woensdag 24 augustus 2016

Berekeningen opschrijven!

Mooie tip voor het nieuwe schooljaar!  Laat berekeningen opschrijven.
Natuurlijk wisten we dit al. Maar nu is hier iemand op gepromoveerd.

Zwakke rekenaars uit groep 8 presteren beter als ze bij ingewikkelde sommen de berekeningen opschrijven. Dat ontdekte psycholoog Marije Fagginger Auer. De specialist in Methodologie en Statistiek ziet perspectief: ‘Na een training kiezen deze leerlingen vaker voor deze oplossingsstrategie.’ 

Het rekenniveau van leerlingen in groep 8 is de afgelopen decennia op bepaalde onderdelen sterk gedaald, in het bijzonder bij vermenigvuldigen en delen met meercijferige getallen (bijvoorbeeld 23×56 en 544÷34). Dit hangt samen met veranderingen in de strategieën die leerlingen gebruiken om opgaven op te lossen: leerlingen beantwoorden vaker opgaven zonder daarbij een berekening te noteren en ze maken daarbij veel fouten. Promovenda Fagginger Auer: ‘We wilden meer inzicht krijgen in deze ontwikkelingen en in mogelijke oplossingen. Ons onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de oplossingsstrategieën van kinderen te bestuderen. Ook toont het aan dat kinderen baat kunnen hebben bij het opschrijven van hun berekeningen, vooral de kwetsbare groep zwakkere rekenaars.’


Klik hier voor het hele artikel.
Klik hier voor de link voor een luisterfragment  met Marije Fagginger Auer

Geen opmerkingen: