zondag 23 maart 2014

Rekenspel 49 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, de vorm is......

Groep:             1+,2
Materiaal:        meetkundige vormen liefst driedimensionaal

Domein:           meetkunde
Doel:                het herkennen en benoemen van  meetkundige vormen
Vorm:               klassikaal, kleine kring,
Bespreek eerst een aantal meetkundige vormen.
Speel dan het spel  ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de vorm is ….’ met voorwerpen uit de klas die bepaalde vormen hebben. Als leerkracht noem jij een vorm en laat de kinderen zoeken. Als het spel goed bekend is, kunnen kinderen de beurt krijgen..
Variatie:
Speel met jonge kinderen het spel; ik zie wat jij niet ziet, de kleur is: ......  Kleuren vallen bij de kleutergroepen onder de leerlijn meten en meetkunde
Bron: Clements, D.H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach. New York: Routledge.

Geen opmerkingen: