zondag 28 mei 2017

Rekenspel 171 Horen en doen

Groep:             1,2,
Materiaal:        geen

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip
Vorm:               klassikaal


Kinderen lopen rustig door de ruimte. Speellokaal, buiten, misschien in de klas. Van te voren heeft u met de kinderen  besproken wat kinderen bij 1 tik en 2 tikken moeten gaan doen.
U laat 1 tik horen en de kinderen gaan zitten. Dan laat u 2 tikken horen en de kinderen springen twee keer. Dit spel kun je uitbreiden met net zoveel tikken  als de groep aankan. Eerst op volgorde. Daarna ook door elkaar.

Variatie:
Als leerkracht roep je een getal en kinderen springen dit getal. Of kinderen stampen dit getal.

Tip voor groep 3 en 4:
Kinderen lopen door de ruimte. De leerkracht roept een getal boven de 10. Kinderen springen de tientallen in huppen en eenheden in hupjes.

Variatie:
De meisjes doen de even getallen en de jongens de oneven. De kinderen moeten eerst goed nadenken of het gaat om een even of een onevengetal en dan het getal nog springen.

Geen opmerkingen: