donderdag 2 april 2015

Tekenen helpt bij talige rekenopdrachten

In een gastblog op de site van het CPS beschrijft Anton Boonen hoe tekenen kinderen helpt bij talige rekenvraagstukken.  "Veel leerlingen gebruiken voor het oplossen van talige rekenvraagstukken een oppervlakkige strategie. Ze gebruiken bijvoorbeeld een inefficiënte, uitsluitend talige oplossingsstrategie. Het kan zo zijn dat ze veel te snel een (tamelijk willekeurige) bewerking maken met enkele of alle getallen uit de opgave, zonder aandacht te besteden aan de betekenis van die getallen.
Uit de resultaten van het promotieonderzoek blijkt dat een visuele oplossingsstrategie – het gebruikmaken van visuele representaties (tekeningen) – leerlingen kan helpen om een rekenopgave beter te begrijpen en tot de juiste oplossing te komen."

Klik hier voor de link  

Geen opmerkingen: