zondag 25 mei 2014

Rekenspel 56 Vierentwintigen

Groep:             4+ , 5,6,7 
Materiaal:        bord

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip, redeneren, optellen, aftrekken 
                        evt delen en vermenigvuldigen. 
Vorm:              in groepjes 2 of 4

Verdeel de klas in tweetallen. De leerkracht noemt het getal 24, en schrijft vier getallen op het bord. Met deze vier getallen kunnen de kinderen door middel van optellen, aftrekken, evt. delen en vermenigvuldigen precies het getal 24 maken. De kinderen werken samen.

* Eenvoudige combinaties: 3-7-8-8; 2-4-8-8; 5-5-7-7; 3-4-5-7; 1-1-4-8; 3-4-6-8; 4-6-6-8; 4-4-8-8 2-2-6-8; 1-3-3-4; 3-4-5-5; 2-3-4-6; 1-3-4-5; 4-4-5-8; 2-4-8-8; 1-4-5-5;
* Moeilijker combinaties: 1-2-7-8; 1-3-4-7; 1-4-4-7; 1-5-5-6; 1-4-4-7; 2-7-7-8; 2-3-7-7; 2-4-5-6 2-3-4-7; 2-2-6-7; 2-3-7-8; 2-5-7-7; 3-3-4-7; 3-5-6-7; 3-3-4-5; 4-5-6-8;
* Moeilijke combinaties: 1-4-5-8; 2-3-5-7; 2-3-6-8; 2-2-5-8; 3-3-3-5; 3-4-7-7; 3-3-5-7; 3-5-7-8 4-4-7-8; 4-7-7-7; 8-8-5-7;
Tip:
Misschien zijn ergens op school nog wel de kaarten van de 24 game?
Soms zijn ze ook nog wel te vinden op Marktplaats.

Tip: 
Klik hier voor een link met kaarten
Klik hier voor een link met google drive

Geen opmerkingen: