zondag 5 maart 2017

Rekenspel 162 Rekenrace

Groep:             5,6,7
Materiaal:        per groep de getallen van 0 tot 9 op een kaartje

Domein:           getallen
Doel:                sommen automatiseren
Vorm:               klassikaalVerdeel de kinderen in groepjes. Elk groepje krijgt 10 kaarten met de cijfers 0 tot en met 9 erop. U schrijft op het bord een som. Bijvoorbeeld 1000+800+50+3= De kinderen rekenen de som in stilte voor zich zelf uit en gaan het antwoord presenteren door op de juiste volgorde de cijferbordjes omhoog te houden. Voor elke som is 30 sec. de tijd. Heeft de groep het antwoord goed, dan krijgen ze een punt. Waren ze als eerste, dan krijgen ze een bonuspunt. Wie kan de meeste punten scoren?
Het leuke is dat je dit spel met heel veel verschillende sommen kunt spelen. U kunt bijvoorbeeld ook kommagetallen gebruiken.

Variatie met grote getallen
U zegt een getal, geeft even bedenktijd  en kinderen maken het getal met de kaarten.

Geen opmerkingen: