vrijdag 2 oktober 2015

Rekenspel 112 De schaduw van Jan

Ter ere van de kinderboekenweek "Raar maar waar" een prentenboek met een meetkundig verschijnsel: Schaduw. Als de zon schijnt tijdens de kinderboekenweek een mooi boek om voor te lezen en kinderen te laten experimenteren.

Als het vriendinnetje van Jan niet buiten wil spelen, komt de schaduw van Jan hem gezelschap houden. Alles wat Jan doet, doet zijn schaduw ook; rennen, knikkeren en andere spelletjes. Jans schaduw houdt niet van andere schaduwen, die vindt hij te donker. En als er een felle zon schijnt, kruipt zijn schaduw achter Jan. 's Avonds op zijn kamer, zittend voor het raam, roept Jan zijn schaduw. Wanneer hij zich omdraait, ziet hij dat zijn schaduw al op bed ligt.

"De schaduw van Jan is een origineel verhaal. Alle kenmerken van een schaduw komen in het gesprek tussen Jan en zijn schaduw naar voren. Zo vertelt Jans schaduw dat hij helemaal van Jan is, dat hij op elk moment hetzelfde doet als Jan en dat hij verdwijnt als de zon er niet is of als de lampen uit zijn. Een prentenboek dat kleuters hun eigen schaduw zal laten ontdekken."  


Bron: Leonie Drent

Klik hier voor de digitale versie van het boek

Idee voor een spelmoment naar aanleiding van het boek De schaduw van Jan? 

Zet een stok met een paal op een zonnige plek op het plein.Laat kleuters bedenken waar de schaduw over..... zal zijn. Met stoepkrijt tekenen de kleuters hun idee. Kijk na een tijd weer? Wie had gelijk?

Kinderen weten al heel jong dat hun schaduw niet altijd hetzelfde is: soms is hij kort, soms is hij langer. Door leerlingen te laten onderzoeken hoe schaduwen veranderen in de loop van de dag roepen we vragen op over de beweging van de zon en de aarde ten opzichte van elkaar. Een groot deel daarvan zijn meetkundige vragen. Wanneer we schaduwen als startpunt nemen, koppelen we onderwerpen als het draaien van de aarde en de seizoenen aan een concreet waar te nemen verschijnsel. Waarschijnlijk blijkt dan dat die onderwerpen lastiger zijn dan ze misschien lijken. In de bovenbouwklassen waar we lessen uitprobeerden, verslikten bijna alle kinderen zich in verhalen over het draaien van de aarde, over de baan om de zon, over de afstand tussen aarde en zon, enzovoort. Ook al waren deze onderwerpen op school al verschillende keren aan de orde geweest en ook al hadden de kinderen er via televisie over geleerd, toch kon bijna niemand precies vertellen hoe het zat. Ook voor kleuters is schaduw een interessant verschijnsel. Met hen kun je bespreken wat een schaduw eigenlijk is, en je kunt ze bijvoorbeeld laten experimenteren met een lamp. De constatering dat de zon ook een soort lamp is en dat de zon niet op dezelfde plek blijft staan is voor kleuters al bijna genoeg.


Wil je meer lezen? Klik hier

Bron: Experimenteren in de rekenles  klik hier


Geen opmerkingen: