zondag 9 maart 2014

Rekenspel 46 Regendruppelspel

Groep:             1+,2
Materiaal:        blik(ken) en enkele knikkers

Domein:           getallen
Doel:                inoefenen van getallen
Vorm:               klassikaal, kleine kring, tweetallen

De leerkracht gooit - zonder dat de kinderen het zien - een voor een, knikkers in een blik. Hoeveel druppels horen de kinderen vallen?

Variatie:
Kinderen kunnen dit spel ook in tweetallen spelen. De een laat de knikkers vallen, de ander telt.

Variatie:
Dit hoeft niet per se met een blik gespeeld te worden; het kan op elk oppervlak waarop de vallende knikkers een druppelend geluid maken.


Geen opmerkingen: