één, maar twee kaarten om. De winnaar is nu degene waarbij het product van beide kaarten het hoogst is. Bij een even hoog product, geldt ook hier dat er drie kaarten ingezet moeten worden, waarvan de bovenste twee omgedraaid worden. Het hoogste product daarvan wint.
Dit spel is geschikt om kinderen de tafeltjes te laten automatiseren (groep 5 en 6).


Vakantie - mix
Het verschil bij dit spel is dat je hier telkens drie kaarten omdraait. Voorafgaand spreken de spelers bewerkingen af, bijvoorbeeld 'min en plus' of 'plus en keer'. Ze moeten de drie omgedraaide kaarten dan zo neerleggen dat de score het hoogst is. Bijvoorbeeld: 3x5+7 is minder waard dan 7x5+3.
Dit spel is geschikt voor het oefenen met de volgorde van bewerkingen (groep 7 en 8).

Klik hier voor de link van een BINGO kaart in de words versie

Klik hier voor de link van een BINGO kaart in de PDFversie
Naar een idee van JUF LISA

zondag 14 juni 2020

Rekenspel 261 Eenvoudige Patience

Groep:             2 ,- 3,
Materiaal:        kaarten van 2 tot 10

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip: volgorde van de getallen
Vorm:               tweetallenDit spel is een eenvoudige manier van patience. Maar een leuke oefening om met kinderen de getallenrij te oefenen.


Laat de kinderen de kaarten in de goede volgorde leggen en soort bij soort.
Leg de vier kaarten met de tweeën neer. Verdeel de rest van de kaarten in tweeën. Om de beurt mogen de kinderen een kaart van hun eigen stapel pakken, past deze, dan leggen ze hem aan, past deze niet, dan komt de kaart weer onderaan hun stapel. Wie heeft het eerste al zijn kaarten op?
 
 
 
 
 
 

zondag 7 juni 2020

Rekenspel 260 Parkeren met dominostenen

Groep:             1, 2
Materiaal:        domino stenen en voor elk kind een speelbord
Domein:           getalbegrip
Doel:                oefenen van de getallen tot 12
Vorm:               kleine kring met 2 of 3 kinderenLeg alle dominostenen verspreid op de kop op tafel. Dit maakt het extra spannend voor de kinderen. Laat de kinderen één voor één een dominosteen pakken. Laat ze de stippen tellen en laat ze vervolgens de dominosteen op de goede 'parkeerplaats' leggen. De kinderen kunnen net zolang doorgaan totdat de dominostenen op zijn.

Tip:
Bespreek van te voren tot hoever de parkeerplaats gaat (1 t/m 12).


Met dank aan juf Shanna   klik hier voor de link

Klik hier voor de link van het spelbord

zondag 31 mei 2020

Spreuk 39

Via het spel oefent het kind de functies
die hij later nodig heeft.
(Groos,1976)
zondag 24 mei 2020

Rekenspel 262 Vijf kaartenGroep:             7,8
Materiaal:        kaarten met de getallen van 1 tot en met 10 (of tot 25)

Domein:           getallen
Doel:                oefenen van alle basisbewerkingen
Vorm:               klassikaal, klein groepje, individueel


Probeer het doelgetal te bereiken door de getallen op de vijf kaarten alle vijf te gebruiken en met basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) met elkaar te verbinden. Dit spel lijkt op 'Cijfers en letters' en op Flippo. Speel het spel klassikaal: wie heeft als eerste de oplossing? Of speel het spel met de tafelgroep.

Voorbeeld:

Doelkaart = 4       Rekenkaarten: 10 5 1 7 4

Mogelijkheid:
10 : 5 = 2
1 + 7 = 8
2 x 8 = 16
16 : 4 = 4

Variatie: 

Maar ook geschikt als coöperatief spel. Leg de kaarten midden op de tafel. Elk tafelgroeplid pakt om de beurt een kaart en iedereen doet een bewerking. Degene die het eerst een kaart heeft gepakt mag twee keer. Bij het volgende spel mag nummer 2 van het tafelgroepje beginnen.

Klik hier voor een serie kaarten van een tot 25

Tip:
U kunt ook de kaarten gebruiken uit een Rondje Rekenspel of de kaarten van Take 5!


Bron: www.fisme.science.uu.nl


zondag 17 mei 2020

Nieuw: Aan de slag met rekenproblemen.

Nieuw: net uit! Maart 2020

Ik vond het vorige boek al super. Maar dit is een mooie aanvulling!


Aan de slag met rekenproblemen 2

van Marije Oostendorp

In elke klas zitten wel leerlingen die moeite hebben met rekenen. De aard en de oorzaak van hun rekenproblemen kunnen enorm variëren. Vaak zijn rekenproblemen met extra ondersteuning te verhelpen. Maar waar moet je beginnen?
In Aan de slag met rekenproblemen 2 vind je achtergrondinformatie over de basis van goed rekenonderwijs en over het opsporen van rekenproblemen. Vervolgens leer je hoe je leerlingen met rekenproblemen kunt opsporen. Op welke signalen moet je letten en welke instrumenten worden vaak gebruikt als eerste screener? De kern van het boek gaat over rekenonderzoek. Hoe bereid je dat voor? En wat heb je nodig? In het boek gaan acht van de zestien hoofdstukken over een specifiek rekenonderwerp, waaronder getalbegrip, breuken en geld, kalender en klok. Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw. Eerst rekenopdrachten zonder context, die opklimmen in moeilijkheid; daarna enkele verhaalsommen. Vervolgens wordt beschreven hoe je de resultaten kunt beoordelen, en tot slot volgen er adviezen voor materiaal en spelletjes. Tenslotte krijg je veel praktische tips voor het aanpakken van de ontdekte problemen.


Klik hier voor de link voor meer info en bestellen!

Het vorige boek:


Aan de slag met rekenproblemen
Marije Oostendorp ISBN:9089534229
Aan de slag met rekenproblemen helpt allereerst het rekenprobleem te lokaliseren en geeft daarvoor korte, praktische opdrachten. Met oefeningen en spelletjes kun je vervolgens de probleemgebieden individueel, groepsgewijs of klassikaal aanpakken. Bovendien geeft de auteur andere praktische adviezen: hoe verbeter je de motivatie van de rekenzwakke leerlingen? Hoe geef je een effectieve instructie? En hoe stel je een handelingsplan op?
Dit uitstekende boek geeft praktische tips voor iedereen die kinderen met rekenproblemen wil helpen.

Bestellen klik hier voor meer info