zondag 26 oktober 2014

Rekenspel 68 Slangen en ladders

Groep:             2, 3,4,
Materiaal:        blad met honderdvakjes van 1 tot 100, of  een blad 49 vakjes 1 tot 49

                        in het blad zijn meerder ladders en slangen getekend
                        1 of 2 dobbelstenen en pionnen voor het aantal spelers
Domein:           getallen
Doel:               omgaan met de getallenrij
Vorm:              tweetallen of tafelgroepje
Slangen en ladders of Ladderspel is een klassiek bordspel voor kinderen. Maar je kunt dit spel ook heel gemakkelijke zelf maken. Zie voorbeeld hieronder. Teken er enkele slangen en ladders op. Kopieer het spel enkele maken en plastificeer het. Het wordt gespeeld met 2 of meer spelers op een bord met genummerde vakjes. De vakjes beginnen links onderaan het speelveld en gaan zigzaggend heen en weer. Op bepaalde vakjes op het bord staan "ladders" die twee vakjes met elkaar verbinden en er zijn ook een aantal "slangen" die vakjes verbinden. De grootte van het bord, meestal 8×8 soms 10×10 of 12×12, varieert per bord en heeft niet hetzelfde aantal slangen en ladders. Beide  beïnvloeden de lengte van de speeltijd.

Spelers beginnen op het vakje één of het denkbeeldige vakje naast de één en gooien achter elkaar met een dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen wordt ook gelopen. Komt een speler op een vakje met de onderkant van een ladder dan gaat de speler automatisch omhoog via deze ladder. Belandt een speler op een vakje met een slangenkop dan glijdt deze speler automatisch omlaag via deze slang en komt te staan op het vakje met het uiteinde van de slang. De speler die als eerste het hele bord heeft afgelegd en bovenin aankomt is de winnaar.

Tip 1:
Je kunt het spel ook op de speelplaats tekenen  met stoepkrijt!


Tip 2:
Je kunt dit spel ook voorzien van brandweerfiguurtjes en brandweerslangen. Dan is het voor kinderen net weer een ander spel!

43

 

44

45

46

47

48

49

42

 

41

40

39

38

37

36

29

30

 

31

32

33

34

35

28

 

27

26

25

24

23

22

15

 

16

17

18

19

20

21

1413

12

11

10

9

8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Geen opmerkingen: