zondag 17 april 2016

Rekenspel 134 Turven met drieën

Groep:            2
Materiaal:       dobbelstenen papier en potlood kaartje met een drie

Domein:          getallen en verhoudingen
Doel:               getallen leren, leren van structuren, leren turven,

Vorm:              klassikaal, kleine kring, tweetallen


De bedoeling is dat kinderen om de beurt met een dobbelsteen gooien. Als het kind drie gooit heeft het een punt. Dat moeten ze op schrijven door te turven. Het eerste kind die 5 keer drie  heeft gegooid, is de winnaar.

Variatie
De kinderen kunnen ook met twee dobbelstenen gooien.
In plaats van het cijfer drie, kunt u ook een ander cijfer nemen.

Geen opmerkingen: