zondag 29 mei 2016

Rekenspel 137 Landje pik

Groep:             4 t/m 8 afhankelijk van het speelveld
Materiaal:        werkblad klik hier

Domein:           getallen
Doel:                oefenen van  basisbewerkingen
Vorm:               in tweetallen of in een groepje twee tegen twee


Het is de bedoeling dat de kinderen beurtelings zoveel mogelijk landjes veroveren. Dat gaat als volgt:
Eén van de kinderen streept een getal aan in het getallenblok dat zich voor het speelveld bevindt. Dat getal is het landjepikgetal voor het andere kind. Die gaat op zoek naar drie aan elkaar grenzende getallen(landjes) die samen het landjepikgetal kunnen vormen. Dat gaat op de manier van het 24-game via optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met een tussen uitkomst mag verder gerekend worden.

Het gevonden drielandjesgebied wordt gemarkeerd en de jacht op meer gebieden wordt voortgezet totdat de afgesproken tijd om is. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Klik hier voor een werkblad met doelgetallen tot 20
Klik hier voor een werkblad met de doelgetallen tot 10

Geen opmerkingen: