zondag 26 juni 2016

Rekenspel 141 Dobbelsteen sommen met de werkvorm Tweetal coach

Groep:            3, 4, 5
Materiaal:       2 dobbelstenen , evt. meer           
Domein:          getallen
Doel:               eenvoudige bewerkingen
Vorm:              tweetallen
Bij deze werkvorm werken de kinderen in tweetallen. Kinderen gooien de dobbelstenen en maken een som met de ogen van de dobbelsteen. I.v.m. het tempo zeggen ze het antwoord en schrijven ze niet eerst de som op.Voor de werkvorm kun je gebruik maken van de Coöperatieve werkvorm Tweetal coach.


Stap 1
Één kind begint aan een opdracht, bijvoorbeeld het maken van een som.
De andere leerling (coach) kijkt en helpt als dat nodig is.Stap 2
De coach kijkt of het antwoord van zijn maatje volgens hem klopt. Als het tweetal het niet eens kan worden over het antwoord, overleggen ze met het andere tweetal uit hun groepje. Wanneer het team het niet eens kan worden, steken zij allemaal hun hand op. Zo kan de leerkracht zien dat er een teamvraag is.

Stap 3
Wanneer het tweetal het eens is over het antwoord, complimenteert de coach zijn maatje.

Stap 4
De rollen worden nu gewisseld. De coach maakt nu de opdracht. Het andere kind wordt coach.


Stap 5
Als alle opdrachten zijn gemaakt, vergelijken beide tweetallen hun antwoorden. Als ze het niet eens worden over een antwoord, steken ze allemaal hun hand op. De leerkracht komt dan helpen.

Stap 6
Als het hele groepje het met elkaar eens is, geven ze elkaar de teamhanddruk.

Tip:
Laat kinderen de som opschrijven als ze het antwoord weten. Zo kun je als leerkracht zien welke sommen de kinderen gemaakt hebben.

Tip:
Je kunt ook drie of vier dobbelstenen gebruiken.
Je kunt ook gebruik maken van domino stenen

Variatie:
Je kunt in plaats van optellen of aftrekken ook tafels laten maken
 Geen opmerkingen: