zondag 17 juni 2018

Rekenspel 207 Levende Bom

Groep:            2,3,
Materiaal:       bal  
                      
Domein:         getallen/meten
Doel:              de telrij tot 20 (of minder of meer)

                      gevoel voor tijd (hoelang duurt het tellen tot 20?)
Vorm:             minimaal 5 kinderen


De kinderen zitten in de kring en 1 kind zit in het midden. Dit is de bom. Zachtjes telt het kind tot 20. Ondertussen geven de kinderen de bom door. Als de levende bom bij de 20 is zegt het kind hard Boem. Het kind dat de bal in de handen heeft mag dan de levende "bom".

Tip:
Kan met een langere of kortere telrij..


woensdag 13 juni 2018

Spreuk 30

"Spelen = leren vanwege ervaren, beleving & lol. Maar ook: spelen = leren door oefenen in handelen, cognitieve ontwikkeling & denken."
Jelle Jolles


Jelle Jolles is Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Hij houdt zich bezig met onderwijsinnovatie en talentontwikkeling en met de cognitieve veroudering. Zijn standpunt is dat biologie én omgeving bepalend zijn voor ontplooiing.

zondag 10 juni 2018

Rekenspel 206 Rekenen op mijn trui

Groep:             1 en 2
Materiaal:        1 dobbelstenen  en een voorraad knopen

                        van papier of stof een geknipte trui
Domein:           getallen
Doel:                getallen oefenen, een erbij
Vorm:               3 a 4 kinderenEen simpel spel, maar de kleuters vonden het prachtig. Een voorraad knopen in een bakje. Een dobbelsteen of voor oudere kinderen, twee dobbelstenen. De kinderen gooien de dobbelsteen. Gooien ze 3? Dan mogen ze 1 meer dan 3 knoppen pakken en op hun trui leggen. Om de beurt gooien ze de dobbelsteen. Is het bakje leeg dan? Dan tel je hoeveel knopen je op je trui hebt. Het kind met de meeste knopen is de winnaar. 

woensdag 6 juni 2018

Nieuw SLO Doelen kaarten peuters en jonge kind RekenenSLO heeft voor ieder leergebied inhoudslijnen geformuleerd, uitgewerkt in aanbodsdoelen voor drie fasen van het primair onderwijs (fase 1/jonge kind, fase 2 en fase 3). Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de leraar de leerlingen aanbiedt (dit betreft zowel kennis, vaardigheden als houding) . De inhoudslijnen vormen een curriculumfundament dat schoolteams (en/of andere partijen) kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen. In een onderwijsleerlijn is naast de concretisering in een beredeneerd aanbod ook ruimte voor activiteiten, te gebruiken lesmateriaal en beoogd leerlinggedrag (bijv. in de vorm van (beheersings-) doelen of kinddoelen).

De aanbodsdoelen voor fase 1/jonge kind zijn weergegeven op inhoudskaarten.

Klik hier voor de inhoudskaart peuters
Klik hier voor de inhoudskaart fase 1 Jonge kind

Klik hier voor de site van het SLO


zondag 3 juni 2018

Rekenspel 205 Tafelbingo

Groep:             4,5,6,7
Materiaal:        leeg antwoordenblad of wisblaadje

Domein:           getallen
Doel:                het automatiseren van tafels
Vorm:               klassikaal, kleine kring,De kinderen  schrijven antwoorden van de tafel op die de leerkracht heeft aangegeven op het antwoordenblad. Ze laten dit even controleren door hun buurman of buurvrouw. De leerkracht noemt een keersom en wanneer het kind het antwoord op zijn kaart heeft staan, mag hij dit doorstrepen. Wie heeft er als eerste bingo? Er mag maar 1x hetzelfde antwoord opstaan. 1 x en 10  x doen niet mee.  De leerkracht bevraagt de tafelsommen , uiteraard door elkaar heen. Het kind dat als eerst al zijn vakje heeft aangekruist roept dan BINGO!x
x
x

Variatie:
Kan ook met twee of drie tafels door elkaar. Het antwoordblad moet dan worden vergroot


woensdag 30 mei 2018

Rekenen het enige vak

Gevonden op Onderwijs maak je samen.....


Meer Prikkelende Poster vind je op hun website. Klik hier voor de link

zondag 27 mei 2018

Rekenspel 204 Het even –en-onevenspel

Groep:             3,4,
Materiaal:        van alle getallen tot 99 kaartjes

Domein:          getallen
Doel:               automatiseren van het begrep even en oneven
Vorm:              klassikaal, individueel, tafelgroepje


De kaarten liggen op een stapel met het nummer naar beneden en zijn goed geschud.  Het kind dat aan de beurt is raadt of het een even of oneven kaart is. Als het kind het goed geraden heeft mag het de kaart houden, zo niet dan krijgt het andere kind de kaart. Als het kind het verkeerd heeft geraden, mag de ander. Het spel eindigt als alle kaarten op zijn. Tel de kaarten. Elke kaart telt voor 2 punten. Wie heeft de meeste punten?
Variatie:
Evt kan natuurlijk het spel ook gespeeld worden met een spel kaarten. Om meer kaarten te hebben kunnen je twee sets kaarten bij elkaar voegen. Gebruik de aas als 1.

zondag 20 mei 2018

Rekenspel 203 Jenga met tafels

Groep:             4,5,6,
Materiaal:        jenga spel
Domein:           getallen
Doel:               automatiseren van de tafels 
Vorm:              tweetallen, drietallen
Van een gewoon houten Jenga spel is snel en eenvoudig een tafelspel te maken. Met een stift schrijf je de tafelsommen zonder antwoorden op de blokken.
De blokken worden gestapeld in de vorm van een toren, elke laag bestaat uit drie blokken die plat naast elkaar liggen, en elke laag is loodrecht geplaatst op de vorige. 
Zodra de toren is gebouwd, mag het jongste kind beginnen. Het kind neemt een blok uit een willekeurige laag onder de bovenste 3 lagen en zegt dan het antwoord van de tafels. Is het antwoord goed, dan mag hij het blokje houden. Is het antwoord fout, dan legt hij het blokje op de toren. Hierbij mag slechts één hand worden gebruikt, de toren mag ook alleen met één hand tegelijk aangeraakt worden. Hierna is de beurt voorbij. Als het volgende kind van mening is dat de toren gaat omvallen, mag hij/zij nog 10 seconden wachten voordat de beurt verder gaat.
Het spel eindigt als de toren omvalt. Dan worden alle blokjes van de individuele kinderen geteld. Het kind met de meeste blokjes is de winnaar.

Tip:

geef kinderen die beginnen met oefen een tafelkaart als controle middel.

Variatie:

Je dit ook gebruiken met anderen automatiseringssommen.