zondag 12 april 2015

Rekenspel 95 Raad mijn tijd.....

Groep:            3,4,
Materiaal:       kaartjes met activiteiten die te maken hebben met de dagindeling,                                fiches

Domein:          meten: tijd
Doel:              oefenen van de dagindelingen gekoppeld aan tijd.

Vorm:             tweetallen
Voor dit spel heeft u kaartjes van de dagindeling nodig. Hier een link: hier
Mogelijk dat u zelf op school in een kleutergroep een ontwikkelingsmateriaal heeft met dagindelingskaartjes.

De kaartjes worden op een stapel blind op de tafel gelegd.   Een van de kinderen pakt een kaartje en wel zo dat de ander het niet kan zien. Vervolgens moet de ander vragen stellen om achter de tijd van het kaartje te komen, bv ben je aan het ontbijten? Als het kind de tijd weet dan zegt het morgen, middag, avond, nacht. Het mag ook de tijd zeggen: 8 uur. 

Heeft het kind de tijd goed, dan mag het een fiche pakken uit de pot. Het kaartje wordt weer tussen de andere kaartjes gelegd.

Na 5 minuten stopt het spel. Wie heeft de meeste fiches verdient?

Geen opmerkingen: