zondag 17 maart 2019

Rekenspel 224 Pak snel

Groep:            1,2,3,
Materiaal:       cijferkaartjes van 2  tot 12 en 2 dobbelstenen
Domein:         getallen
Doel:              kinderen "dwingen tot verkort tellen"
Vorm:             kleine groepjes
Speel dit spel in kleine groepjes. Leg de cijferkaartjes van 1 tot en met 12 (gestructureerd of door elkaar) op tafel. Laat een van de kinderen met twee dobbelstenen gooien. Hoeveel is er gegooid? Degene die als eerste het bijpassende cijferkaartje van tafel pakt, mag het houden. Is het cijferkaartje al weg, dan mag opnieuw gegooid worden. Degene die aan het eind de meeste cijferkaartjes heeft, is de winnaar.

Variatie:
Leg kaartjes neer van 1 tot en met 6.
Leg kaartjes neer van 3 tot en met 18.


Tip:
Belangrijk is om bij dit spelletjes/activiteiten vragen te stellen als ‘Hoeveel zijn het er?’ of ‘Kijk eens, hoeveel zijn het er?’ en ‘Zie je in één keer hoeveel er liggen?’ Deze vragen leiden kinderen af van één voor één tellen en zetten aan tot verkort tellen.

zondag 10 maart 2019

Rekenspel 227 Levende magneten

Groep:              2, 3,4,5,6
Materiaal:         -
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip:  getallen tot 2,3,4,5,6....
Vorm:               klassikaal

De kinderen lopen vrij rond in de klas (gymzaal, speelplaats,...).
U noemt een getal, (2, 4, 5, ...) de kinderen moeten zo snel mogelijk het correcte groepje vormen. Het spel element kan in gebracht worden door het groepje de handen in de lucht te laten steken als hun groepje compleet is. De kinderen van het laatste groepje zijn af en mogen bij de volgende ronde niet meer mee te doen. Wie lukt het om het langst mee te doen?

Tip:
Bespreek in groep 4 en 5 ook welke tafel er gevormd is.


Bron:  www.kidzz.be

zondag 24 februari 2019

zondag 17 februari 2019

Rekenspel 226 Alaaf

Groep:            1,2,3,4
Materiaal:       plaat met de steken evt fiches, dobbelstenen
Domein:         getallen
Doel:              oefenen van de getallen
Vorm:                in groepjes van 2,3,4 kinderen
Versie 1:

Kinderen hebben een kopie van de plaat met de 4 steken. Ze gooien met de dobbelsteen. Gooien ze een getal, bv 4, dan mogen ze een 4 kleuren. Dan heeft het volgende kind de beurt. Wie heeft het eerst al zijn steken gekleurd?

In plaats van het kleuren van de steek kunnen ze ook een fiche op de plaat leggen. 

Tip: 
Geef er ook een kleuren dobbelsteen bij. Dan kleuren ze het gedeelte in de kleur van de kleurendobbelsteen.

Versie 2:

Kinderen hebben een kopie van de plaat met de 4 steken. Ze gooien om de beurt met twee dobbelsteen. Het getal dat ze dan gooien mogen ze dan kleuren in de steek. Hebben ze al een stuk gekleurd? Dan is het pech. Wie heeft als eerste de steken allemaal gekleurd?


Klik hier voor de plaat van versie 1
Klik hier voor de plaat van versie 2

woensdag 13 februari 2019

Spreuk 32

"Spel, zo zei El’konin, is voor jonge kinderen de dominante activiteit. In hun spel halen kinderen en leerkrachten de hen omringende sociaal-culturele werkelijkheid binnen. "zondag 10 februari 2019

Rekenspel 225 Dobbel en zoek

Groep:             2,3
Materiaal:        dobbelstenen en evt opdrachtkaartjes

Domein:           getallen
Doel:                hoeveelheidsbegrip en tellen
Vorm:               tweetallen, drietallenDit spel wordt gespeeld in tweetallen. De kinderen gooien met de dobbelsteen. Degene die het hoogste gooit mag beginnen. Het ene kind gooit met de dobbelsteen en het andere kind pakt een kaartje van de stapel die met de afbeelding op de kop op de tafel ligt. Het kind dat gegooid heeft gaat nu op zoek naar het voorwerp wat op het plaatje staat en zoekt daar net zoveel van als het aantal ogen dat hij gegooid heeft. Lukt het, dan mag hij het kaartje houden. Lukt het niet dan gaat het kaartje weer onder aan de stapel. U kunt eventueel een timetimer of zandloper erbij laten gebruiken. Dat houdt wat vaart in het spel. De winnaar is degene met de meeste kaartjes.

klik hier voor de opdrachtkaartjes pdf
klik hier voor de opdrachtkaartjes Publisher

Variaties:* gooi met de dobbelsteen, tel de ogen en vertel welk getal er voor komt  en welk getal erna komt * gooi met de dobbelsteen en spring net zo vaak als de ogen op de dobbelsteen* gooi met de dobbelsteen en klap net zo vaak als de ogen op de dobbelsteen
Tip:
u kunt het spel ook buiten laten spelen. klik hier voor de buitenkaartjes

klik hier voor de opdrachtkaartjes pdf
klik hier voor de opdrachtkaartjes Publisher

woensdag 6 februari 2019

Overzichtslijst alle spelen

De overzichtslijst is weer aangepast. U vindt hier al 222 spelen op een rijtje. Als u op de naam van het spel gaat staan met de muis, wordt u door gelinkt naar het spel.  U vindt de lijst normaal  in rechter kolom bij de Pagina's

Klik hier voor de link

zondag 3 februari 2019

Cursussen dyslexie/dyscalculie op 11 maart PO en 22 maart VO

Uniek aanbod: 
2 cursussen dyslexie/dyscalculie voor het onderwijs

Voor de Oudervereniging Balans mag ik samen met collega Terry van de Beek  twee cursussen geven over dyslexie en dyscalculie. Dat worden hele leuke en zinvolle bijeenkomsten.

Op 11 maart voor het PO en 22 maart voor het VO  

Locatie Weltevreden 4a Den BiltInfo voor het PO

Bij kinderen met problemen op het gebied van lezen en spellen of rekenen verloopt de ontwikkeling op deze gebieden langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl andere vakken veel minder problemen opleveren.
Het lezen, spellen en rekenen kost veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Het is belangrijk om lees- en spellingproblemen/dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie vroegtijdig te signaleren.
Hoe eerder een kind de juiste begeleiding krijgt, hoe beter het is. De ernst van de problemen kan hierdoor verminderen en de leerling kan beter meekomen in de klas.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders. De cursus is inclusief lunch en materialen.
De cursusdag is gericht op het overbrengen van kennis, (wetenschappelijke) achtergronden en vaardigheden met betrekking tot de lees/spelling- en rekenontwikkeling van basisschoolleerlingen en het belang van samenwerking met ouders.

Met deze kennis en vaardigheden zijn leerkrachten en intern begeleiders in staat om deze leerlingen (vroegtijdig) te signaleren, te begrijpen en te begeleiden.

Kosten
Dit is een uniek aanbod van oudervereniging Balans. Voor leden is de prijs 10 euro (incl. materiaal en lunch) (11,43 euro incl. servicekosten) voor niet-leden is de prijs 30 euro (incl. materiaal en lunch) (32 euro incl. servicekosten).


Klik hier voor de link  voor meer informatie en opgave. 


Voor het VO

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor docenten, mentoren en zorg coördinatoren. De cursus is inclusief lunch en materialen.
De cursusdag is gericht op het overbrengen van kennis, (wetenschappelijke) achtergronden en vaardigheden met betrekking tot de lees-/spellingontwikkeling en rekenontwikkeling van jongeren en het belang van samenwerking met ouders.

Met deze kennis en vaardigheden zijn docenten en zorgcoördinatoren in staat om jongeren met lees- en spellingproblemen/dyslexie of rekenproblemen/dyscalculie te signaleren, te begrijpen en te begeleiden. Docenten hebben een beeld bij de aanpak van de hulp.
Na afloop van de cursus ontvangt elke cursist het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, het Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en een hand-out.

Kosten
Dit is een uniek aanbod van oudervereniging Balans. Voor leden is de prijs 10 euro (incl. materiaal en lunch) (11,43 euro incl. servicekosten) voor niet-leden is de prijs 30 euro (incl. materiaal en lunch) (32 euro incl. servicekosten).

Klik hier voor de link  voor meer informatie en opgave.