zondag 17 september 2017

Rekenspel 179 Cijferpuzzel

Groep:             4+,5,6,7
Materiaal:        kleurpotloden en een 
stevig kartonnetje voor elk kind
Domein:           getallen
Doel:                automatiseren van bewerkingen: optellen

Vorm:              groep  of tafelgroepje
Geef alle kinderen een stevig kartonnetje. Laat ze op dat kartonnetje 20 cijfers willekeurig opschrijven in 3 kleuren. Bijvoorbeeld: De rode kleur telt als dubbel, de bv groenen telt driedubbel en de blauwe telt 4 x mee. Laat de kinderen zelf de kleuren kiezen, maar dan moeten ze  een legenda maken.  Dan moet de buurman of buurvrouw het getal uit rekenen. Voor elk goed antwoord ontvangt het kind een punt. Laat alle kaartjes rouleren onder de kinderen. Wie verdient de meeste punten?

Tip:
Nummer de kaartjes, zodat kinderen weten welk kaartje ze al gehad hebben.

donderdag 14 september 2017

Rekenen met een theater

Via een de post ontving ik op school een leuk papieren theater van het Julie Menne instituut van "Met sprongen vooruit".   Voor wie het gemist heeft: Een viertal rekenopdrachten met het thema Theater. Je kunt naar aanleiding van de voorbeelden ook zelf het theater eenvoudig het namaken. 

Klik hier voor de link.Klik hier voor het spel van groep 1/2
Doel
Erbij en eraf van 1 of 2 en splitsingen
Herkennen en benoemen van getalbeelden en -symbolen

Klik hier voor link van het liedje horend bij groep 1/2
Klik hier voor de vervolg opdracht van groep 1/2 
Doel
Voortzetten van patronen
Herkennen en benoemen van basisfiguren als vierkant, driehoek en cirkel

Klik hier voor het spel van groep 3/4
Doel
Tellen vanaf een willekeurig getal met herhaalde sprongen van
eenzelfde eenheid, zowel heen als terug

Klik hier voor de vervolg opdracht van groep 3/4
Doel
Grip krijgen op contextopgaven

Klik hier voor het spel van groep 5/6
Doel
Schattend rekenen met betekenisvolle getallen en kennis opdoen
met een jaarkalender

Klik hier voor het spel van groep 7/8

"Deze oefening is een voorbeeld van probleemoplossen en
gedifferentieerd, interactief, klassikaal oefenen. Iedereen kan
er op zijn eigen niveau mee beginnen. Via trial en error of via een
meer gestructureerde aanpak, door het maken van kolomsgewijze
vermenigvuldigingen of juist door dadelijk cijferend te rekenen en het
beredeneerd gebruiken van de rekenmachine. Door de interactie haalt u
meer uit de opdracht dan het slechts laten maken van sommetjes. Leerlingen
ervaren iets van de magie van getallen wat kan leiden tot lol in het oplossen van
rekenproblemen. Belangrijk, want leerlingen in groep 7&8 hebben nog een aantal jaar
wiskunde voor de boeg. Uit recent onderzoekt blijkt dat gevoelens van plezier en trots een nog sterker effect hebben op rapportcijfers dan intelligentie of sociale achtergrond."


zondag 10 september 2017

Rekenspel 178 Vierkanto

Groep:             5,6
Materiaal:        
Vierkanto van het Kruidvat
Domein:           getallen
Doel:                
automatiseren van de tafels  
Vorm:               in tweetallen

Dit spel heb ik ooit gekocht bij de kringloop. Je ziet het daarnog regelmatig liggen. Maar bij het Kruidvat ligt het soms ook. Maar een keer stoten tegen het spel en alles ligt er uit. Daarom heb ik alle blokjes in een "broodtrommeltje" gedaan. 


Leg alle blokjes door elkaar met de tafelsom naar boven. Kind 1 begint en pakt een blokje en geeft het antwoord op de som. Is het antwoord goed dan is er 1 punt gescoord en mag hij het blokje houden. Is het antwoord fout dan gaat het steentje naar kind 2. Zo speel je om de beurt totdat alle steentjes op zijn. Wie heeft de meeste punten?  

Tip:
Je kunt ook de antwoorden naar boven leggen en de tafelsom zeggen.


woensdag 6 september 2017

Tafels flitsen

Tafels flitsen van de site van Juf Lisa

Met deze presentaties kun je flitsen op het bord. De sommen zijn groot, dus alle leerlingen kunnen het goed zien. Ook zijn er presentaties bij waarin de sommen afgewisseld worden aangeboden
Klik hier voor de site.

(Hieronder staan ze geüpload van de site van juf Lisa, zodat ik zeker weet dat ze te downloaden zijn! )

Klik hier om de presentatie van de tafel van 2 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 3 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 4 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 5 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 6 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 7 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 8 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 9 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van de tafel van 10 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van tafels 2, 3, 4 en 5 te downloaden.
Klik hier om de presentatie van tafels 6, 7, 8 en 9 te downloaden.

Klik hier om de presentatie van alle tafels te downloaden.

zondag 3 september 2017

Rekenspel 177 Vermenigvuldigen

Groep:               6,7,
Materiaal:        dobbelsteen, klad papier, time timer en rekenmachine
Domein:           getallen
Doel:                 vermenigvuldigen onder elkaar
Vorm:                tafelgroepje


.....x 3476  =??????

Kinderen spreken met elkaar een (groot) getal af.  Vervolgens gooit een kind met de dobbelsteen. Ze zetten de time timer op 15 sec. of op 20 sec. De kinderen maken de vermenigvuldigen. Wie kan dit binnen de tijd. Klopt het antwoord ook? Ze mogen het narekenen op de rekenmachine.
Alle kinderen met het goede antwoord krijgen ene punt. Wie heeft na een potje van 7 ronden de meeste punten?

maandag 14 augustus 2017

TIBtools Combinatiegroep 2/3

Het heeft wel niet zoveel te maken met rekenen. Maar ik ben wel erg trots! Het boek van collega Cobi en mij is klaar! 't Was in de vakantie bezorgd!Er zijn steeds meer scholen die vanuit hun visie op goed onderwijs een combinatiegroep 2/3 formeren. Zulke scholen zien kansen voor zowel de kleuters als de kinderen in groep 3. Wie van een combinatiegroep 2/3 meer wil maken dan een verlegenheidsoplossing, vindt in deze TIBtool concrete antwoorden op vragen zoals: Hoe maak ik van twee groepen één groep? Heeft een combinatiegroep 2/3 een ideale samenstelling? Hoe verdeel ik mijn aandacht goed? Hoe ga ik om met methoden? Kan ik nog thematisch werken zoals in een kleutergroep? Hoe bewaak ik de einddoelen? Hoe instrueer ik direct en effectief? Hoe kan ik nog bewuster plannen en organiseren? Hoe ziet mijn weekplanning er uit? Hoe zorg ik voor een rijke speelleeromgeving?

Leerkrachten en intern begeleiders vinden volop handvatten om met de collega’s van de groepen 1 tot en met 4 na te denken over een voor hen meest kansrijke aanpak om een combinatiegroep 2/3 te vormen, zodat deze leidt tot een doorgaande lijn in aangrenzende groepen en tot maximale opbrengsten. Zo wordt de combinatiegroep 2/3 succesvol.

Bestellen? Klik hier

zondag 9 juli 2017

Spreuk 26

"Wanneer kinderen de ruimte krijgen om te spelen, zullen ze zich ontwikkelen"

Bron: Leraar 24woensdag 5 juli 2017

Voor de vakantie

Na een lange zomervakantie zijn kinderen vaak een aantal dingen die ze daarvoor nog heel goed wisten weer vergeten. Het zou voor hen heel goed zijn als ze ook in die 6 weken nog af en toe even bezig zijn met bijvoorbeeld rekenen, maar hoe doe je dit zo dat ze wel echt lekker vakantie kunnen vieren?  Hieronder een aantal ideeën van Annemieke Augusteijn.

Klik hier voor de link