dinsdag 23 februari 2016

Volgens Bartjens Ei van Columbus

Op zoek naar iets te doen in de vakantie?  
Misschien is dit boekje met puzzels iets voor uw kinderen.

Op elke bladzijde van dit boekje staan vier wiskundige puzzels. Ze gaan over getallen, bijvoorbeeld over data, en over ruimtelijke figuren, bijvoorbeeld hoe je iets kunt vouwen. De raadsels zijn afkomstig uit de rubriek Het Ei van Columbus in het tijdschrift 'Volgens Bartjens'. Dit tijdschrift richt zich op het rekenonderwijs voor kinderen van tien tot veertien jaar, en wordt vooral gelezen door onderwijzers. De website van het tijdschrift geeft ook de antwoorden van de puzzels. Met dit boekje kunnen leerkrachten, maar ook ouders, het creatief nadenken en de rekenvaardigheid van kinderen helpen bevorderen, maar het is ook zelfstandig te gebruiken door geïnteresseerde kinderen van tien tot veertien jaar. Het boekje is leuk geïllustreerd met zwart-wit tekeningen. De opgaven zijn soms pittig, maar dat uitdagende aspect is precies de bedoeling: kinderen worden op een leuke manier aan het denken gezet.

Klik hier voor een digitale versie van het boekje Ei van Columbus.

Klik hier voor de antwoorden.

Geen opmerkingen: