woensdag 13 april 2016

Bouwen en ontdekken

Als het goed is spelen de kinderen in de kleutergroep dagelijks in de bouwhoek. Er zijn kleuters die eindeloos kunnen bouwen. Keer op keer gaan ze bij de keuzemomenten voor
het bouwen. Dat mag. Herhalen van activiteiten hoort bij kleuters en de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. Sommige kinderen hebben juist niet zoveel met de bouwhoek. Hoe kun je ze verleiden als leerkracht om toch aan de slag gaan? Bouwen kan aanleiding geven tot veel waardevolle leerervaringen: meten, ontdekken, creativiteit, verwerken van ervaringen om er een paar te noemen. Soms helpt het om een activiteit die kleuters aanspreekt te combineren met bouwactiviteiten. Ik zal een voorbeeld bespreken, waarin de combinatie van activiteiten mogelijk kleuters over de streep zal trekken om te gaan bouwen. Bouwen is bij uitstek geschikt voor meetkundige activiteiten. Daag kinderen uit om een huis, een olifantenhok of een garage te bouwen.  Maak er daarna foto's van. Of, en dat kan ook heel goed, vraag kleuters om foto's van het bouwwerk te maken. Dat vinden ze meestal erg leuk om te doen.  Laat de foto's volgens op het digibord zien, maar stel de vraag: " Waar stond ik toen ik de foto maakte?" Of "Waar stond Tim toen hij de foto maakte?" Laat kinderen kijken en ontdekken.  Verschillende spelvormen zijn hier mee te bedenken. Kinderen bouwen een bouwsel. Vervolgens mogen ze om de beurt een foto maken van het bouwsel. Een tablet of smartphone is daarvoor erg geschikt. Trouwens: het is verbazingwekkend hoe snel ze weten hoe alles werkt. Vervolgens kan de ander aangeven waar de fotograaf stond bij het maken van de foto. Laat de ander eerst de plek aangeven en dan een foto maken om te controleren. Lijkt de foto op de eerste foto? Je kunt kinderen
helpen door op de grond in de bouwhoek stippen te plakken. Alleen op de stippen mag je staan om de foto te maken. Later kun je de situatie vrijer laten. De volgende stap kan zijn dat ze een foto van bovenaf nemen. Kunnen ze de foto natekenen? En kunnen ze op de tekening aangeven waar ze stonden toen ze foto’s maakten van de zijaangezichten? Dit zijn meetkundige vaardigheden. En het hoeft niet gelijk perfect te zijn. Het gaat om het proces van handelen, ontdekken, visualiseren, verbaliseren, samenwerken...

Bij rekenen maken we altijd de stap van concrete handeling naar een schematische voorstelling tot de formele rekenkundige handeling. Dit proces wordt verwoord in het
handelingsmodel. De kunst is om, zeker bij kleuters, onder in het handelingsmodel te blijven, dus lekker te laten bouwen. Maar hun daarna ook te begeleiden om glijdende stappen te
maken in het handelingsmodel. Datgene wat spelend is gemaakt wordt vastgelegd met een foto en later op papier.

 
Eenmaal de smaak te pakken van deze activiteit? Mogelijkheden zijn er legio!

Bron: Nieuwsbrief Jonge Kind Ijsselgroep door F. Meints   november 2015

Geen opmerkingen: