woensdag 26 augustus 2015

Rekenspel 106 Wasknijperkring

Groep:             2,3,
Materiaal:       10 wasknijpers
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip
Vorm:               klassikaal
Leg 10 wasknijpers in het midden van de kring. Alle kinderen sluiten hun ogen. Loop achter de kinderen door en zet bij enkele kinderen een wasknijper achter op hun rug. Als de kinderen hun ogen weer open doen, mogen ze zeggen hoeveel kinderen een wasknijper op hun rug hebben zitten. Op deze manier worden alle kinderen actief betrokken en leren ze om te gaan met de structuur van 10.

Tip: Begin als kinderen het nog te moeilijk vinden met 5.

Tip: Als de kinderen het spel begrijpen ze zelf de wasknijpers verdelen. Wie het antwoord goed heeft is dan aan de beurt.

Tip: Denk er aan dat je niet steeds het antwoord laat controleren. Als een antwoord goed is, is het goed. Maak kinderen niet lui!

Geen opmerkingen: