woensdag 2 november 2016

Voor SONedutraining ben ik docent rekenen. In de maanden november /december geef ik onderstaande cursussen:


Op 8 november a.s. in Doetinchem om 14.30 uur
Het belang van automatiseren en memoriseren


Veel kinderen lopen in de bovenbouw tegen problemen met rekenen aan. De rekenvaardigheden worden complexer en niet alle kinderen hebben de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) even goed geautomatiseerd en/of zelfs gememoriseerd, terwijl dit de basis is voor het verdere rekenen. Daarom is het van belang juist in de middenbouw veel aandacht te besteden aan automatiseren en memoriseren. Deze dag gaan we in op de begrippen automatiseren en memoriseren en wat u als leerkracht kunt doen om deze processen goed te laten verlopen

Voor meer info klik hier

Op 15 november a.s. in Utrecht
Rekenbeleid en het protocol ERWD

Het protocol ERWD is inmiddels redelijk bekend in het basisonderwijs. Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenonderwijs en planmatig
werken aan verbetering van het rekenonderwijs op school, groeps- en kindniveau. In de cursus gaan we aan de slag met het begrip goed rekenonderwijs, verbetertips en het ontwikkelen van rekenbeleid op uw school. Het protocol ERWD wordt daarin opgenomen.

Voor meer info klik hier

Op 29 november a.s. in Doetinchem om 14.30 uur
Rekenverschillen in de bovenbouw

In de bovenbouw worden de verschillen groter. De leerstof van de ene groep blijkt voor sommige kinderen echt te moeilijk. Zij kunnen de hoge moeilijkheidsgraad en het tempo niet bijbenen. De andere groep vraagt om meer uitdaging. Hoe geeft u als leerkracht vorm aan deze discrepantie in uw groep? In deze studiedag gaan we in op de onderwijsbehoeften van deze groepen en ontvangt u handreikingen om dit te organiseren.

Voor meer info klik hier


Op 13 december a.s. in Doetinchem
Boeiend rekenen met kleuters

Jonge kinderen komen al heel jong in aanraking met getallen en hoeveelheden. Vandaar uit ontstaat langzamerhand het bewustzijn voor cijfers en rekenen. Door een rijke  uitnodigende omgeving leren kinderen dit spelenderwijs. Het is van belang dat de leerkracht weet hoe zij aanbod en omgeving goed kan afstemmen op de ontwikkeling van jonge kinderen. Getalbegrip is een van de belangrijkste domeinen. Daarmee leggen ze het fundament voor hun verdere rekenloopbaan. Uw inzicht, vaardigheden en activiteiten maken het verschil voor de rekenvaardigheid van kinderen.

Voor meer info klik hier

Op 15 december a.s. in Doetinchem
Meten en meetkunde in de kleutergroepen

Meten en meetkunde zijn vaak onderbelicht in het onderwijsaanbod in de kleutergroepen. Terwijl jonge kinderen in het dagelijkse leven juist veelvuldig in aanraking komen met belangrijke rekenervaringen op dit gebied. Dit vraagt een andere rekendidactiek dan bij het ontwikkelen van getalbegrip. In een kleutergroep zijn veel dagelijkse momenten om met jonge kinderen te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren en te ervaren. Het gaat om verwonderen en ontdekken.

Voor meer info klik hier


Geen opmerkingen: